Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.921 records
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Aktegg003-4 1605-07-05; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg003-4
Aktedatum:
1605-07-05
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Annes, backer en burger, en Trijn Abbes, echtlieden alhier.
1605 Julij 5. Schuldvordering (300,-- goudguldens) op Ruijrdt Pijersz Bants en Elizabet Gerbens, echtelieden alhier.
Tot meerdere securiteit van eerstgenoemde personen heeft Douwe Lollius, notaris publicaris, zich borg gesteld voor laatstgenoemdde personen.
Te voldoen met de eerste termijn van de verkoopsom van het huis op de Tuinen, door Elisabeth Gerbens verkocht aan Pijeter Jans Clock. Kanttekneing 06-02-1606.
Geografische aanduidingen:
de Tuinen
Crediteur:
Dirck
Trijn
Debiteur:
Ruijrdt Bants
Elizabet
Overige personen:
Pijeter Clock
Douwe
 
 
 
 
 
Aktegg016-102 1621-06-02; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg016-102
Aktedatum:
1621-06-02
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Juriens, binnen Leuwarden.
Dochter bovenstaand persoon is Trijntie Dirxdr, burgerse, binnen Leuwarden.
1621 Maij 8. Ter meerdere seeckerheit van Claes Douwisz, burger en goltsmid, binnen Leuwarden, heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor zijn dochter Trijntie voornoemd, tersaecke een schuld ad 125,-- goudguldens, die laatstgenoemd persoon verschuldigd is aan eerstgenoemd persoon.
Trijntie Dirxsdr, burgrse, aen het Bolwerck tussen de molen en de Hanniasteege, alhier. Hypotheek (f 125,-)
N.B. Deze acte is gecasseerd op 25 Februarij 1631.
Crediteur:
Claes
Debiteur:
Trijntie
Overige personen:
Dirck
 
 
 
 
 
Aktegg016-250a 1621-11-12; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg016-250a
Aktedatum:
1621-11-12
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Doutien Folckertsdr en Eeltse Gerckis, koemelcker en burger, echtelieden binnen Leuwarden.
1621 Maij 1. Ter meerdere seeckerheit van Haije Wijtses, wonende aan 't Oude deell onder Tietiercke heeft Douwe Gerx, wagenmaecker, binnen Leuwarden, zich borg gesteld voor bovenstaande personen, tersaecke schuld ad 100,-- goudguldens, die bovenstaande personen verschuldigd zijn aan eerstgenoemd persoon.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 8 Novembris 1632.
Crediteur:
Haije
Debiteur:
Doutien
Eeltse
Overige personen:
Douwe
 
 
 
 
 
Aktegg021-67a 1625-10-19; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg021-67a
Aktedatum:
1625-10-19
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Thijssesz, gewesene gedeputeerde Staet deser landtschappe, en tegenwoordelijck burgemeester der stede Sneeck.
1622 Novembris 30. Ter meerdere seeckerheit van bovenstaand persoon heeft Dirck Jacobsz Valck, gesworen gemeensman der stade Leuwarden, binnen Leuwarden, zich borg gesteld voor Laurentius de Veno, assiaoer van de landtschapsmunte en schriever van den compagnie van den hopman Willem van Inthiema, binnen Leuwarden, tersaecke vordering ad f 2800,- die bovenstaand persoon te vorderen heeft van laatstgenoemd persoon.
N.B. deze acte is gecasseerd 14 Febrjarij 1628.
Crediteur:
Dirck
Debiteur:
Laurentius de Veno
Overige personen:
Dirck Valck
Willem van Inthiema
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS