Nieuw in onze winkel

 

Martenastate. Proeftuin van het Paradijs? 

Tjitte Kamminga en Henk Popma € 24,95

 

Martenastate kende ooit roemruchte bewoners als Duco Martena, de steunpilaar van Willem van Oranje in de strijd tegen de Spaanse overheerser, en zijn kleinzoon David Gorlaeus. Dit wonderkind maakte in de zeventiende eeuw ondanks zijn vroege dood grote naam als geleerde.

In de negentiende eeuw was het Wopke Eekhoff, die met steun van kopstukken uit de Friese culturele wereld verhinderde dat de state voor afbraak werd verkocht. Martenastate verdiende volgens hem in Friesland als historisch erfgoed dezelfde status als het Muiderslot in Holland.

De laatste eigenaar uit het geslacht Martena was de tragische Duco, die in zijn eentje deze ambitie, waar hij mee was opgezadeld, niet waar kon maken.

Het landgoed is er nog steeds. In de twintigste eeuw werd er een nieuwe state gebouwd. Het park is sprookjesachtig. Of het voor de eigenaren ook altijd een Paradijs is geweest? 

 

280x310 ID 265 no crop8dc08ff2137b4602c9be3390dad70f08

Oldehove Kaars

 

Oldehove Kaars

Cadeautip €19,95


Tussen twee bruggen. Emmakade Leeuwarden

Henk de Vries €30

Het boek beschrijft de historische ontwikkeling van de Emmakade, van haar bedrijven en van haar bewoners en schippers.

 

Tussen twee bruggen002

Stadswandeling Taal Safari Leeuwarden

 

Taal Safari Leeuwarden

Wandelen langs monumenten aan de hand van Friese en Nederlandse zegswijzen

€1,50

Girbe Buist met hulp van Jaap de Groot

Klein handzaam boekje voor een leuk prijsje. Lân fan Taal. Liwwadders, Fries en NL

Jan Slauerhoff Tienmaal in Memoriam Patris

vertalingen van het herdenkingsgedicht van

€ 9,90

Peter de Haan (voor- en nawoord)

Uitgave Culturele Hoofdstad 2018 Under de Toer, Dorpskerk Huizum.

 

Tienmaal in memoriam patris4

Leeuwarden maakt school OMD smaller

 

Leeuwarden maakt school

Onderwijsgeschiedenis en scholenbouw in de Friese hoofdstad

€ 10

Het boek laat zien hoezeer de architectuur van schoolgebouwen verbonden is met de identiteit van scholen en hun leerlingen en studenten. Scholen van vroeger worden uitgelicht. Daarmee geeft het boek een mooi beeld van de ontwikkeling van het onderwijsen onderwijsgebouwen in Leeuwarden. Achterin staan plattegronden van Leeuwarden uit 1963,1982 en 2018 waarop alle scholen van de stad staan aangegeven.
Uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag 2018. 

Van Titus naar Vitus

€ 7,00

Ida Jorna en Maarten van Klaveren

Deze meditatieve wandeling gaat langs plaatsen van kerken en vroegere kloosters en daar staan we stil bij de personen die hier vroeger hebben geleefd, of bij heiligen die de gelovigen in die tijd konden bezielen en begeesteren of bemoedigen. In dit boekje zijn meer dan 100 foto's afgebeeld.De wandeling gaat langs een klein stukje van het Sint Jacobspaad naar Santiago de Compostella (de Sint Jacobsstraat) Door bij de verschillende punten stil te staan zal de wandeling zonder meer inspirerend zijn.

 

van Titus naar Vitus

Must es Kieke

 

Must es kieke. Leeuwarden door het schildersoog van Beb Mulder

€19,50

Leeuwarder Beb Mulder maakte 42 schilderijen van plekken in de Leeuwarder binnenstad. Toen Leeuwarden gekozen werd tot Culturele Hoofdstad was het voor de kunstenaar een aanleiding om de stad vereeuwigen.

Voor het boek fotografeerde Frans Andringa de stad en schreef Anne Feddema er korte teksten bij. De teksten zijn ook in het Engels bijgeschreven.

De schilderijen zijn tot eind september te bewonderen in het HCL en zijn ook te koop Beb Mulder

Stadswandeling en fietstocht Leeuwarden. Sporen van oorlog en verzet

€7,50

Langs sporen van oorlog en verzet in Leeuwarden WOII. De route gaat o.a. langs locaties waar Joodse huishoudingen leeggehaald zijn of waar bombardementen zijn geweest. Met veel aandacht voor kleine acties van verzet die grote consequenties hadden. 

 

Stadswandeling oorlog  verzet

Stimmen út in doarpsferline  

Stimmen út in doarpsferline 1854-1954

€12,- (Fries) Rients Faber

Al as jonkje siet de skriuwer yn in âld foto-album om te noaskjen. It album mei portretten hie hurdkartonnen siden en in moai kleurd omslach. Fan guon persoanen op de portretten wisten syn mem en sels syn pake de nammen net mear.  Jierren letter soe de skriuwer Rienst Faber syktocht nei de foarbije libbens wer oppakke.

Rients Faber (1946) makke in proefskrift oer de Fryske dichter en Huzumer dokter Lucius Columba Murray Bakker (1822-1911). Fierder skreau er ferskate kultuerhistoaryske artikels en in tal boeken, w.û. De reis van Tiesema, Dwalen door een familiearchief en Patrick Barnewall, een Iers kasteelheer in de Nederlanden.

Korfbal in Friesland, Het begin en de vroege ontwikkeling van

€17,50 

Op 10 juli 1904, twee jaar na de introductie van korfbal door Nico Broekhuysen, worden in Heerenveen de eerste korfbalwedstrijden op Friese bodem gespeeld tussen vijf damestwaalftallen van gymnastiekverenigingen uit Sneek, Leeuwarden, Drachten en de stad Groningen. Deze gebeurtenis markeert het begin van korfbal in Friesland.

Juist de periode van het begin van korfbal in Friesland tot de oprichting van de Friese Korfbal Bond in 1918 is in de geschiedschrijving van het Friese korfbal onderbelicht gebleven. 'Korfbal in Friesland' voorziet daarin.

Alle Friese verenigingen worden beschreven, waarvan bekend is, dat er tussen 1903/1904 en 1918 op enige wijze is gekorfbald. In het boek zijn tal van - deels niet eerder gepubliceerde foto's - uit de beginperiode opgenomen.

  Korfbal in Friesland donker

Havank Dekema

 

Havank op Dekema State

€12,50 Tom Sandijck

Op Dekemastate, thans museum, worden de verhalen van Hans van der Kallen alias Havank nog steeds verteld: bij het portret van Anna Maria, bij het grafsteentje van Nicko en bij de uitstalling van Havanks boeken in een van de gangen van 'het oude huis te Jelsum'.

Tom Sandijck kreeg de beschikking over een doos en tas vol stukken van en over Havank uit de nalatenschap van Gerard van Wageningen. Al die stukken,met informatie over het verblijf van Havank op Dekema State inspireerden hem tot het schrijven van dit verhaal. Een flink uitgebreide versie van de artikelen uit de Nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State.

Havank op Dekema State speelt zich af in de jaren 1958-1963. De schrijver was toen qua productie over zijn hoogtepunt heen.

Leeuwarden. De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu

€19,95

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Daarom worden de mooiste werken met de Friese hoofdstad als onderwerp verzameld. Wandel mee vanaf de opgang in de Boterhoek (Andries van der Sloot) tot aan de Prinsentuin (Cor Reisma, Jacob Banga), stoppend bij de Tuinster waterpoort, de Kanselarij aan de Turfmarkt (Cornelis Springer) en de Gedempte Keizersgracht (Pieter D. Torensma). Vergelijk met het boek in de hand, vroeger en vandaag.

Het Historisch Centrum Leeuwarden grijpt dit culturele kroonjaar aan om een selectie van de fraaiste schilderijen, prenten en tekeningen van Leeuwarden vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot nu aan het publiek te presenteren. Nooit eerder werden zoveel stadsgezichten tegelijk samengebracht. Schilders en tekenenaars van toen en nu tonen de rijkdom en armoede van de historische binnenstad; de pareltjes én rotte plekken, de bewaarde én verdwenen gebouwen.

 

  250-de-mooiste-stadsgezichten
250-36xleeuwarden  

 36X Leeuwarden

€12,50 Peter Karstkarel

Voorwoord: Burgemeester Ferd J. Crone

De titel van dit boekje is veelzeggend. Daaruit blijkt namelijk al dat er veel is veranderd in Leeuwarden de laatste jaren. Vijf jaar geleden bestond deze gemeente weliswaar uit één stad en negen dorpen, maar draaide het toch vooral om de stad. Natuurlijk speelden de dorpen hun rol, maar een hoofdrol was dat nog niet. Met de herindeling in 2014 met noordelijk Boarnsterhim werd dat al anders. Het grondgebied werd verdubbeld evenals het aantal dorpen. Met de samenvoeging van Leeuwarderadeel en noordoostelijk Littenseradiel met de gemeente Leeuwarden wordt die verhouding nog ingrijpender gewijzigd. Maar liefst 17 nieuwe dorpen kunnen bij de gemeente worden verwelkomd. Een korte beschrijving van de 'nieuwkomers' volgt in dit boekje.

Ze tellen allemaal in gelijke mate mee. Die 35 dorpen en 1 stad-dat is gewoon 36X Leeuwarden.

Het Europaplein te Leeuwarden

Een reconstuctie

€ 9,90

Leeuwarden telt ongeveer 50 pleinen, groot of klein, aansprekend of onopvallend. Het Europaplein is zeker niet onopvallend, groot en voor velen aansprekend. Een plein waar iedereen een mening over heeft. Aardig is de vergelijking met het Wilhelminaplein, in de volksmond het Zaailand. Niet zozeer qua functie, maar juist als project. Aan beide pleinen is in de loop der tijden nog al wat geknutseld om knelpunten op te lossen.

 

 

  250-het-europaplein
250-front-dvd  

Leeuwarden op Film

De mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20e eeuw

€ 14,95 Gerard Nijssen en Erik Willems

Twee uur lang laat deze DVD de kijker genieten van de meest bijzondere Leeuwarder beelden uit de filmarchieven van het HCL en het Fries Film Archief. Te zien is hoe de Friese hoofdstad de afgelopen eeuw grote veranderingen doormaakte, maar in sommige opzichten ook weer gelijk bleef.

Beeldresearcher Gerard Nijssen en filmmaker Erik Willems maakten deze compilatie uit veel nog niet eerder vertoond filmmateriaal. We zien bijvoorbeeld de allereerste bewegende beelden van de stad, de drukke middenstand aan de Tuinen in de jaren 30, het ingebruiknemen van het vliegveld in 1938, een joodse bruiloft vlak voor de oorlog en het wegvoeren van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, de uitbreiding van de stad, Leeuwarder hippies in de jaren 60 en uiteraard de Elfstedentochten.

Een uniek tijdsbeeld van een kleine eeuw Leeuwarden.

Ken je Leeuwarden

Hoe goed ken jij Leeuwarden eigenlijk?

€14,95 Pieter van der Ende

Hoe kwam stadhouder Willem Frederik aan zijn einde? Waar in Leeuwarden werd Mata Hari geboren? Welke beeldhouwer is de 'heit' van us mem? Waar lag de finish van de Elfstedentocht het vaakst? In welk jaar promoveerde Cambuur voor de eerste keer naar de Eredivisie?

Dit zijn enkele van de 250 vragen in Ken je Leeuwarden. De vragen gaan over heden en verleden van de Friese hoofdstad. Alle facetten komen aan bod: geschiedenis, handel en markten, buurten en wijken, vervoer en verkeer, sport en spel, kunst en cultuur en bekende inwoners. Ken je Leeuwarden nodigt uit tot een vraag- en antwoordspel, om met elkaar of alleen te spelen. Hoeveel kennis van Leeuwarden heeft u?

  250-ken-je-leeuwarden
Metrum van de voetstap  

 Het Metrum van de voetstap

The Metrical Footstep (Nederlands en English)

€10,-

Uitgave van Poëzieroute Leeuwarden

In Leeuwarden kun je over poëzie lopen die is aangebracht op grote platen Belgisch hardsteen. De gedichten vormen samen de poëzieroute die door de stad loopt.

De gedichten bestonden vanaf het begin uit bestaand werk en ook werd aan dichters een opdracht gegeven om een nieuw gedicht te maken passend bij de plek in de stad waar de poëziesteen in de route is geplaatst en passend bij de aanleiding van gulle gevers om een steen te financiëren.

De bedoeling van deze uitgave is om een mooi vormgegeven dichtbundel te maken met alle gedichten van de poëzieroute tot nu toe.

English:

In Leeuwarden you can walk over poems thathave been carved into large slabs of Belgian bluestone. Together the poems form a poetry route through the city.

From the beginning the route has been made up of existing work combined with new poems that were commissioned to match the location in the city where the poem was to be placed and sometimes the events that motivated a donor's generous funding of a stone.

The aim of this publication is to provide an attractively designed anthology with all of the poetry route poems to date.

 

Een Friesche eetgeschiedenis

€ 9,95 Anne van Lieshout

Een Friesche eetgeschiedenis vertelt de verhalen achter wat vroeger in Friesland gegeten werd. Zowel de Friese elite als de armste inwoners komen aan bod en zowel de dagelijkse kost als gerechten die geserveerd werden tijdens speciale gelegenheden. Dit boek laat zien hoe verrassend en gevarieerd de Friese eetcultuur vanouds was.

Voorzien van authentieke originele recepten. Friese klassiekers zoals roggebrood en erwtensoep maar ook onbekende gerechten zoals rijst met schapenvlees, honingkoek en gelei van ananas.

 

 

  250-een-friesche-eetgeschiedenis
250-onder-heeren  

Onder Heeren
250 jaar Groote sociëteit in Leeuwarden

€ 15   J.J. Huizinga

In 1765 vormden 35 merendeel adellijke heren een 'sociëteit binnen Leeuwarden'. Sindsdien biedt deze Groote Sociëteit, zoals hij vanaf 1810 heette, aan heren de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

Naar aanleiding van het 250-jarig bestaan geeft de historicus J.J. Huizinga in dit boek een levendig beeld van de geschiedenis van dit traditierijke instituut, dat ondanks moeilijke perioden en veranderende tijden de eeuwen heeft doorstaan.

Ien en oar ut 'e skiednis fan Weregea - 7

€ 15 (Fries en Nederlands)

Utjefte te gelegenheid fan it 35-jierrich jubileum fan Stichting Wurkgroep Werregea Ald-Wergea Nij

In samling artikels oer Wergea, Warstiens en Eagum yn eardere tiden.

Een verzameling artikelen over Wergea, Warstiens en Eagum in vroegere tijden.

Het boek is deels in het Fries deels in het Nederlands.

 

 

250-skiednis-wergea

Mata Hari

          

Stadswandeling Leeuwarden

Sporen van Mata Hari

Gerk Koopmans en Leendert Plaisier

€ 7,50

De eerste vijftien levensjaren woonde Margaretha Geertruida Zelle in Leeuwarden. Na de dood van haar moeder werd ze bij familie ondergebracht elders in het land en zal nooit meer naar Leeuwarden terugkeren. Dertien jaar later is het meisje Margreet uit Leeuwarden Mata Hari geworden. Dit boekje leidt u langs sporen van Mata Hari in Leeuwarden en is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Mata Hari, de mythe en het meisje' in het Fries Museum (14 oktober 2017 t/m 2 april 2018).

 

Het bedorgeltje van Jakob Balck

Harm de Jonge

€ 14,90 (jeugdboek 10-13 jaar)

Het is 1727 in Leeuwarden, het jaar dat Rebecca Balck overlijdt. Zij is de zus van Jakob Balck. Als hij naar zijn bedorgeltje luistert, denkt hij soms dat zij er nog is. Dan hoort hij haar weer zingen. Heel even gelooft hij dan dat het echt is en verdriet niet bestaat. Maar het nieuwe orgel dat ze in de kerk bouwen zal ze nooit meer horen. De feestelijke inwijding zal ze missen. Of kan Jakob toch nog iets voor haar doen? Kan de wonderlijke kermisjongen Pier Pirello hem misschien helpen? Pier zit vol listen en is nergens bang voor, zelfs niet voor een vuurspuwende basilisk! Hij heeft immers het geluksbotje van een meloenrat en dan kan er niks misgaan en durf je alles. Zeker als je ook nog bamboebijters bij de hand hebt.

 

bedorgeltje van Jakob Balck

Terug