Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Akte
L849-413d 1640-09-29; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-413d
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1640-09-29
Samenvatting:
Jan Feddes, van Beesterswaeg.
Oud;.....
Betreft: verklaring van de meester chirurgijn: Henrick Woldring, dat voornoemde Jan twee jaren bij hem de const der chirugie heeft geleerd en zich goed gedragen.
Overige personen:
Jan
Henrick Woldring
 
 
 
 
 
Akte
L849-41b 1622-03-07; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-41b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1622-03-07
Samenvatting:
Isbrant Hieronimus Franque, chirurgijn (thans Olderman), alhier.
Oud: omtrent 45 jaren.
Verklaart, dat Henrick Alberts Woldrinck, Chirurgijnsgessel, dardehalf jaar bij hem het chirurijgnshandserck heeft geleerd en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
geeft verklaring af:
Isbrant Franque
Overige personen:
Henrick Woldrinck
 
 
 
 
 
Akte
L848-60b 1616-10-24; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-60b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1616-10-24
Samenvatting:
Claes Alberts, coopmansbode.
Oud.:...
Geconstitueerd als volmacht van Geert Jans dr Wogma, om het testament van haar broer: Johannes Wogma te vorderen van de Oost Indische Compagnie. ‡ 13 geleden is deze Johannes gestorven op het schip "Amsterdam", vaerende naar Oost Indien en was de vader van Gerrijt Johannis, van wie voorn. Geert Jans dr de moeije en alimentatrice is.
wordt gecertificeerd:
Claes
Overige personen:
Geert Wogma
Johannes Wogma
Gerrijt
 
 
 
 
 
Akte
L848-204a 1618-12-12; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-204a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1618-12-12
Samenvatting:
Verklaring van vijf personen:
- Bettie Andries, oud omtrent 30 jaren, huijsvrouw van de herbergier Sibren Janszn, te Franeker;
- Sjoerd Eelckes, cuijper, oud: 40 jaren;
- Claeske Pouwels, oud: 41 jaren
- Wijbe Hanszn, snijder. Oud: 33 jaren.
- Bauck Withuijs, oud: over de 70 jaren.
Getuige inzake diefstal van goederen, eigen aan de mede meester van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten, Egbert Dirxzn. Werff, gepleegd door Jacob Jans en Jan Jacobs, in dienst van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten en thans voortvluchtig? Oud: ......
De goederen zijn door Egbert Dirxzn. Werff achterhaelt te Franeker.
Echtgenoot:
Sibren
Overige personen:
Bettie
Egbert Werff
Jacob
Jan
 
 
 
Pagina: 4