Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In 1787 werd Eagum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Aegum, is insgelyks een klein dorp van maar 9 stemmen, liggende naby de vaart van Leeuwarden naar Grouw.”

Eagum. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!
Eagum. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!

Eagum is één van de kleinste dorpjes van Friesland; het telt 29 inwoners. Het dorp bestaat uit 6 boerderijen en een oude toren. De toren is in 1983 gerestaureerd. Vroeger hingen er twee klokken in. Op de grootste stond in het Latijns dat hij in het jaar 1326 was gemaakt ter ere van de heilige Nicolaas. De kleine klok is van geen enkele versiering voorzien. Men gaat ervan uit dat deze in het jaar 1200 gegoten is. In de oorlog zijn beide klokken door de bezetters uit de toren gehaald. De kleine is later teruggekomen, de grote is verdwenen. Toen Koning Willem III in 1890 overleed heeft Eagum van zich laten horen. Zolang de Koning op aarde stond, werden in het hele land de doodsklokken geluid. Het gemeentebestuur had Eagum evenwel geen bericht gedaan van deze gebeurtenis. Was dat een vergissing? Of was Eagum te klein en de moeite niet waard? Hoe het ook zij: besloten werd dat op de begrafenis toch, hoe dan ook, de klokken van Eagum zouden luiden. Iedereen zou weten dat Eagum bestond. Op de dag van de begrafenis luidden de klokken al om acht uur ‘s morgens. De overige dorpen in de gemeente begonnen eerst om negen uur. Eagum hield zich toen stil. Zodra de andere klokken ophielden begon Eagum weer, zodat het geluid van de klokken over de hele gemeente klonk.

Op de grote klok vond men later het volgende rijmpje:

‘Metaal út trettjinhûndert
klinkt hjoed nou oer ús gea
Fan bitter wea en smerten
Hwant Willem III is dea.
Men hie ús glêd forgetten
En achte ús fêst to licht
Wolnou wy Fryske boeren
Dwaen sels dy somb’re plicht’
Op de kleine klok staat:
‘Ús âlde kening mei’k bikrite
Hjoed is it syn bigraffenisdei
Och lûk my goed hwant elts moat witte
Dat ‘k syn rouwe diele mei’

Eagum, een klein dorpje waarvan men zegt dat het in het midden van de wereld ligt. En wie dat niet geloven wil, die meet het maar na!


Plaatselijk belang Idaerd - Eagum - Hoflân
Secr. Y. v.d. Sluis-Anema
Master Wybrensdyk 14
9006 XH Eagum
Tel.: (058) 2551117
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links:

Dorpenwebsite Reduzum, Friens, Idaerd, Reduzum
Beschrijving op Wikipedia
|Heel veel informatie over Eagum (AlleCijfers.nl)
Kerktoren Eagum