Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.921 records
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Aktegg017-54a 1622-02-25; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg017-54a
Aktedatum:
1622-02-25
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
(W)uwe (R)uwe Wierdts tot Buitenpost.
1608 Januarij 23. Ter meerdere seeckerheit van Hans Jans, deurwaerder 's hoff's van Frieslandt, binnen Leuwarden, heeft Tierck Tierx, burger binnen Leuwarden, zich borg gesteld voor bovenstaand persoon tersaecke schuld ad f 500,-- die bovenstaand persoon vrschuldigd is aan eerstgenoemd persoon.
Debiteur:
Uwe
Crediteur:
Hans
Overige personen:
Tierck
 
 
 
 
 
Aktegg003-112 1606-04-05; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg003-112
Aktedatum:
1606-04-05
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dircktien Tijs, weduwe, alhier.
1597 Octobris 20. Ter meerdere securiteit van Douwe van Sijtzama, alhier in zijn qualiteit als voormondt over Lijeuwe Mellema naegelaetene weeskinderen alhier, heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor Haije Dircxsz en Lijoets Feijckes, echtelieden, burgers alhier, tersaecke vordering ad 100,-- goudguldens, die eerstgenoemd persoon in zijn qualiteit te vorderen heeft van laatstgenoemde personen.
Crediteur:
Douwe van Sijtzama
Debiteur:
Haije
Lijoets
Overige personen:
Dircktien
Lijeuwe Mellema
 
 
 
 
 
Aktegg014-11a 1618-10-19; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg014-11a
Aktedatum:
1618-10-19
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Brechtien Henrixsz en Lubbert Eillertsdr IJlama, echtelieden alhier.
1618 Maij 5. Ter meerdere securiteit van Take Sapisz Ammama, gesworen gemeentsman der stede Leuwarden en Trijntie Thonisdr, echtelieden alhier, heeft Sickien Lubbertsdr Brandenburch, weduwe van wijlen Eillert Meinertsz, alhier, zich borg gesteld voor bovenstaande personen respectievelijk haar zoon en schoondochter, tersaecke vordering ad f 800,-,- die eerstgenoemde personen te vorderen hebben van laatstgenoemde personen.
Debiteur:
Brechtien
Lubbert IJlama
Crediteur:
Take Ammama
Trijntie
Overige personen:
Sickien Brandenburch
Eillert
 
 
 
 
 
Aktegg012-72 1616-07-10; Hypotheekboeken
Aktedatum:
1616-07-10
Aktenummer:
gg012-72
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Claesz., burger en coopman, alhier.
1614 Augusti 28. Ter meerdere securiteit van Dirck Claesz., heeft Frans Albertsz, alhier, zich borg gesteld voor zijn zoon en schoondochter, Jan Fransz en Dirckien Buiting, echtelieden, burgers, alhier, tersaecke vordering ad ƒ350.-.- die Jan Fransz en Dirckien Buiting verschuldigd zijn aan Dirck Claesz.
N.B. zie ook Hypotheekboeken, code gg012-71.
Debiteur:
Jan
Dirckien Buiting
Crediteur:
Dirck
Overige personen:
Frans
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS