Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Met de herinrichting van het Historisch Centrum Leeuwarden in 2020 is een selectie van archeologische vondsten opgenomen in de vaste opstelling ‘Verhalen van Leeuwarden’. Twee vitrines aan het begin van de tentoonstelling tonen vondsten uit de periode vanaf het begin van onze jaartelling tot en met het eind van de middeleeuwen. Munten, kralen, gebruiksvoorwerpen en andere objecten geven een beeld van het leven in die tijd. De vondsten zijn zowel uit het Archeologisch Depot in Nuis afkomstig als uit collecties van amateurarcheologen van de Werkgroep Archeologie van Aed Levwerd.

Archeologische vitrine in de vernieuwde expositieruimte van het HCL. Foto: Ruben van Vliet
Archeologische vitrine in de vernieuwde expositieruimte van het HCL. Foto: Ruben van Vliet

Ook in een vitrine bij het thema over de Gouden en Zilveren Eeuw zijn archeologische vondsten te zien, zoals pijpenkoppen, vingerhoeden, musketkogels en een lakenlood. Er zijn plannen om nog een of enkele vitrines met vondsten aan de expositie toe te voegen.

Het beleid van de gemeente Leeuwarden ten aanzien van archeologische monumentenzorg is erop gericht het cultuurtoerisme te bevorderen, daarbij een zo breed mogelijk publiek te bereiken, en zodoende bij te dragen aan de historische beeldvorming over Leeuwarden en zijn inwoners. Aan dit beleid kon gestalte gegeven worden door de nauwe samenwerking tussen de afdeling Monumentenzorg en Archeologie en het HCL, en met ondersteuning van de provincie Fryslân en de historische vereniging Aed Levwerd.

Routeboekje
Het Historisch Centrum Leeuwarden publiceert thematische stadswandelingen en fietstochten die langs historische plekken en monumenten gaan. Het boekje, “Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van de vroege geschiedenis”, beschrijft specifiek de archeologische en cultuurhistorische vindplaatsen in de stad en de omgeving. Het is voor €7,50 verkrijgbaar bij het HCL.

Artikelen en vondstendatabase
Via deze website van het HCL kunnen bezoekers informatie vinden over Archeologische vondsten welke in Leeuwarden en omgeving zijn gedaan.

Deze vondstencollectie zal in de toekomst steeds aangevuld worden. Behalve beschrijvingen en foto’s van de vondsten uit de tentoonstelling staan daar ook al veel vondsten van amateurarcheologen in. De bedoeling is dat uiteindelijk alle in Leeuwarden aangetroffen archeologische vondsten via de website van het HCL zullen worden gepresenteerd en zo door iedere belangstellende kunnen worden bekeken.

Bezoek ook de facebookpagina https://www.facebook.com/archeologieinleeuwarden