Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Akte
L848-127b 1617-08-29; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-127b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-08-29
Samenvatting:
Jan Wissema, tot Blessum.
Oud:.....
Verkocht: een huijsinge, staende over het Weeshuijs (genaemt: Mr. Harmens huijsinge) met hovinge, plaetse en loodse, aan de Magistraat van Leeuwarden, voor (f 4500,- goudguldens.)
 
 
 
 
 
Akte
L848-139a 1617-12-08; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-139a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-12-08
Samenvatting:
Hedde Jans, wonende te Apckhooff, in het Ampt Freburch.
Neef van Lucke Tammedr, gehuwd met de soldaet Fitus Wints, Soldaet onder Hopman Duco van Hettinga, in guarnisoen alhier, dochter van wijlen Tamme Haeijcken.
Betreft: instituering van voornoemde Fitus tot volmaecht van diens vrouw Lucke, om de door haar geërfde goederen en geld van haar vader te eischen, vorderen en te ontfangen van voornoemde Hedde Jans (of anderen).
neef:
Hedde
gevolmachtigde:
Fitus Wints
Overige personen:
Lucke
Tamme
 
 
 
 
 
Akte
L848-35a 1616004-27; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-35a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1616004-27
Samenvatting:
Joute Sioerds, gehuwd met: Sara Carols Winnebroods, oud: 33 jaren, dochter van wijlen: Carol Winnebroods, gewoond hebbende in Vlaanderen.
Zwager van: Abraham en Claes Carols Winnebroods, oud, respectievelijk .... en 24 jaren.
Sioerd Sioerds, wonende tot Deinum, gehuwd met: Anna Mathei Maccareel, curator van: Claes Carols Winnebroods
Oud:........
Betreft: constituering van Joute voornoemd als volmacht van zijn vrouw, om de door haar geërde landen en schuijre van haar vader, te verkopen.
(zie ook: L848-42)
Opmerkingen:
zie ook L848-42
volmachtgever:
Sara Winnebroods
gevolmachtigde:
Joute
Erflater:
Carol Winnebroods
Overige personen:
Abraham Winnebroods
Claes Winnebroods
 
 
 
 
 
Akte
L848-101a 1617-04-28; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-101a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-04-28
Samenvatting:
Anna Woltersdr., huijsvrouw van de switzer Jan Willemier, militerende onder de Hopman Walsdorffer.
Betreft: verkoop van een camer, staende op het Diepswal, neffens over het Blockhuijs, aan de echtelieden Hugo Reinou, militerende onder de Hopman Walsdorffer, gehuwd met Jantien Michiels, voor 150 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Koper:
Hugo
Jantien
Verkoper:
Anna
Jan Willemier
Overige personen:
Walsdorffer
 
 
 
Pagina: 5