Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Roordahuizum, Tsienzerbuorren 7, 1967, 1973-1974

Bouw en hinderwetvergunningen

beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1861 Roordahuizum, Tsienzerbuorren 7, 1967, 1973-1974
Plaatsnaam:
Roordahuizum
Straatnaam:
Tsienzerbuorren
Huisnummer:
7
Datering:
1967, 1973-1974
Verleend voor:
varkensfokkerij en propaangasinstallatie
Omvang:
1967