Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

(Systematisch repertorium op de notulen en besluiten in de periode 1811-1851 van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden)

Deze toegang, oorspronkelijk gepresenteerd als papieren index op de besluiten van respectievelijk Maire, de colleges van Burgemeesteren (1816-1824) en Burgemeester en Wethouders (1824-1850) alsmede de onderscheidene volksvertegenwoordigingen binnen het gemeentebestuur (1811-1850), is tot stand gekomen in de jaren 1957-1980 door de onvermoeibare inzet van oudmedewerker drs. Jan de Roos (1902-1986). Van alle door de opeenvolgende stadsbesturen genomen besluiten - die kunnen variëreren van de aanstelling van een vrijwillige spuitgast bij de brandweer of het toestaan van ondersteuning aan een armlastige tot de bouw van een Militair Hospitaal of de demping van een stadsgracht, zijn beknopte samenvattingen vervaardigd en vervolgens gerubriceerd, hetgeen voor een doelmatige raadpleging ten behoeve van een specifiek onderwerp - althans op papier - een essentieel onderdeel vormde. Hieronder is de hoofdindeling, dan wel de inks naar de afzonderlijke delen welke tesamen het Repertorium de Roos vormen, weergegeven. De bijbehorende inhoudsopgaven (subrubriekenindeling in PDF-formaat) worden geopend in een afzonderlijk venster die ter raadpleging geminimaliseerd in de benedenbalk van uw bureaublad kunnen worden gezet. Daarnaast kan ook het volledig repertorium op naam/trefwoord worden doorzocht in de periodiekenviewer.


Toelichting:

Het Repertorium De Roos is een nadere toegang op de notulen en besluiten van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden in de jaren 1811-1850. Het is vervaardigd door Jan de Roos (1902-1986) die als medewerker van het Gemeentearchief Leeuwarden hier ruim 30 jaar aan heeft gewerkt.

Het repertorium geeft een korte omschrijving van het verhandelde in de vergadering of van het genomen besluit, met een verwijzing naar de datum en het volgnummer van het agendapunt. Afgezien van de afwegingen die hebben geleid tot een genomen besluit, geeft het origineel veelal geen nadere informatie met betrekking tot de in het besluit genoemde personen.

De verschillende bestuursorganen worden aangeduid met: "M" of "index M" of "R" of zonder vermelding.

“M” verwijst naar:
Toegangsnummer 1002, inventarisnummer: nr. 95:
Besluiten van de Maire en Adjuncten 1811.

“Index M” verwijst naar:
Toegangsnummer 1002, inventarisnummers 181-183:
Repertorium op de besluiten van de Maire en Adjuncten 1811-1813:
181. 1811 - 1812, mrt.
182. 1812, mei – dec.
183. 1813

Zonder vermelding verwijst naar :
Toegangsnummer 1002, inventarisnummers 96-137:
Besluiten van Burgemeesteren, later Burgemeester en Wethouders 1813-1850:
96. 1813,dec. 30-1814
97. 1815
98. 1816, jan.-aug.
99. 1816, aug. 13-dec.
100. 1817, jan. - sep. 13
101. 1817, sep. 16-1817, dec.
102. 1818, jan. - juli 21
103. 1818, juli 25 - dec.
104. 1819, jan.-aug. 17
105. 1819, aug. 24-1820, mei
106. 1820, juni - dec.
107. 1821
108. 1822
109. 1823, jan.-aug.
110. 1823, sep.-1824, apr. 3
111. 1824, apr. 10 -dec.
112. 1825
113. 1826
114. 1827
115. 1828
116. 1829
117. 1830
118. 1831
119. 1832
120. 1833
121. 1834
122. 1835
123. 1836
124. 1837
125. 1838
126. 1839
127. 1840
128. 1841
129. 1842
130. 1843
131. 1844
132. 1845
133. 1846
134. 1847
135. 1848
136. 1849
137. 1850

“R” verwijst naar:
Toegangsnummer 1002, inventarisnummers: nr. 138-173:
Notulen van de Raad 1816-1850:
138. 1816, jan.-aug.
139. 1816, sep.- dec.
140. 1817
141. 1818
142. 1819, jan.-okt. 4
143. 1819, okt. 11-1820, okt
144. 1820, nov.-1821, okt.
145. 1821, nov.-1823, juni
146. 1823, aug.-1824, apr.
147. 1824, apr 7-dec
148. 1825
149. 1826
150. 1827
151. 1828
152. 1829
153. 1830
154. 1831
155. 1832
156. 1833
157. 1834
158. 1835
159. 1836
160. 1837
161. 1838
162. 1839
163. 1840
164. 1841
165. 1842
166. 1843
167. 1844
168. 1845
169. 1846
170. 1847
171. 1848
172. 1849
173. 1850

Fotocopieën van de originele besluiten worden vanwege de matige kwaliteit van de substituten (microfiches) niet verstrekt. Overigens geeft het origineel veelal geen nadere informatie met betrekking tot de in de besluiten genoemde personen. Originelen mogen eventueel wel in de studiezaal (zonder flits) worden gefotografeerd. Mogelijk wordt de bron in de nabije toekomst gedigitaliseerd.