Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

De BEELDBANK van Leeuwarden is in 2003 gelanceerd en omvat inmiddels 71.000 afbeeldingen. U kunt de verzameling zowel globaal op trefwoord doorzoeken, als gedifferentieerd op titel, thema, plaats, datum en vervaardiger. De zoekresultaten verschijnen op uw scherm.

Bij het beeldmateriaal staat een een korte beschrijving. Met het icoontje van de verrekijker kunt u een uitvergrote versie in een nieuw venster openen. Via het winkelwagentje onder de foto kunt u eenvoudig reproducties bestellen van het materiaal, voor zover de auteursrechtelijke bepalingen dat toelaten en er geen bijzondere afspraken met de maker bestaan. Als er geen winkelwagentje onder een afbeelding staat, betekent dit dat er geen reproductie geleverd mag worden.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Historisch Centrum Leeuwarden (delen van) deze beeldbank te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het Historisch Centrum Leeuwarden behoudt zich het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) uitdrukkelijk voor, voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Overig beeldmateriaal

Naast het gedigitaliseerde beeldmateriaal beschikt het HCL ook nog over honderden fotoalbums, prenten, films, schilderijen en tekeningen. Ook kunnen er in bedrijfs- en verenigingsarchieven die door het Historisch Centrum worden beheerd, alsmede in archieven van instellingen foto's van bijvoorbeeld jubileumvieringen en andere evenementen voorkomen. 
 

Beeldmateriaal elders

Van instellingen

 

Van particulieren