Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In 1787 werd Warten als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Wartena: dit dorp was voor ’t jaar 1200 een stedeke van taamelyken bloei; doch werd door de hevige overstroomingen dier tyden zodanig beschadigd, dat ‘er niets dan een middelmaatig dorp van is overgebleeven. Met zekerheid kan men ’t jaar deezer verwoestinge niet bepaalen; doch waarschynelyk is dezelve voorgevallen tusschen 1220 en 1240. Nog heden vindt men hier onder ’t slyk verzonkene geplaveide straaten, die van de oude gelegenheid getuigenis kunnen geeven. Weler voer men van dit stedeke, tusschen toen ter tyd vry hooge landen door, langs een riviertje, ’t welk tusschen Wirdum en Goutum doorloopende , zich by Barrahuis in de Middelzee ontlastte; kunnende men nog heden, na dat dit watertje is afgedamd, de oude gelegenheid op de kaart naspooren.“

Wartena. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!
Wartena. Foto: Google Streetview, 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht!

Warten is ontstaan aan het riviertje ‘It Alddjip’. In 1543 wordt het dorp aangegeven als ‘Warthna’. Omstreeks het jaar 900 was er al terpbewoning en kwam de naam ‘Wartengahe’ voor, vermoedelijk als benaming voor de gehele streek (gea van Warten-Wergea-Warstiens).
Warten, vroeger een dorp van boeren, vissers, schippers en ambachtslieden, was voor vervoer geheel op het water aangewezen. Pas in 1865 kwam de weg naar Garyp en in 1866 die naar Wergea gereed.
 
Het dorp ligt in de onmiddelijke nabijheid van een van de belangrijkste natuur-en recreatiegebieden van Fryslân, namelijk het nationaal park De Alde Feanen en het Princenhof. Jaarlijks passeren zo’n 12.000 pleziervaartuigen op weg naar dit gebied. Door de recreatie op het water heeft Warten van oudsher een goede naam op het gebied van de scheepsbouw. De watersporter kan bij diverse werven terecht voor nieuwbouw, onderhoud, reparatie, winterberging en verkoopbemiddeling. Verder heeft Warten nog jachthavens waar vele honderden schepen een plekje kunnen vinden. Een bezoek aan de Súdwâl met museumboerderij de ‘Oud Friese Greidbuorkerij’ en het museum ‘It Earmhûs’ is zeker aan te bevelen. De binnenvisserij, eens zo belangrijk voor Warten, wordt uitgebreid getoond, terwijl in de zomermaanden geregeld exposities zijn te bezichtigen. Een kijkje in de in 1780 gebouwde Nederlands Hervormde kerk met haar fraai gebrandschilderde ramen is eveneens de moeite waard. Warten is een fijn dorp om te recreëeren, maar ook om er te wonen!

Dorpsbelangen Warten
Secr. Auke Leenstra
Oosterburen 31
9003 LW Warten
tel. (058) 2551927
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links:

Museum Warten
Beschrijving op Wikipedia
Heel veel cijfers over Warten (AlleCijfers.nl)