Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
43.989  akten
sorteren op:
 
 
 
 
Akte
x005-177 1673-10-03; Weesboeken
Datering:
1673-10-03
Soort bron:
Weesboeken
Aktedatum:
1673-10-03
Samenvatting:
Claes Douwes, 12 jaar, en Hiske Douwes, 8 jaar, nagelaten kinderen van Douwe Jantjes, backer en Antje Jans, echtelieden.
Curatoren: Mintje Rinnerts en Haye Hayes tot Hantum, aangehuwde omen.
Jan Jeltes, mr. lijnslager en Tamme Haringts, coopman, assisteren Claes en Hiske Douwes.
Oude code:
x005-177
wees:
Claes  
Hiske  
Overleden:
Douwe  
Antje  
Curator:
Mintje  
Haye  
Assistent:
Jan  
Tamme  
 
 
 
 
 
Akte
x005-05 1668-04-13; Weesboeken
Datering:
1668-04-13
Soort bron:
Weesboeken
Aktedatum:
1668-04-13
Samenvatting:
Claes Eelckes, 13 jr, en Dirck Eelckes, 6 jr, kinderen van Eelcke Claessen en Vrouck Dirx.
Curator: Jan Hendrickx, aangehuwde oom van de kinderen, i.v.m. scheiding van de goederen van de moeder.
Oude code:
x005-05
Overige personen:
Claes  
Dirck  
Eelcke  
Vrouck  
Curator:
Jan  
 
 
 
 
 
Akte
R-1658/01/22 1658-01-22; Resoluties
Datering:
1658-01-22
Soort bron:
Resoluties
Aktedatum:
1658-01-22
Samenvatting:
Galenius van Echten
In plaats van meester Douwe Wijarda tot mede stads chirurgijn der armen deser stede benoemd.
Oude code:
R-1658/01/22
Overige personen:
Galenius van Echten  
Douwe Wijarda  
 
 
 
 
 
Akte
Rres-1665/03/24 1665-03-24; Resoluties
Datering:
1665-03-24
Soort bron:
Resoluties
Aktedatum:
1665-03-24
Samenvatting:
Carst Feddrix, oud:.....
Terzake: gepleegde excessen,
Gereprimentdeert.
Oude code:
Rres-1665/03/24
Overige personen:
Carst