Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

De HCL-bibliotheek, ook wel Stedelijke Bibliotheek genoemd, bevat ruim 18.000 titels. De catalogus is te raadplegen via de link in het submenu hiernaast. Daarin kunt u zoeken op auteur, titel, onderwerp, reeks/serie of in alle velden.

De bibliotheek is sinds 1838 opgebouwd rond het restant van de oude magistraatsbibliotheek. Bij de tot en met 1931 verzamelde boeken, beschreven in de in 1932 gedrukte catalogus van R. Visscher, Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, vallen in het bijzonder twee afdelingen op: werken van personen die in Leeuwarden geboren zijn of daar gewoond hebben en tot 1850 te Leeuwarden gedrukte of uitgegeven boeken. Titels die in deze twee categorieën vallen worden na 1931 niet meer actief verzameld. De bibliotheek zoals die sindsdien is gevormd, bevat alleen nog titels die louter ten dienste staan van het historisch en genealogisch onderzoek. De twee genoemde afdelingen zijn echter wel gehandhaafd.

In de bibliotheek vindt u een zeer grote hoeveelheid gedrukt materiaal betreffende de geschiedenis van Leeuwarden. Naast boeken, tijdschriften en jaarverslagen vindt u klein materiaal in de vorm van brochures, posters en reclamedrukwerk.

De Leeuwarder Courant en enkele tijdschriften als Leovardia, ’t Kleine Krantsje en De Leeuwarder Gemeenschap zijn fulltext te doorzoeken en te lezen via links op onze website, via de centrale zoekbalk op de homepage en/of via de snelkoppeling ‘Kranten, periodieken en raadsverslagen'.

In de studiezaal bevindt zich een kleine handbibliotheek. Dit betreft de Leeuwarder collectie. Boeken uit de bibliotheekcollectie kunnen worden aangevraagd, maar worden niet uitgeleend. 

Zie ook: