Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Behandeling van schriftelijke verzoeken om inlichtingen en kopieën

Een verzoek om kopieën of inlichtingen over een bepaald onderwerp kunt u per brief of e-mail naar het HCL sturen. Het onderzoeksresultaat wordt (meestal binnen enkele dagen, maar) gegarandeerd binnen drie weken beantwoord.

Meer informatie omtrent de mogelijkheden om stukken uit onze archieven te laten scannen, printen, kopiëren en de daarvoor geldende tarieven vindt u in het tarievenoverzicht 2024.

Het is niet toegestaan zelf foto’s e.d. te reproduceren. Levering van reproducties gaat via de Beeldbank van het HCL. Reproducties van afbeeldingen die (nog) niet in de Beeldbank zijn opgenomen, kunnen via het HCL door een fotograaf gemaakt worden. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris ook verboden afbeeldingen uit de verzameling van het HCL te gebruiken ten behoeve van schriftelijke of digitale publicaties.

Reproducties van bouwtekeningen

Reproducties van bouwtekeningen kunnen niet schriftelijk aangevraagd worden. Men moet hiervoor zelf naar het HCL komen, om in de leeszaal de gewenste bouwtekening te identificeren. Aan het maken van reproducties zijn kosten verbonden. Het is ook mogelijk om met uw eigen mobiele telefoon of fotocamera (gratis) foto’s te maken.