Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Onlangs (juli 2022) zijn de resolutieboeken van de Magistraat gekoppeld aan de betreffende inventarisnummers uit het Oud Archief van de Stad Leeuwarden, 1426-1811 (archieftoegang 1001) en nu te vinden op onze website.

800 resolutieboeken digitaal

Het gaat om de inventarisnummers 131, 132-154, 155, 162-201, 204-208, 217-227, 228-241, 242-245 en 1344-1347.

De resolutieboeken zijn slechts zeer summier ontsloten door middel van rubrieksmatige toegangen op onderwerp, welke alleen op de studiezaal van het HCL kunnen worden geraadpleegd. Daarnaast wordt vanuit de Generale Index 1580-1811 incidenteel verwezen naar persoonsnamen in deze bron. Het betreft dan hoofdzakelijk veroordelingen voor lichte criminele vergrijpen, welke konden worden afgedaan met een geldboete of maximaal drie dagen detentie in het zogenaamde 'hondengat' in de kelder van het Stadhuis. Daarnaast zijn incidenteel  benoemingen van stadsambtenaren (turfdragers en -meters, korenmeters, roggestorters, et cetera) door de magistraat opgenomen. Omwille van de duidelijkheid zijn hieronder tevens de oude inventarisnummers vermeld. Vanuit de Generale Index 1580-1811 wordt helaas niet expliciet naar deze oude nummering verwezen, doch wordt volstaan met de resolutiedatum. Meestal zullen dit de omvangrijkere reeksen 132-154 (M2-24) en 162-201 (M25-64) zijn. De nieuwe inventarisnummers zijn hierachter geplaatst om snel het juiste deel  te kunnen terugvinden.  

Oude inventarisnummers: Nieuwe inventarisnummers:
M1 131
M2-24 132-154
M25-64 162-201
M72-76 204-208
M84-87 1344-1347
M91 155
M121-126 217-222
M127-133 228-234
M141-144 223-226
M145-148 242-245
M149-152 235-238
M160-162 239-241
M203 227

Naast de hier aangehaalde resolutieboeken zijn nog vele andere bronnen uit het Oud Archief van de Stad Leeuwarden (1426-1811) via het genealogisch platform www.allefriezen.nl te raadplegen. Het betreft hier bronnen welke  tot het Oud Rechterlijk Archief, dan wel het Nedergerecht van Leeuwarden, gerekend worden. Hoe hier - met behulp van bestaande nadere toegangen - de weg in te vinden kunt u elders op deze website gewaar worden. Zie hiervoor de toelichting op de Scans Nedergerecht Leeuwarden