Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Grouw, Halbertsma's Plein 3, 1929
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.21. Hinderwet

592-656 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1922-1942.
Hinderwetvergunning
600 Grouw, Halbertsma's Plein 3, 1929
Plaatsnaam:
Grouw
Straatnaam:
Halbertsma's Plein
Huisnummer:
3
Datering:
1929
Verleend voor:
benzinepomp
Omvang:
1929