Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

  

Afl.

 

Adres

Onderwerp

Datum

2

 

 

Stadspoorten-Groene stadsrand

12-09-84

54

 

 

Kistplaatjes

08-10-86

157

 

 

Binnenstadsrand

26-09-90

 

 

 

Vredeman de Vries, Tuinaanleg

24-12-91

218

 

 

Holsboer, Archieven, Noorderbegraaf-plaats

13-01-93

250

 

 

Kiosken

06-04-94

260

 

 

5 keer mooi, 5 keer lelijk

24-08-94

303

 

 

School 11

17-04-96

300

 

 

Dertig leuke details

06-03-96

331

 

A.S. Levissonstraat 38-40 (vm perkstraat)

Vm. joodse school, Jacobijnerkerkhof

28-05-97

122

 

Achter de grote Kerk

Gabbema - oud

31-05-89

231

 

Achter de Grote Kerk, Bredeplaats, Jacobijnerkerkhof

Kosterij, klooster

14-07-93

79

 

Achter de Hoven

Fribourg

23-09-87

304

 

Achter de Hoven

School 12 Fryslanhus

01-05-96

413

 

Achter de Hoven ..

Zetel Keunstwurk

19-07-00

484   Achter de Hoven 205 Winkelpand jaren ’20 18-08-04

77

 

Achter de Hoven, Grote kerkstraat

Maria Louise van Hessen Kassel Mariënburg, fribourg

26-08-87

273

 

Aldlân (Oost)

Woonwijk

22-02-95

255

 

Amelandsdwinger, amelandsstraat, Baljeebuurt, Hoeksterpad

Nieuwbouw

15-06-94

370

 

Amelandshof e.o.

Pastorie Bonifatiuskerk

25-11-98

92

 

Amelandshof, Voorstreek, Baljeebuurt, Amelandsstraat, Amelandsdwinger, Keizersgracht/Kruisstraat

Bonifatiuskerk

06-04-88

279

 

Archipelweg

Woningbouw

17-05-95

251

 

Archipelweg/Robert Kochstraat

Salvatorkerk

20-04-94

230

 

Arendsstraat 10

Pakhuis

30-06-93

484   Arendstuin 41 Monumentaal herenhuis van architect Thomas Romein 28-07-04

57

 

Arendstuin

Cavaleriestallen, manege

19-11-86

62

 

Arendstuin

Stedelijk Gymnasium

28-01-87

76

 

Arendstuin

Manege + tentoonstelling Matthijssen

12-08-87

294

 

Arendstuin

Gymnasium

13-12-95

170

 

Arendstuin, Huizum West, Willemskade, Spanjaardslaan, Groningerstraatweg 36, Achter de Hoven, Johannes Semsstraat, Transvaalstraat/Leeuwerikstraat

architect Reinalda

13-03-91

354

 

Ayttasteeg 8, Slotmakersstraat 11, Kelders 1-3, Kelders/Grote Hoogstraat

Stadsherstel

 

427

 

Bagijnestraat 30

Zeepziederij bij Nieuwestad 53

28-03-01

401

 

Bagijnestraat 57

 

02-02-00

467

 

Bagijnestraat 57

Bouwhistorisch onderzoek en Patershuis

13-08-03

29

 

Bagijnestraat 59

Westerkerk

23-10-85

169

 

Bagijnestraat 59

Frans Tjeerd

21-02-91

110

 

Baljeebuurt

Pastorie achter St. Bonifatius

14-12-88

149

 

Beijerstraat (Vredeman de Vriesstraat)

Vredeman de Vriespoort

 

436

 

Berlikumermarkt 13

 

03-10-01

163

 

Berlikumermarkt 17

Reitsma

 

393

 

Bij de Put 1, 3, 5 en 7

Kleuren

13-10-99

495   Bij de Put 14 Ritske Boelemagasthuis 06-04-05

458

 

Bij de Put 17 en Jacobijnerkerkhof

Eerste Stads-Tussenschool

29-01-03

45

 

Bildtsestraat e.o., Zuidergrachtswal, Voorstreek, Breedstraat/Bij de Put, Bleeklaan/Cambuursterpad, Weaze

Doeke Meintema

04-06-86

271

 

Bilgaard

Woonwijk

25-01-95

207

 

Bloemenbuurt

 

12-08-92

116

 

Blokhuisplein

Stadsziekenhuis

15-03-89

405

 

Blokhuisplein

 

29-03-00

70

 

Blokhuisplein 26

Het Blokhuis

20-05-87

278

 

Boerhavestraat (Jelle bangastraat), Julianalaan

Naoorlogse scholenbouw

03-05-95

511   Bollemanssteeg 64 Bordestrap 19-04-06

202

 

Bollemanssteeg 64 , Grote Kerkstraat

Grietmanshuis

03-06-92

418

 

Bordineweg 42

Jaren 60, Bungalow Bonnema

27-09-00

351

 

Boterhoek

Provinciale Bibliotheek

04-03-98

421

 

Bredeplaats ..

Achterhuis

22-11-00

363

 

Bredyk 30-32 Wirdum

 

19-08-98

43

 

Brol, Oostergrachtswal 93, Tweebaksmarkt/Nieuwstraatje, Nieuweweg/Weaze, Eewal 59, Wortelhaven,

Hendrik Kramer (deel 1)

07-05-86

368

 

Buorren 19 - Goutum

Kosterwoning/paardenstal

28-10-98

275

 

Camminghaburen

Woonwijk

22-03-95

375

 

Canterlandseweg Lekkum

Boerderij Eeburg-zathe

03-02-99

414

 

Canterlanswei ..

Sjoerdsmastate

02-08-00

192

 

Coornhertstraat

Gemeenteschool

15-01-92

277

 

Dahlia-/Gymnasiumstraat

Na-oorlogse volkshuisvesting

19-04-95

103

 

Doelestraat 8

Coulonhuis

07-09-88

499   Doelestraat 8 Coulonhuis 05-07-05

265

 

Dokkumer Trekweg

Molen Eendracht

02-11-94

335

 

Droevendal (1)

Herenhuis

23-07-97

420

 

Droevendal 1

Balkenbeschilderingen

01-11-00

72

 

Droevendal, Oosterkade,Tuinen zz., Turfmarkt

Galileërkapel - Armenkerkje

17-06-87

327

 

Druifstreek 63

Woning

02-04-97

305

 

Druifstreek/Oude Oosterstraat, St. Anthonystraat, Raadhuisplein, Schoolstraat, Oldehoofsterkerkhof, Zuidvliet, Bothe van Bolswertstraat, Oldegalieleeen/Eestraat, Bij de Put/Jacobijnerkerkhof, Arendstuin, Boterhoek, Gedempte Keizersgracht, Oostersingel, Achter de Hoven

Nummering Gemeentescholen

15-05-96

183

 

Eewal

Prijsvraag

11-09-91

511   Eewal 43 en 45 Bordestrap 19-04-06

30

 

Eewal 52, Naauw/Wirdumerdijk, Grote Hoogstraat(44)/Eewal, Nieuwestad 63-65, St Jacobsstraat 9 en 11,

Kleur op kroegen

06-11-85

240

 

Eewal 50

 

17-11-93

239

 

Eewal 52

Zandsteengevel

03-11-93

320

 

Eewal 55

Bedrijfspand

25-12-96

323

 

Eewal 56

Kantoorpand

05-02-97

511   Eewal 58 en 78 Bordestrap 19-04-06

87

 

Eewal 59

Kantoor Onderlinge

27-01-88

80

 

Eewal 67

De Barbier

07-10-87

322

 

Eewal 76

 

22-01-97

422

 

Eewal 76

Achterhuis

13-12-00

482   Eewal 90 Winkelhuis (laat 19e eeuws) 16 -06-04

18

 

Eigen Brood Bovenal

Eigen Brood Bovenal

01-05-85

143

 

Emmakade

Eerste Kanaalsbrug

21-03-90

392

 

Emmakade Tweede kanaalsbrug e.o.

Stremselfabriek/LMI

06-10-99

313

 

Emmakade 15-17, 96/96a,

Woningen, Eerste Kanaalsbrug

04-09-96

325

 

Emmakade 173

 

05-03-97

386

 

Emmakade 24

 

07-07-99

390

 

Emmakade 62 en 64

 

01-09-99

391

 

Emmakade 74 Gysbert Japicxstraat 44-46

Bedrijfsgebouwen

15-09-99

385

 

Emmakade 8/M.Louisestraat 2

Dubbel herenhuis

23-06-99

311

 

Emmakade 96/96a

Woningen

07-08-96

406

 

Emmaplein

Minirotondes

12-04-00

448

 

Fruitbuurt, Schepenbuurt en Huizum-West

Woningwetwoningen (Martens)

12-06-02

129

 

Goutum

Pompstation Waterleiding Goutum

20-09-89

237

 

Goutum

Dorpskerk

06-10-93

244

 

Goutumer Nieuwland

Spinnekopjes

12-01-94

301

 

Gouverneursplein 36, Nieuwestad 49, Weerd 18

Blauwe Stoep

20-03-96

478   Gouverneursplein Hoofdwacht 24-03-04

330

 

Gr. Kerkstraat/Jacobijnerkerkhof, Raaduisplein, Eewal 59

Vm. smederij / woning

14-05-97

455

 

Groeneweg 1

Vm. Tweede Tussenschool en Eerste Bewaarschool

06-11-02

454

 

Groeneweg 3

Vm. jongensschool, nu kinderopvang

16-10-02

24

 

Groeneweg, Perkswaltje, Grote Kerkstraat

St. Anthony Gasthuizen

31-07-85

37

 

Groeneweg, Perkswaltje, Turfmarkt,

Frederik Stoett

12-02-86

439

 

Groentemarkt 1

De Vergulde Kat

05-12-01

52

 

Groningerplein 4

L.H.E. van Hylckema Vlieg

10-09-86

328

 

Groningerstraatweg 30-32, 90-92

Dubbel herenhuis

16-04-97

378

 

Groningerstraatweg 38-40

 

17-03-99

139

 

Groot Schavernek

 

 

15

 

Grote Hoogstraat 14 en Poststraat/Minnemastraat

De Vette en de Roode Os

20-03-85

469

 

Grote Hoogstraat 44 en Naauw 17-19, Grote Hoogstraat 1

Restauraties

17-09-03

475   Grote Hoogstraat 1, Naauw 17-19 Restauratie 21-01-04

1

 

Grote Hoogstraat/Voorstreek 72/Klokplein

Bonifatiustoren/ Nieuwetoren

29-08-84

9

 

Grote Kerkstraat

Het Princessehof

19-12-84

10

 

Grote Kerkstraat

Zg. Papingastins

09-01-85

11

 

Grote Kerkstraat

Zg. Keimpemastins

23-01-85

106

 

Grote kerkstraat

St. Elisabethklooster

19-10-88

73

 

Grote Kerkstraat 10, Kleine kerkstraat 36

 

01-07-87

32

 

Grote Kerkstraat 17

Prinsenstallen

04-12-85

136

 

Grote Kerkstraat 18

Jongbloed

13-12-89

388

 

Grote Kerkstraat 18

Woning, Prins van Waldeck

04-08-99

137

 

Grote Kerkstraat 20

Jongbloed

27-12-89

46

 

Grote kerkstraat 20, Eebuurt 10 en 14, Berlikumermarkt 17, Nieuwestad 53, Ossekop 9

Jan Nooteboom

18-06-86

138

 

Grote Kerkstraat 22

Jongbloed

10-01-90

27

 

Grote Kerkstraat 222

Waalse Kerk

25-09-85

68

 

Grote Kerkstraat 222

Waalse Kerk

22-04-87

464

 

Grote Kerkstraat 228

Kloostercomplex Dominicanessen en bouwhistorisch onderzoek

11-06-03

155

 

Grote Kerkstraat 29

 

 

485   Grote Kerkstraat 31 Achttiende-eeuws herenhuis 08-09-04

88

 

Grote Kerkstraat 31/33

Noorderkerk

10-02-88

474

 

Grote Kerkstraat 33, 35 en 37

Verbouw tot huurappartementen

31-12-03

100

 

Grote Kerkstraat 46, 10, Groeneweg 16, Voorstreek 11, Grote Kerkstraat/Beyerstraat, St. Jacobsstraat

Kleurschets van de stad

27-7-88

133

 

Grote Kerkstraat 7 Heer Ivo-straatje

Heer Ivohuis

01-11-89

53

 

Grote Kerkstraat, Leeuwerikstraat, Coornhertstraat, Boerhavestraat, Arendstuin, Wissesdwinger, Blokhuisplein, Tuinen, Insulindestraat en Archipelweg

Justus Zuidema, scholen, bruggen

24-9-86

59

 

Grote kerkstraat/ Jacobijnerkerkhof

St. Marie van Nijehove

17-12-86

201

 

Grote Kerkstraat/ Sint Anthonystraat, Bollemanssteeg

Hofwijck , Holdingastins

20-05-92

78

 

Grote Kerkstraat/Sint Anthonystraat

Hofwijck + kelders Holdingastins

09-09-87

177

 

Gymnasiumstraat 36

Chr. Gymnasium

19-06-91

431

 

Gysbert Japicxstraat 7-9

Burgerwoonhuizen

20-06-01

419

 

Gysbert Japicxstraat?

 

 

21

 

Haniasteeg, Ipke Brouwerssteeg, Nieuwestad 46-48

Vm. Armenhuis, Martenahuis

19-06-85

379

 

Harlingersingel

 

31-03-99

380

 

Harlingersingel 23

Herenhuis

14-04-99

227

 

Harlingerstraat, Grote Kerkstraat

Dominicuskerk

19-05-93

297

 

Harlingerstraatweg

Houten herenhuizen

24-01-96

293

 

Harlingerstraatweg 105

Herenhuis

29-11-95

382

 

Harlingerstraatweg 26

Woning+atelier

12-05-99

374

 

Harlingerstraatweg 2b

 

20-01-99

381

 

Harlingerstraatweg 6/6a/6b

Drievoudige villa

28-04-99

373

 

Harlingerstraatweg, Marsummerstraat, Franekerstraat, Menaldumerstraat, Bildtsestraat, Engelumerstraat.

Woningen Meintema

06-01-99

269

 

Heechterp

Woonwijk

28-12-94

107

 

Hempens

Kerk

02-11-88

108

 

Hempens

Brug

16-11-88

384

 

Herenwaltje 10

Bedrijfspand

09-06-99

435

 

Herenwaltje 12-I

Pakhuis (vh. woonhuis)

12-09-01

446

 

Herenwaltje 3

Woonhuis met erker

01-05-02

71

 

Herestraat 13,15

Vm. Fries Nat. Hist. Museum

03-06-87

364

 

Het Hof 1 Wirdum

Vm. Pastorie met koetshuis

02-09-98

262

 

Hoeksterend

Gasfabriek

21-09-94

263

 

Hoeksterend

Gasfabriek (vervolg)

05-10-94

203

 

Hoekstersingel

pakhuizen Russische namen

17-06-92

187

 

Hoekstersingel 59-61

Peter Walon

06-11-91

7

 

Hofplein

Het Stadhouderlijk Hof

21-11-84

28

 

Hofplein

Bouwbeeldhouwwerk Stadhouderlijk Hof (1565) en Kanselarij (1571)

09-10-85

19

 

Hollanderwijk

Hollanderwijk

15-05-85

40

 

Hollanderwijk, Emmakade 43, Bagijnestraat 59, Speelmanstraat, Kanaalstraat

Willem Cornelis de Groot (deel 1)

26-03-86

316

 

Hollanderwijk, Jacob Binckesstraat 31, 32, Auke Stellingwerfstraat e.o.

Beter Wonen

 

397

 

Hooidollen, De

Regenboogkerk, Wijkgebouw Bilgaard

08-12-99

399

 

Hounsdyk Goutum

Amerikaanse Windmotoren

05-01-00

234

 

Huizum

Dorpskerk

25-08-93

477   Huizum Dorpskerk 10-03-04

124

 

Huizumerlaan

Tjallinga Weeshuis

28-6-89

128

 

Huizumerlaan

St. Jan de Doperkerk

06-09-89

125

 

Huizumerlaan 131

Villa Vaartzicht

12-07-89

280

 

Huizumerlaan 47

 

31-05-95

194

 

Jacob Catsplein

Zwembad

12-02-92

26

 

Jacobijnerkerkhof, (Grote Kerkstraat)

Jacobijnerkerk

11-09-85

82

 

Jacobijnerkerkhof, (Grote Kerkstraat)

Muursch. + sacristie Jacobijner Kerk

04-11-87

22

 

Jacobijnerkerkhof, Groeneweg

Boshuisen Gasthuis

03-07-85

168

 

Jacobijnerkerkhof, Grote Kerkstraat, Schoenmakersperk

Poort St. Anthonygasthuis

13-02-91

329

 

Jacobijnerkerkhof/Bredeplaats

Smederij J. Sterk

 

505   Jacobijnerkerk/Sacristie Oeil-de-boeuf (ossen-oog) 02-11-05
506   Jacobijnerkerk

Oeil-de-boeuf met
classicistisch poortje 1663

23-11-05
507   Jacobijnerkerk Zandstenen poortje 14-12-05

190

 

Jan Evenhuisstraat

Woonflat

18-12-91

362

 

Kanaalstraat 1a, Emmakade 2

Hoefijzerboog

05-08-98

465

 

Kelders 11

Bouwhistorisch onderzoek en vroeg-16de-eeuws houtskelet

02-07-03

479

 

  Kelders 15 Oude reclameuitingen 21-04-04

332

 

Kelders 1-3, Brol

 

11-06-97

429

 

Kelders 15 en Poststraat 20

WbW-project

09-05-01

333

 

Kelders 5, Grote Kerkstraat 39-Pijlsteeg, St. Jacobsstraat 6, Wirdumerdijk (doopsgezinde kerk)

Kleur

25-06-97

132

 

Klein Schavernek 14, Schravernek

Gevelsteen

18-10-89

142

 

Kleine Kerkstraat 15

 

 

319

 

Kleine Kerkstraat 25

 

11-12-96

505   Kleine Kerkstraat 45 Oeil- de-boeuf 02-11- 05

111

 

Klokstraat

De Nieuwetoren

28-12-88

310

 

Koeplein e.o., Leeuwerikstraat/Kievitstraat/Merelstraat, Archipelweg,

Architect A. Baart sr.

24-08-96

487   Koningsstraat 4, 6 en 8   06-10-04

345

 

Koningsstraat 10

Winkelpand, ronde hoekoplossingen

10-12-97

105

 

Kruisstraat/keizersgracht

Fredericusgesticht

05-10-88

42

 

Lange Marktstraat, Voorstreek 57, Zuidergrachtswal, Oldegalileeen

Jacob Izaaks Douma

23-04-86

206

 

Leeuwerik-, Merel- en Kievitstraat

Driehoek

29-07-92

443

 

Leeuwerikstraat

Tegeltableau, vm. Leeuwerikschool

27-02-02

365

 

Legedyk 1, 2, 8 Wirdum

 

16-09-98

371

 

Legedyk 68

Doeke Meintema, Notabele woningen

09-12-98

412

 

Lekkum

Kerk

05-07-00

272

 

Lekkumerend

Woonwijk

08-02-95

410

 

Lytse Buorren 7 Lekkum

 

07-06-00

306

 

Menno van Coehoornstraat

Vm. ambachtschool

29-05-96

51

 

Menno van Coehoornstraat, Oranjewijk, Kanaalstraat 2-4,

W.C.A. Hofkamp

27-08-86

411

 

Miedum

Kerktoren

21-06-00

488   Minnemastraat 43 Lijkkistenfabriek 27-10-04

334

 

Molenstraat 36

Vm. MTS

09-07-97

86

 

Monnikemuurstraat (72)

Ritske Boelema Gasthuis (oud)

13-01-88

494   Monnikemuurstraat Ritske Boelema Gasthuis (oud) 09-03-05
496   Monnikemuurstraat 80 en 82 Ritske Boelemagasthuis 20-04-05

404

 

Monnikemuurstraat 123

 

15-03-00

193

 

Mr. P.J. Troelstraweg

Burmaniacomplex

29-01-92

197

 

Mr. P.J. Troelstraweg

KLM-gebouwtje

25-03-92

241

 

Mr. P.J. Troelstraweg 193

Wassenaar-boerderij

01-12-93?

476   Naauw/Groentemarkt Hoekpand 11-02-04

430

 

Naauw (1, 16, 18, 19)

Kademuren en kelders, grachtgangen

30-05-01

463

 

Naauw 17-19, Grote Hoogstraat 1

Gotische gevel, bouwhistorisch onderzoek en houtskelet

14-05-03

282

 

Naauw 3

Harmanni Reizen

28-06-95

209

 

Nieuwe Kanaalgebied

 

09-09-92

221

 

Nieuwe Oosterstraat 28-30

Lutherse kerk

24-02-93

347

 

Nieuwe Oosterstraat 30

Gevelstenen

07-01-98

97

 

Nieuweburen

Wolkenkrabber, ijssalon

15-06-88

109

 

Nieuweburen 107

 

30-11-88

17

 

Nieuweburen, Groeneweg, Schoenmakersperk, Bredeplaats

Luilekkerland

17-04-85

114

 

Nieuwestad

Het Burmaniahuis

08-02-89

511   Nieuwestad 49 Bordestrap 19-04-06

315

 

Nieuwestad (71?)/Nieuwesteeg

Winkelpand

 

245

 

Nieuwestad (85)

1e bonifatiuskerk

26-01-94

134

 

Nieuwestad 103

Ganzevoort Manierisme

15-11-89

281

 

Nieuwestad 104, 106; Oude Oosterstraat/Groentemarkt, St. Jacobsstraat 7

 

14-06-95

223

 

Nieuwestad 108

Auck Peeters - Old Burger Weeshuis

24-03-93

511   Nieuwestad 108 Bordestrap 19-04-06

395

 

Nieuwestad 108 , Ruiterskwartier

 

10-11-99

36

 

Nieuwestad 110, 158, 131, 133, 93, 162, Naauw 15, 16, Tuinen 39, Voorstreek 23, Wirdumerdijk 31, Grote Hoogstraat 9, Tweebaksmarkt 42, Breedstraat 48, Schenkenschans, Oldegalileen, Van Swietenstraat, Werkmanslust, Burmaniahuis

Jurjen Bruns

29-01-86

428

 

Nieuwestad 114

Voorhuis en nieuwe kleurstelling

18-04-01

14

 

Nieuwestad 119 + 121

Witte Beer

06-03-85

74

 

Nieuwestad 135

Pand

15-07-87

75

 

Nieuwestad 135

Behang

29-07-87

167

 

Nieuwestad 148

Waag

30-01-91

299

 

Nieuwestad 148

Waag

21-02-96

233

 

Nieuwestad 156

Gaper Manfield

11-08-93

236

 

Nieuwestad 33

Holwerda

22-09-93

442

 

Nieuwestad 39 en 41

Woonhuizen & rococo (huurwaarden)

06-02-02

441

 

Nieuwestad 41 en Weerd 3

Woonhuizen & rococo (huurwaarden)

16-01-02

152

 

Nieuwestad 48

 

 

501   Nieuwestad 49 Negentiende-eeuws herenhuis 10-08-05

400

 

Nieuwestad 49

 

19-01-00

508   Nieuwestad 49 en 51 In hout gesneden bovenlichten uit 19e eeuw 04-01-06

456

 

Nieuwestad 49 en 109, Hofplein 33 en Pijlsteeg 8

Nieuwe kleurstellingen en huisnamen

27-11-02

151

 

Nieuwestad 49, 109, 110, Zaailand 98, Berlikumermarkt 17, Ossekop 9

Loge De Friesche Trouw

 

184

 

Nieuwestad 50 en 52

Nieuwbouw Wibra

25-09-91

147

 

Nieuwestad 50-52

 

 

13

 

Nieuwestad 53 (+ 49)

 

21-02-85

403

 

Nieuwestad 78

 

01-03-00

246

 

Nieuwestad 85

Tivoli, Oude Bonifatiuskerk

09-02-94

339

 

Nieuwestad 91

 

10-09-97

296

 

Nieuwestad 98

C&A

10-01-96

473

 

Nieuwestad 99

Verbouw croissanterie

10-12-03

232

 

Nieuwestad/hoek Lombardsteeg

Winkel van Sinkel

28-07-93

204

 

Nieuwesteeg 5

Us winkeltsje

01-07-92

235

 

Nieuwesteeg 8

Woonhuis

08-09-93

104

 

Nieuweweg 3

AMRO

21-09-88

47

 

Nieuwstad 119, Sacramentsstraat, Nieuwestad 49, weerd 20, Amelandsdwinger, Wissesdwinger, Bij de Put/Jacobijnerkerkhof, Voorstreek, Blokhuisplein, Prinsentuin

Gerrit van der Wielen

02-07-86

270

 

Nijlân

Woonwijk

11-01-95

324

 

Noorderdwinger

Pier Pandertempel

19-02-97

115

 

Noordersingel

Diaconessenhuis vleugels

15-92-89

156

 

Noordersingel

Diaconessenziekenhuis

 

121

 

Noordersingel, Spanjaardslaan, Troelstraweg

De Inktpot

17-05-89

258

 

Noordvliet

Sociale Dienst

27-07-94

259

 

Noordvliet

Nieuwbouw

10-08-94

256

 

Noordvliet e.o.

Indische buurt

29-06-94

505   Noordvliet 109 Oeil-de-boeuf 02-11-05

120

 

o.a. Over de kelders 6

Interieur - Hofstede

03-05-89

118

 

o.a. Prins Hendrikstraat

Molkenboer (beeldhouwer)

05-04-89

119

 

o.a. Raadhuisplein

J. Kroes - siersmid

19-04-89

314

 

Oan’e Ie 6a, Snakkerburen

 

11-09-96

350

 

Oldehoofsterkerkhof

Oldehove, scheve verhalen

18-02-98

61

 

Oldehoofsterkerkhof

St. Vitus van Oldehove

14-01-87

302

 

Oldehoofsterkerkhof

Oldehove

03-04-96

39

 

Oostergrachtswal 129, Willemskade/Sophialaan, Potmarge, Oldegalileeen Zaailand, Zuidvliet, Wortelhaven/Eewal, Grote kerkstraat/Beyerstraat/St. Anthonystraat, Sacramentstraat, Jacobijnerkerkhof/Perkstraat, Hofplein

Hermann Rudolf Stoett (deel 2)

12-03-86

338

 

Oostergrachtswal 41, 45 en 47

Herenhuizen

03-09-97

160

 

Oostergrachtswal 93

 

 

44

 

Oostergrachtswal 93, Vredeman de Vriesstraat

Hendrik Kramer (deel 2)

21-95-86

140

 

Oosterkade

Oosterbrug, Electrische Brug

07-02-90

309

 

Oosterkade/Droevendal

Kantongerechtsgebouw, Brevet

10-07-96

141

 

Oostersingel

Drinkwatervijver

21-02-90

372

 

Oostersingel

Schoolgebouw

22-12-98

437

 

Oostersingel 2a

Petersburg, gevelsteen trekschuit

24-10-01

438

 

Oostersingel 2a

Petersburg, gevelsteen wildeman

14-11-01

318

 

Ossekop 9

Bedrijfspand/woning

27-11-96

359

 

Ossekop 9

Hervoegen/reinigen van gevels

24-06-98

12

 

Oude Oosterstraat / Ossekop 1

De Gladde Gevel

07-02-85

447

 

Oud-Indische Buurt

Woningwetwoningen (W.C. de Groot)

22-05-02

35

 

Over de Kelders 6

Hofstede

15-01-86

468

 

Overijsselseweg 16

Stelpboerderij

27-08-03

249

 

Overijsselseweg 18

Boerderij W.C. de Groot

23-03-94

130

 

Pelikaanstraat

Pelikaankerk

20-09-89

94

 

Peperstraat

Verbreding

04-05-88

342

 

Perkswaltje 2, 4 en 6

 

29-10-97

346

 

Perkswaltje/Wijde gasthuissteeg

Tuinpaviljoen St. Antoon

24-12-97

408

 

Pieter Stuyvesantweg

Zuivellab. CCF

18-05-00

409

 

Pieter Stuyvesantweg

Zuivellab. CCF, flatgebouwen

24-05-00

449

 

Pieter Stuyvesantweg, Boeierstraat

Woningwetwoningen (portiekflats)

03-07-02

504   Poort Sint Jobsleen Gebeeldhouwde vazen 12-10-05
491   Poststraat 27 Pand 29-12-04

175

 

Potmarge

Fabrieken (Lijempf)

22-05-91

503   Prinsentuin Gebeeldhouwde vaas toegangspoort 21-09-05

8

 

Prinsentuin

De Prinsentuin

05-12-84

208

 

Prinsentuin

Zomerhuis, Koperen Tuin

26-08-92

210

 

Prinsentuin

Prinsentuin

23-09-92

453

 

Prinsentuin

Oranjerie-restanten

25-09-02

253

 

Prof. Gerbrandyweg, Schieringerweg

Bilgaard, Lekkumerend, Garage De Vrij

18-05-94

213

 

Raadhuisplein

Stadhuis

04-11-92

214

 

Raadhuisplein

Raadzaal

18-11-92

286

 

Raadhuisplein

 

23-08-95

308

 

Raadhuisplein

Stadhuis

26-06-96

500   Raadhuisplein 21 Woonhuis 20-07-05

341

 

Raadhuisplein 25

Voormalige Hofschool, Thomas Romein

15-10-97

264

 

Raadhuisplein/Auckamastraat/Eewal

Café’s in kleur

19-10-94

216

 

Ramstraat-Schoppershof

Camminghaburg

16-12-92

457

 

Rembrandtstraat 1-5

Tbc-woningen en W.C. de Groot

08-01-03

367

 

Rengerspark

 

14-10-98

503   Rengerspark Siervaas 21-09-05

326

 

Romkeslaan 3

Pakhuis Hartelust

19-03-97

81

 

Ruiterskwartier

De Harmonie

21-10-87

174

 

Ruiterskwartier

De Harmonie

08-05-91

343

 

Ruiterskwartier 113

Bedrijfspand

12-11-97

298

 

Ruiterskwartier 119

Vm. koetshuis

07-02-96

480   Ruiterskwatier 159 Vroom & Dreesmann 05-05-04

434

 

Ruiterskwartier 57

Friesche Club

22-08-01

126

 

Sacramentsstraat

Synagoge

26-7-89

176

 

Sacramentsstraat/Breedstraat

Zalen Schaaf

05-06-91

195

 

Saskiabuurt en Rembrandtbuurt

 

26-02-92

449

 

Schepenbuurt

Woningwetwoningen

 

268

 

Schieringen

Woonwijk

14-12-94

23

 

Schoenmakersperk

Nieuwe Stadsweeshuis

17-07-85

222

 

Schoenmakersperk, Groeneweg, Perswaltje

Nieuw - Sint Anthony Gasthuis

10-03-93

225

 

Schoenmakersperk, Jacobijnerkerkhof

Nieuw Stadsweeshuis

21-04-93

462

 

Schoolstraat 4

Gymnastiekschool no. 4

23-04-03

91

 

Schrans (62-64)

Skating Rink

23-03-88

164

 

Schrans 24

Fietsenzaak

 

178

 

Schrans 44

Vm. gemeente-huis Leeuwarderadeel

03-07-91

180

 

Schrans 57

OBAS

31-07-91

90

 

Schrans 62-64

Vm. melkfabriek Schrans

09-03-88

69

 

Schravernek

Kruithuis/Lieve vrouwe waterpoort

06-05-87

376

 

Singel Goutum

Pastorie

17-02-99

444

 

Sint Jacobsstraat 1

Gevelbord met schenkkan

20-03-02

479

 

  Sint Jacobsstraat 5 Oude reclameuitingen 21-04-04

144

 

Sint Jacobsstraat 13

 

 

471

 

Sint Jacobsstraat 22

Heropening winkel en interieur

29-10-03

96

 

Sint Jacobsstraat 7

 

01-06-88

398

 

Sophialaan, Van Swietenstraat, etc.

Villa’s aan de - en -, eerste stadsuitbreiding tussen zuidelijke stadsrand en spoorstation

22-12-99

387

 

Spanjaardslaan 12a

Vm. stalhouderij

21-07-99

432

 

Spanjaardslaan 12a

Plafonds bovenwoning

11-07-01

229

 

Spanjaardslaan,

Oude Begraafplaats

16-06-93

226

 

Spanjaardslaan, Mr. P.j. Troelstraweg, Stienserstraatweg

Bonifatius Hospitaal

05-05-93

289

 

Speelmansstraat

Dominicuskerk

04-10-95

344

 

Speelmansstraat 2

Vm. OHB Thora, W.C. de Groot

26-11-97

219

 

Speelmansstraat, Monnikemuurstraat 72, Achter de Grote Kerk,

Oud Ritske Boelema Gasthuis

27-01-93

182

 

Spoorstraat 80-82

Lucas IJsbrand - dakpannen

28-08-91

321

 

St . Jacobsstraat 17/Maria Annastraat

Winkelpand

08-01-97

287

 

St. Jacobsstraat 7 tm 13

 

06-09-95

502   Stadhouderlijke Hoftuin Zandstenen siervaas 30-08-05
504   Stadhouderlijk Hoftuin Gebeeldhouwde vazen 12-10-05

117

 

Stationskwartier

Oude Veemarkt

22-03-89

112

 

Stationsplein

Station

11-01-89

113

 

Stationsplein

Van Gend & Loos Goederenloods

25-01-89

185

 

Stationsplein

Nieuwbouw FRAM e.d.

09-10-91

150

 

Stationsweg 16

 

 

41

 

Straat van Welgelegen, Saskiastraat e.o., Molenpad, Maria Louisestraat/Verkorteweg, Hoeksterplein, Java-, Borneo-, Celebes- en Bankastraat

Willem Cornelis de Groot (deel 2)

09-04-86

99

 

Swichum

Kerk

13-07-88

101

 

Swichum

Aytta Godshuis

10-08-88

407

 

Swichum

Kerk

26-04-00

276

 

Swingmastate 1

Kinder- en jeugdpsych. centrum Swing

05-04-95

366

 

Tearnserdyk 44

 

30-09-98

189

 

Tesselschadestraat 10

Hemmen & Solarz

04-12-91

188

 

Tesselschadestraat 6

Z.P.C.

20-11-91

424

 

Tramstraat

Rijtuigenremise

24-01-01

248

 

Transvaalstraat, Leeuwerikstraat

Maria Louiseschool

09-03-94

417

 

Transvaalstraat/Leeuwerikstraat

Koningin Wilhelminaschool

13-09-00

66

 

Tuinen

Tuinsterpoort

25-03-87

98

 

Tuinen

Kiosken, reclamewand

29-06-88

166

 

Tuinen 14,16

leger des heils

16-01-91

460

 

Tuinen 40 (deel I)

Bewaarschool Mij. Tot ’t Nut en Martenahuis

12-03-03

461

 

Tuinen 40 (deel II)

Idem

04-04-03

466

 

Tuinen 7

Bouwhistorisch onderzoek en vroeg-16de-eeuwse houtskelet

23-07-03

85

 

Tuinen 8

’t Springend Hert

30-12-87

4

 

Turfmarkt

Kanselarij

10-10-84

357

 

Turfmarkt

Fries Museum

03-06-98

191

 

Turfmarkt 13

Kanselarij

31-12-91

102

 

Turfmarkt 14

Fontein, kelders

24-08-88

450

 

Turfmarkt 7

Kantoorpand

24-07-02

67

 

Turfmarkt/ Droevendal

Poort Landschapshuis

08-04-87

5

 

Tweebaksmarkt

Provinciehuis

24-10-84

60

 

Tweebaksmarkt

Galileërkerk

31-12-86

288

 

Tweebaksmarkt

Fries Museum

20-09-95

394

 

Tweebaksmarkt

Post- en telegraafgebouw

27-10-99

396

 

Tweebaksmarkt

Provinciehuis - Statenzaal

24-11-99

492   Tweebaksmarkt 28 Apotheek Sonnega 19-01-05

360

 

Tweebaksmarkt 28, Nieuwestad 156, Voorstreek

Apotheek Sonnega

08-07-98

402

 

Tweebaksmarkt 36

 

16-02-00

511   Tweebaksmarkt 36 Bordestrap 19-04-06

146

 

Tweebaksmarkt 41

Gratama-bank

 

353

 

Tweebaksmarkt 47

 

01-04-98

34

 

Tweebaksmarkt 48

De Utrecht

30-12-85

211

 

Tweebaksmarkt 49

 

07-10-92

440

 

Uniabuurt 6

Woonhuis & rococo

02-01-02

267

 

Valeriuskwartier

Woonwijk

30-11-94

337

 

Verlengde Schans 2

Villa

20-08-97

212

 

Verlengde Schrans

Huize Bornia

21-10-92

50

 

Verlengde Schrans 139

Villa Gerrike

13-08-86

186

 

Verlengde Schrans 41

Notariskantoor

23-10-91

198

 

Vierhuisterweg

Boerderij Vierhuis

08-04-92

433

 

Vischmarktpijp

Ook pijpen algemeen

01-08-01

56

 

Voorstreek

Hotel De Nieuwe Doelen

05-11-86

65

 

Voorstreek

Hoeksterpoort

11-03-87

452

 

Voorstreek (76-78 achter)

Pakhuis

05-09-02

217

 

Voorstreek 106, buurschap Hoek

H. Catharinakerk

30-12-92

95

 

Voorstreek 11

 

18-05-88

472

 

Voorstreek 12

Restauratie en wonen boven winkels

19-11-03

252

 

Voorstreek 3

De Nieuwe Doelen

04-05-94

361

 

Voorstreek 3

Pand met tuinhuis

22-07-98

425

 

Voorstreek 3

Achterhuis

14-02-01

426

 

Voorstreek 6

Voor- en achterhuis, Vlaamse gevel

07-03-01

490   Voorstreek 16 Negentiende-eeuws winkelpand 08-12-04
481   Voorstreek 17 en 90 Bazaar van Titus Postma, later meubelwinkel 26-05-04

423

 

Voorstreek 61

Tabakspakhuis/tuinpaviljoenTaconis

03-01-01

158

 

Voorstreek 62

Amelandshuis

 

159

 

Voorstreek 62

Amelandshuis

 

247

 

Voorstreek 72

Bonifatiusschool

23-02-94

317

 

Voorstreek 79

Winkelpand, Mohrmann-pui uit jaren ‘30

 

135

 

Voorstreek 80

Schweigmann

29-11-89

154

 

Voorstreek 84

Salon

15-08-90

358

 

Voorstreek 9

Vm. Apotheek Tromp Visser

21-06-98

33

 

Voorstreek/Tuinen (22), Koningsstraat/Voorstreek

Kiosken

18-12-85

148

 

Vredeman de Vriesstraat

Kunstwerk Vier Evangelisten

30-05-90

307

 

Vredeman de Vriesstraat

Landbouwwinterschool

12-06-96

173

 

Vredeman de Vriesstraat 1

Architect Adema

24-04-91

498   Vredeman de Vriesstraat 5 t/m 13 Woonhuizen 01-06-05
497   Vredeman de Vriesstraat 15, 17, 19 Woonhuizen 11-05-05

127

 

Vredeman de Vriesstraat 24

Koepelkerk

09-08-89

445

 

Vuurdoornstraat, Hagendoornplein, Duindoornstraat en Schieringerweg

‘Hellingflats’

17-04-02

162

 

Weaze 30

Pakhuis

 

165

 

Weaze 30, Voorstreek 84

 

 

38

 

Weaze 8, Slotmakersstraat 20, Perkswaltje, Voorstreek 35, oostergrachtswal/Zuidvliet, Kelders/Minnemastraat, tweebaksmarkt/ koningstraat, Wirdumerdijk/Peperstraat

Hermann Rudolf Stoett (deel 1)

26-02-86

93

 

Weaze/Wirdumerdijk, Peperstraat

Sloop

20-04-88

511   Weerd 18 Bordestrap 19-04-06
509   Weerd 19 Woonhuis 25-01-06

242

 

Wergeasterdyk 43, Goutum

Boerderij

15-12-93

243

 

Wergeasterdyk, Goutum

Am. windmotor

05-01-94

171

 

Werkmanslust

Werkmanslust

27-03-91

274

 

Westeinde

Woonwijk

08-03-95

228

 

Westerpark

Verswatervijver

02-06-93

340

 

Westerplantage / Kl. Schavernek

 

24-09-97

64

 

Westerplantage e.o.

Vrouwenpoort

25-02-87

238

 

Westersingel 14 , Koestraten, merelstraat, Archipelweg, Molenstraat

Villa

20-10-93

254

 

Westersingel 50

Hoekhuis

01-06-94

6

 

Wilhelminaplein

Paleis van Justitie

07-11-84

349

 

Willemskade 12

Woonhuis, interieur

 

285

 

Willemskade 2

Frieslandbank

09-08-95

389

 

Willemskade 28

Herenhuis

18-08-99

200

 

Willemskade 3,Wirdumerdijk, Nieuwestad 9,

Bouwsculptuur, dieren in architectuur

06-05-92

131

 

Willemskade e.o.

Beurs (kleur)

04-10-89

3

 

Willemskade e.o. /Zuiderplein / Sophialaan

Klanderij / zuidelijke stadsrand stationskwartier

26-09-84

290

 

Willemskade zz / Zuiderplein 2

Herenhuis

18-10-95

291

 

Willemskade zz 1

Herenhuis

01-11-95

292

 

Willemskade zz 3

Herenhuis

15-11-95

284

 

Willemskaden

Planvorming

26-07-95

283

 

Willemskaden / stationsgebied

 

12-07-95

31

 

Wirdum

Wirdum kerk

20-11-85

63

 

Wirdumerdijk

Wirdumerpoort

11-02-87

196

 

Wirdumerdijk

Beurs

11-03-92

220

 

Wirdumerdijk

Doopsgezinde kerk

10-02-93

470

 

Wirdumerdijk 1-3, hoek Naauw

Illegale sloop trap

15-10-03

181

 

Wirdumerdijk 13-15

Nationale bankvereniging

14-08-91

451

 

Wirdumerdijk 5

Vm. Flottow

 

483   Wirdumerdijk 10 Peek & Cloppenburg 14-07-04

48

 

Wirdumerdijk, Wilhelminaplein, Stationskwartier, Arendstuin, Raadhuisplein

Thomas Romein

16-07-86

58

 

Wirdumerdijk/ Nieuwekade

Amicitia

03-12-86

383

 

Wissesdwinger

Infirmerie

26-05-99

49

 

Wissesdwinger, Zuiderplein 27, Prinsentuin (orkestschelp), Nieuwe kanaal,

J.E.G. Noordendorp

30-07-86

153

 

Wortelhaven 92-94

Vm. post- en telegraafkantoor

 

145

 

Wortelhaven, Voorstreek, Wirdumerdijk

Graanbeurs

 

123

 

Wybrand de Geeststraat

Gabbema - nieuw

14-06-89

25

 

Wybrand de Geeststraat, Noordersingel

Marcelis Goverts/Gabbema Gasthuis

14-08-85

377

 

Wytgaard

Stelpboerderij

03-03-99

352

 

Zaailand

Frieslandbank

18-03-98

215

 

Zaailand, Wilhelminaplein

Plein

02-12-92

224

 

Zaailand, Wilhelminaplein, Zuiderstraat

Nieuwbouw - Old Burger Weeshuis

07-04-93

83

 

Zaailand/Ruiterskwartier, Wirdumerdijk, Wilhelminaplein

Mercuriusfontein

18-11-87

336

 

Zuidergrachtswal / Romkeslaan, Koningsstraat/Voorstreek, Tuinen, Emmakade N.Z.

Vm. Kaaspakhuis, Z.S. Feddema

06-08-97

84

 

Zuidergrachtswal 14, Nieuwestad 61

 

02-12-87

16

 

Zuidergrachtswal 2,3,4 en 5, Willemskade, Sophialaan e.o.

Zuidelijke stadsuitbreiding, Het Vrekkenbuurtje, Eigen Brood Bovenal

03-04-85

179

 

Zuidergrachtswal 23

Woonpand

17-07-91

415

 

Zuidergrachtswal(/Achter de hoven), 11-18

 

16-08-00

416

 

Zuidergrachtswal, 19-27

 

30-08-00

55

 

Zuiderplein

De Klanderij

22-10-86

348

 

Zuiderplein 27

Vm. brugwachterswoning

21-01-98

295

 

Zuiderplein 37 tm 43

Huizen

27-12-95

89

 

Zuiderplein e.o.

Watertoren

24-02-88

161

 

Zuidvliet

Gemeenteschool 6

 

172

 

Zuidvliet

Carl Wilhelm Finke

10-04-91

266

 

Zuidvliet

Molen De Haan

16-11-94

261

 

Zuidvliet 146-150

Woningen

07-09-94

257

 

Zuidvliet 16-26

Pakhuizen

13-07-94

459

 

Zuidvliet 228

Derde Stads-Tussenschool (later Tweede)

19-02-03

199

 

Zuidvliet, Menno van Coehoornstraat

Menno van Coehoornschool

22-04-92

20

 

Zwitserswaltje 2-6

Hoekpanden

05-06-85