Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Wartena, Hellingpaed 11, 1958-1979
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1891 Wartena, Hellingpaed 11, 1958-1979
Plaatsnaam:
Wartena
Straatnaam:
Hellingpaed
Huisnummer:
11
Datering:
1958-1979
Verleend voor:
timmerwerkplaats met benzinepomp
Omvang:
1958