Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
44.017 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Akte
L848-150a 1618-01-13; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-150a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1618-01-13
Samenvatting:
Jan Claeszn Engele, coopman, te Amsterdam
Betreft: lastgeving van de Muntemeester: Willem van Viersen, alhier, om namens deze, te verkopen: een aandeel van de Oost Indische Compagnie, te Amsterdam, groot 2000 £.
Zie ook blz. 150 en 162
Opmerkingen:
zie ook pagina 161
wordt gecertificeerd:
Jan Engele
certificeert:
Willem van Viersen
 
 
 
 
 
Akte
L848-142a 1617-12-29; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-142a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-12-29
Samenvatting:
Doedtie Wijckel, weduwe Dr. Petro Runnia draagt 2000 Car. guldens over aan de muntmeester Willem van Vierssen, zijnde het bedrag dat hij staande heeft gehad op de Oost Indische Compagnie.
 
 
 
 
 
Akte
L848-133c 1617-10-08; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-133c
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-10-08
Samenvatting:
Jan Cornelis, wonende te Hoorn, gehuwd met Trijn Jansdr., eerder weduwe van Jan Huijgen, met wien zij, omtrent 9 jaren geleden, is gehuwd te Leeuwarden, alwaer zij beijden wonende waren.
Betreft: verklaring van Willem van Vierssen, Muntemeester, alhier, dat voornoemde Trijn als dienstbode heeft gediend en daarna met voornoemde Jan Huijgen is gehuwd (alhier) en tevens, dat deze Trijn van hem 50 Caroliguldens heeft geleend en alsnoch aan hem schuldich is.
wordt gecertificeerd:
Jan
Trijn
wordt gecertificeerd en erflater:
Jan Huijgen
certificeert:
Willem van Vierssen
 
 
 
 
 
Akte
L848-130 1617-09-09; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-130
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-09-09
Samenvatting:
Joannes Henrici Phola, ontfanger. Oud: 61 jaren.
Jurrien Henrixzn. burgemeester. Oud: 53 jaren.
Jacob de Valck, 70 jaar, schepen
Willem van Vierssen, 53 jaar, muntmeester
Op zijn verzoek verklaren deze vier personen, waaronder ,dat Meinard Casperzn en Jacobien Clasedr., thans te Amsterdam, voormaals in Leeuwarden hebben gewoont en aldaer, na wettige proclamatie, in de kerck zijn gehuwd. Tevens, dat hun vier kinderen Claes, Christiaen, Meinard en Jacob uit hun huwelijk zijn geboren. ( In Leeuwarden?) Twee der comparanten verklaren tevens, dat Bruijd en Bruijdegom respectievelijk, bij hen hebben gediend. Jacobien heeft destijds bij comparant gedient en heeft als bruijt diens huijsinge verlaten. De bruiloft is ten huijse van comparant geholden.
Zie ook blz. 131 en 138.
Overige personen:
Joannes Henrici Phola
Meinard
Jacobien
Claes
Christiaen
Meinard
Jacob
Jurrien
 
 
 
Pagina: 4