Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941
1002 Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
INLEIDING
1. Voorwoord
1002 Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941
INLEIDING
1.
Voorwoord
Deze inventaris *  bevat een opsomming van de stukken die zijn aangetroffen in het 'Archief van de stad, later de gemeente Leeuwarden, 1811-1941'. Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Ook ten aanzien van de uitvoering van de genomen besluiten is dit archief een belangrijke bron. Na het midden van de 19e eeuw, is hierover steeds meer informatie terug te vinden in de archieven van de verschillende Leeuwarder diensten en bedrijven. Deze instellingen waren belast met de uitvoering van de, vooral toezichthoudende, taken op het gebied van onder meer de openbare orde, openbare werken, het openbaar onderwijs, de maatschappelijke zorg, gezondheidszorg en volkshuisvesting *  . Aldus vormt dit overheidsarchief een belangrijke bouwsteen voor de Leeuwarder geschiedenis in de periode 1811-1941.
Het archief is voor een belangrijk deel opgebouwd uit series besluiten, notulen, briefwisselingen en toegangen daarop *  . Veel informatie is hierin terug te vinden. Voor de studie van bepaalde onderwerpen moet dus niet alleen de betreffende inventarishoofdstukken worden geraadpleegd.
Deze inleiding beperkt zich tot algemene informatie over de geschiedenis van Leeuwarden, de organisatie van zijn bestuur, de herkomst van de archiefbestanddelen en de verantwoording van de inventarisatie-werkzaamheden. Bij de verschillende hoofdstukken van de beschrijvingen wordt, indien dat nodig werd gevonden, in notabenes nadere informatie gegeven over de inrichting van de organisatie en over de betreffende onderwerpen en samenhangende instellingen.

Kenmerken

Datering:
1811-1941
Soort toegang:
inventaris
Kopieën:
met name de besluiten, een deel der correspondentie, belastingregisters, akten Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister c.a., wijkkaarten en bouwtekeningen. Zie Overzicht van bestanden op microfiches hfdstt. 3, 5.1, 7.1.3 en 7.1.6
Omvang:
512 m1
Nadere toegangen:
op onderdelen, vooral d.m.v. klappers op persoonsnamen, beroepen en evt. andere biografische gegevens, straatnamen; soms (met name besluiten, publicaties) op onderwerpen. Zie Overzicht van klappers: K13.1, K14.1-11, K15.1-13, K16.1-14, K19.1, K20, K21, K22.1-9, K23.1-11, K34.1, K39.2-3, K40, K45.1-21, K46.1-2, K46.4, K47.1, K47.1.1, K47.2, K47.5, K48.1-3, K54
Samenvatting:
Secretaris, Ontvanger, Ambtenaar Burgerlijke Stand en diverse Commissies
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1002 Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941
VERKORT:
NL-LwnHCL 1002