Bouwen aan Leeuwarden. Publieke werken tussen 1500 en 1800

Henk Oly

Leeuwarder Historische Reeks, Gemeente Leeuwarden, Het Zadelfonds en Aed Levwerd.

€ 22,95

Het Leeuwarder stadsbestuur is er al sinds de late middeleeuwen veel aan gelegen hoogwaardige publieke voorzieningen te realiseren en deze optimaal te beheren. Dit boek beschrijft voor het eerst de organisatie die daar tussen 1500 en 1800 verantwoordelijk voor was. Hoe die functioneerde en welke ambities en randvoorwaarden een rol speelden, maakt de auteur zichtbaar aan de hand van publieke werken die de stad toen realiseerde. Naast bestaande gebouwen, komen ook verdwenen bouwwerken en niet gerealiseerde projecten aan de orde. Het uitgangspunt was steeds te beschrijven welke functie een bepaalde voorziening in de Leeuwarder samenleving moest vervullen.

 

Bouwen in LWD Oly 200x 

Wandelroute Sporen van Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620) en zijn tijd in Leeuwarden

HCL, Willem Lodewijkjaar 2020, Stichting Nassau en Friesland

€ 1,00

Willem Lodewijk van Nassau-Dietz, geboren in het Duitse Siegen in 1560, raakte als neef van Willem van Oranje op 17-jarige leeftijd betrokken bij de strijd tegen de Spanjaarden in de Nederlanden. Al in 1580 wensten sommigen in Friesland hem als stadhouder, maar hij werd nog te jong bevonden. In december 1583 koos een buitengewone landdag Willem Lodewijk tot plaatsvervangend stadhouder. Na de moord op Willem van Oranje, in juli 1584, duurde het tot oktober voor hij tot volwaardig stadhouder werd benoemd.

Met deze wandelroute loop je langs sporen van zijn tijd in Leeuwarden.

Willem Lodewijk brochure 200x 

Jan Giro Rock & Roll in your veins. 

Minne Velstra

€ 21,95

Biografie van een Leeuwarder legende.

Jan Giro overleed op 29 november 2005 na een intensief leven vol Rock & Roll. Verhalen over zijn leven als muzikant en entertainer doen nog steeds de ronde. Door Minne Velstra samengebracht in dit boe vormen ze zijn levensverhaal. Een verhaal dat niet compleet is zonder zijn muziek. In deze uitgave zit een CD met zes van zijn songs. 

 

jan giro mock up 2 150x150

Naar de Beurs! Het Beursgebouw in Leeuwarden:
van handelsgebouw tot kenniscentrum

Niek Donker

€ 14,95

Het markante, monumentale gebouw van stadsbouwmeester en architect Thomas Romein staat sinds de bouw in 1880 symbool voor transitie. Van veiling- en beursgebouw naar evenementencentrum, van openbare bibliotheek naar moderne faculteit.

Dit boek vertelt in woord en beeld het verhaal van deze afwisselende en rijke geschiedenis. Na 176 jaar afwezigheid heeft Friesland haar universiteit weer terug. De Beurs huisvest na een grondige verbouwing de elfde faculteit van Rijksuniversiteit Groningen: Campus Fryslân.

 

 

De Beurs 150x

Leeuwarden gezien door W.H.Kuipers

HCL, Gemeente Leeuwarden, Afûk

€ 15,00

De foto’s geven een prachtig beeld van de gestage veranderingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. De fotoexpositie is nu te zien in het HCL tot januari. De Afûk maakte van de historische foto’s een fotoboek, die nu bij ons beiden in de winkel ligt.

De collectie is een mooie aanvulling op eerdere verzamelingen van W.H. Kuipers oud-collega’s Bas den Oudsten, Dick van der Heijde, Fenno Schoustra, Sjoerd Andringa, Piter Doele en Paul Janssen, die de afgelopen jaren aan het HCL zijn geschonken.

 

KuipersWH boek 150x

William Lord

Old burger wees nummer drie.
Henk de Vries

€ 15,00

Meer dan vijftig jaar na het vertrek uit het weeshuis vertelt William over de opvoeding in het weeshuis, zijn werkzame leven, de liefde voor de stad Leeuwarden en de terugkeer in 2018 naar zijn geboortegrond om het graf van zijn vader te bezoeken.

Ondersteund door vele bijzondere foto's vormt dit boek een waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van de stad in het algemeen en het Old Burger Weeshuis in het bijzonder.

William Lord 2019 150x

(Schat) Graven in Huizum. Verhalen over de Huizumer Dodenakker

Peter de Haan en Leendert Plaisier

€ 9,00

Na het verdwijnen van het Oldehoofster en Jacobijner kerkhof kent Leeuwarden nog maar één kerkhof: dat in Huizum. Het ligt rond de Dorpskerk, het oudste monument van de stad. Aansluitend ligt, gescheiden door een beukenhaagje, de gemeentelijke begraafplaats.
Hoe is deze dodenakker ontstaan? Wat is de relatie met de Tweede Wereldoorlog en met de grote dichter Jan Slauerhoff? Welke bekende Leeuwarders liggen waar begraven? Welke ongewone verhalen zijn er te vertellen over ‘gewone’ Leeuwarders die hier hun laatste rustplaats vonden? En waarom zijn vele tientallen grafmonumenten zo bijzonder?
Op deze en andere vragen gaat dit boek in.

 

Schat graven in Huizum 150x

De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat- 1815-1914

Tymen Peverelli

€ 29,95

De stad als vaderland concentreert zich op de bewoners van Brugge, Leeuwarden en Maastricht. Drie provinciesteden die hun ooit zelfbewuste en autonome positie binnen de natiestaat hadden verloren. Geleerde bewoners van deze steden voerden daarom een intensieve stedelijke identiteitspolitiek op basis van dat verloren verleden. Met geschiedschrijving en literatuur, stoeten en standbeelden, monumentenzorg en toerisme herdachten zij de stadsgeschiedenis. De stad als vaderland onderzoekt de wijze waarop zij zich de nationale identiteit toe-eigenden, maar ook ter discussie stelden.

 

boek Tymen Peverelli 150x

Een eeuw Noorderbegraafplaats in Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden, HCL, in samenwerking met Stichting Dodenakkers.nl. 

Gratis af te halen bij het HCL en de Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats kent een lange geschiedenis met vele aanpassingen, uitbreidingen en toevoegingen. Met graven van bekende en onbekende Leeuwarders, een erehof, een urnenhof en een kindergrafveld, toont de Noorderbegraafplaats het bijzondere verhaal van honderd jaar funeraire geschiedenis.

 

 Noorder Begraafplaats brochure 150x

Stadswandeling en fietstochten. Nieuwe architectuur in Leeuwarden. 25 gebouwen na 2000

Dave Wendt en Loes de Vries, Monumentenzorg, Ark Fryslân, HCL

€ 7,50

Sinds 2000, het ronde jaartal dat in deze gids als startpunt is gekozen, is er in de Friese hoofdstad doorlopend veel gebouwd, en vaak maakten architecten van naam daarbij de ruimtelijke ontwerpen. Dat heeft geleid tot opvallende grote werken als de Achmeatoren, het Fries Museum of de herbestemde voormalige strafgevangenis in de Blokhuispoort. Wie een wandeling maakt door Leeuwarden of er op de fiets een eindje rondtoert, kan zijn ogen de kost geven aan nieuwe architectuur.

 

 LWD Nieuwe Architectuur in Leeuwarden 150x

Weest het nog juh? Herinneringen aan het Leeuwarder IJsbaankwartier

Jurjen Hoekstra

€ 22,50

Dit boek beschrijft de periode van na de Tweede wereldoorlog tot aan de afbraak in de zestiger jaren. Een periode waarbij nog veel mensen in leven zijn die herinneringen hebben aan het leven in de wijk.

IJsbaan kwartier 150

100 jaar Blikfabriek Leeuwarden 1919 - 2019

Pieter van der Ende 

€ 10,00

De blikfabriek in Leeuwarden kent een rijke geschiedenis. Het honderdjarig bestaan in 2019 is goede gelegenheid om terug te blikken. In een vijftigtal korte verhalen wordt een beeld geschetst van de blikfabriek in de context van de tijd en de stad Leeuwarden.

 

Blikfabriek 150

Stadswandeling Voetstappen door Huizum

Peter de Haan en Leendert Plaisier

€ 7,50

Een beetje verscholen, dicht onder het hart van de oude stad Leeuwarden, ligt Huizum. Een klein dorp met een paar mooie oude straten en een buitengebied dat inmiddels grotendeels is opgegaan in de stad. Het verhaal over Huizum verdient het om verteld te worden. 

Voetstappen Huizum 150

De Stadhouderlijke grafruimte van voorouders van koning Willem Alexander in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Ad Fahner, Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden i.s.m. HCL en Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden.

Een aantal van de rechtstreekse voorouders van koning Willem Alexander is in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden bijgezet. Leeuwarden behoort met Delft en Breda tot de drie Nederlandse steden met een koninklijke grafkelder.

Gratis af te halen bij HCL en in de Grote Kerk.

 Stadhouders Graf Grote Kerk

Terug