Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
44.017 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Akte
Res-1674/02/13 1674-02-13; Resoluties
Aktenummer:
Res-1674/02/13
Soort bron:
Resoluties
Aktedatum:
1674-02-13
Samenvatting:
Cornelis Jusum, procureur, alhier.
Oud:.....
Wederom tot practijcq toegelaten, des hij handt tastrighe belovende hem eerlijck ende deuchtelijck te compenseren ende daarvan terckeerende acte in 't excesboeck!.
zie ook Res-1673/11/28
 
 
 
 
 
Akte
w020-43 1807-12-23; Autorisatieboeken
Aktenummer:
w020-43
Soort bron:
Autorisatieboeken
Aktedatum:
1807-12-23
Samenvatting:
Adrianus Nicolaas van Overveldt, 19 jaar, broer van Sjoerd Jacobus, 17 jaar, Geertruy Alida, 15 jaar en Sara Geertruy van Overveldt, 7 jaar..
Kinderen van overleden Samuel Adrianus van Overveldt en Jacoba Gasina van Scheltinga, die hertrouwd met Willem Livius van Vierssen.
Curator: Mr. Everhardus Epeus Wielinga van Scheltinga, mede oudste Advocaat van het Hof van Friesland.
 
 
 
 
 
Akte
w011-69a 1699-09-19; Autorisatieboeken
Aktenummer:
w011-69a
Soort bron:
Autorisatieboeken
Aktedatum:
1699-09-19
Samenvatting:
François Gaickema, extra provintien, broer van Wijbrandus Gaickema, ‡ 20 jaar en van Marijcke Gaickema.
Kinderen van overleden Harmanus Gaickema, hopman.
De administrator: Hendrik Goedenbergh, doet rekening en verantwoording.
Curator ad actum recipiendarum rationum: hun oom: Petrus Gaickema, meester schoenmaker.
 
 
 
 
 
Akte
w006-123 1678-01-12; Autorisatieboeken
Aktenummer:
w006-123
Soort bron:
Autorisatieboeken
Aktedatum:
1678-01-12
Samenvatting:
Wijlen de here Gerhard van Amama, in leven Colonel ener regiment infanterie, man van: vrouw Anna van Vierssen.
Haar naaste bloedverwanten:
Juffr. Titia van Vierssen en
de here Arnout van Vierssen, grietman over Haskerland en
mede gecommiteerde in 't Collegie ter Adm. in Friesland,
de here Hector van Glinstra, rentmr. van een comp. Cavallerij.
Curator: Dominicus Aggaei Hamersters, ontvanger der Cancellerije Gerechterheden en de Vroedsman Egbartus Wibinga.
I.v.m. de erfenis van de here Willem van Vierssen, in leven Ordinaris in de Hove van Friesland.
Erfgenaam:
Anna van Vierssen
Titia van Vierssen
Arnout van Vierssen
Hector van Glinstra
Erflater:
Willem van Vierssen
Curator:
Dominicus Aggaei Hamersters
Egbartus Wibinga
Overige personen:
Gerhard van Amama
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende