Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In 1787 werd Idaerd als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Ydaard, onderscheiden van Hydaard in Westergo. Dit is een klein dorp van maar 9 stemmen: behalven den rydweg heeft hetzelve een schipvaart, die, Oostwaards aan, in de Leeuwarder en Grouwster vaart uitkomt, en zich Westwaards voorby Roordahuizum naar Raard, en Zuidwaards met een tak naar Grouw strekt. De  state Friesma, in ’t Noorden gelegen, is het sieraad van dit dorp.”

Idaerd is een landelijk dorpje in hartje Fryslân. In de middeleeuwen was dit dorpje, waarvan de naam is afgeleid van Lede of Eda, hetgeen betekent terp of wier van lede, de hoofdplaats van de grietenij Edawerderadeel. Deze naam leefde voort in de naam van de voormalige gemeente Idaarderadeel.

Het dorp Idaerd. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!
Het dorp Idaerd. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!

Verder is van het verleden weinig overgebleven, want Friesmastate, de residentie van de Grietman, werd in 1882 afgebroken. Het goudleren behang uit de state bevindt zich nu in het museum het Princessehof in Leeuwarden. Wat nog wel is overgebleven is de kerk uit 1774, waarin zes gebrandschilderde ramen, met een zadeldaktoren uit de 15e eeuw. Kerk en toren zijn in 1982 gerestaureerd.

In het in 1995 geheel gerenoveerde dorpshuis kunnen de verenigingen hun aktiviteiten ontplooien en voor het overige is Idaerd aangewezen op Reduzum, waar ook de kinderen naar school gaan.


Plaatselijk belang Idaerd - Eagum - Hoflân
Secr. Y. v.d. Sluis-Anema
Master Wybrensdyk 14
9006 XH Eagum
Tel.: (058) 2551117
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links:

Heel veel informatie over Idaerd (AlleCijfers.nl)
Dorpenwebsite Reduzum, Friens, Idaerd, Reduzum
Beschrijving op Wikipedia
Kerktoren Idaerd