Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Nadat per 1 januari 2014 het grootste deel van de gemeente Boarnsterhim al bij de gemeente Leeuwarden was gevoegd, zijn per 1 januari 2018 bij een volgende herindeling nog eens zeventien dorpen bij de gemeente Leeuwarden gevoegd, waardoor de gemeente uit een stad en 35 dorpen is gaan bestaan.

Alle zeven dorpen van Leeuwarderadeel en tien dorpen van Littenseradeel zijn erbij gekomen. Deze laatste gemeente was per 1 januari 1984 gevormd door het samengaan van de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel. Van het vroegere Baarderadeel zijn tien van de vijftien dorpen bij Leeuwarden gevoegd. Het zijn dorpen die al sterk op de stad georiënteerd waren.

Met de herindeling heeft Leeuwarden er een krans van monumentale nederzettingen bijgekregen, elk met een eigen karakter. De andere dorpen van de gemeente Littenseradeel zijn deels aan de nieuwe gemeente Waadhoeke en deels aan de gemeente Súdwest-Fryslân toegevoegd.

Van het grote dorp Stiens met een schilderachtige kern en de sedert de 18de eeuw in de vergetelheid geraakte en op de 0,5 km. zuidelijker gelegen terp gelegen buurschap Wydrum tot het zeer kleine en bijna lege terpdorp Leons. Bij het eveneens flinke dorp Mantgum wordt al lang het vroegere terpdorp Skillaerd gerekend. Met enkele boerderijen en fraaie eenzame toren op het kerkhof, zou het als 36ste dorp van Leeuwarden geteld kunnen worden.

Zie ook: Dorpen in de oude gemeente Leeuwarden

Voor meer relevante links zie onder:

Gemeentelijke herindelingen
Onderzoek naar een persoon of familie