Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Bouw en hinderwetvergunningen
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
37  bouw en hinderwetvergunningen
 
 
 
 
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. Milieuhygiëne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1153-1349 Minutenvan verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet en daaronder vallende algemene maatregelen van bestuur, met bijlagen, 1944-1989.
Hinderwetvergunning
1169 Cornjum, Aldlânsdyk 13, 1988
Plaatsnaam:
Cornjum
Straatnaam:
Aldlânsdyk
Huisnummer:
13
Datering:
1988
Verleend voor:
Propaangasreservoir
Kadastraal nummer:
Gemeente Jelsum, sectie A, nrs. 2013 en 2014
Omvang:
1988
Ga naar dit stuk: