Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: 1623-05-07; Hypotheekboeken

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
 
 
Akte
gg018-177a 1623-05-07; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg018-177a
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1623-05-07
Samenvatting:
Wijlen Lenert Stoffelsz, in levene roermaker, binnen Leuwarden; zijn kinderen zijn:
Jan Lenertsz.;
Zuster van bovenstaand persoon is:
Geeske Lenertsdr., echtgenote van Joannes Backemuyde, schoolmeester in de Latijnsche Schole, binnen Leuwarden.
6 May 1623: Hypotheek (ƒ 54-6-8-), op een aan bovenstaande personen toebehorende huijsinge, staende en gelegen bij de Hoeksterpoorte, binnen Leeuwarden.
N.B. zie ook Certificaatboeken, code L849-88.
Geografische aanduidingen:
bij de Hoexterpoorte, Leeuwarden
Debiteur:
Geeske
Joannes Backemuyde
Jan
erflater en vader:
Lenert