Een eeuw Noorderbegraafplaats in Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden, HCL, in samenwerking met Stichting Dodenakkers.nl. 

Gratis af te halen bij het HCL en de Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats kent een lange geschiedenis met vele aanpassingen, uitbreidingen en toevoegingen. Met graven van bekende en onbekende Leeuwarders, een erehof, een urnenhof en een kindergrafveld, toont de Noorderbegraafplaats het bijzondere verhaal van honderd jaar funeraire geschiedenis.

 

 

Stadswandeling en fietstochten. Nieuwe architectuur in Leeuwarden. 25 gebouwen na 2000

Dave Wendt en Loes de Vries, Monumentenzorg, Ark Fryslân, HCL

€ 7,50

Sinds 2000, het ronde jaartal dat in deze gids als startpunt is gekozen, is er in de Friese hoofdstad doorlopend veel gebouwd, en vaak maakten architecten van naam daarbij de ruimtelijke ontwerpen. Dat heeft geleid tot opvallende grote werken als de Achmeatoren, het Fries Museum of de herbestemde voormalige strafgevangenis in de Blokhuispoort. Wie een wandeling maakt door Leeuwarden of er op de fiets een eindje rondtoert, kan zijn ogen de kost geven aan nieuwe architectuur.

 

 

Weest het nog juh? Herinneringen aan het Leeuwarder IJsbaankwartier

Jurjen Hoekstra

€ 22,50

Dit boek beschrijft de periode van na de Tweede wereldoorlog tot aan de afbraak in de zestiger jaren. Een periode waarbij nog veel mensen in leven zijn die herinneringen hebben aan het leven in de wijk.

IJsbaan kwartier 150

100 jaar Blikfabriek Leeuwarden 1919 - 2019

Pieter van der Ende 

€ 10,00

De blikfabriek in Leeuwarden kent een rijke geschiedenis. Het honderdjarig bestaan in 2019 is goede gelegenheid om terug te blikken. In een vijftigtal korte verhalen wordt een beeld geschetst van de blikfabriek in de context van de tijd en de stad Leeuwarden.

 

Blikfabriek 150

Stadswandeling Voetstappen door Huizum

Peter de Haan en Leendert Plaisier

€ 7,50

Een beetje verscholen, dicht onder het hart van de oude stad Leeuwarden, ligt Huizum. Een klein dorp met een paar mooie oude straten en een buitengebied dat inmiddels grotendeels is opgegaan in de stad. Het verhaal over Huizum verdient het om verteld te worden. 

Voetstappen Huizum 150

De Stadhouderlijke grafruimte van voorouders van koning Willem Alexander in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Ad Fahner, Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden i.s.m. HCL en Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden.

Een aantal van de rechtstreekse voorouders van koning Willem Alexander is in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden bijgezet. Leeuwarden behoort met Delft en Breda tot de drie Nederlandse steden met een koninklijke grafkelder.

Gratis af te halen bij HCL en in de Grote Kerk.

 Stadhouders Graf Grote Kerk

100 jaar Wetterwille. Jubileum uitgave

Een boek over de historie van de Leeuwarder Roeivereniging. 

 

€ 25,00

 

Wetterwille 100 jaar

Popma Gasthuis Wergea 1660-2014

Uitgave ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Popma Gasthuis in Wergea in 2014. Naast het ontstaan en de ontwikkeling van het Popma Gasthuis is er ook gezorgd voor een bredere context: het dorp Wergea in 1664.


€15,00

popma gasthuis 1664 2014 detail 150x

 

De Joodse bruiloft. Een koffer vol oorlogsgeheimen

Schrijver en journalist Auke Zeldenrust heeft met de Joodse bruiloft een zeldzaam aangrijpend en meeslepend verhaal opgetekend, aan de hand van het authentieke bronnenmateriaal dat hem ter beschikking stond: de koffer.

Na de dood van Barend Boers en Mimi Dwinger openen hun kinderen de geheimzinnige reiskoffer die tot dan toe gesloten moet blijven. Ze vinden een unieke, volledig intact gebleven film over de bruiloft van hun ouders, in 1939 in de synagoge van Leeuwarden. Ook zien ze talloze documenten, brieven en foto's van de bruiloftsgasten- vrienden en familieleden die ze nooit hebben gekend en die vermoord zijn in de gaskamers en Auschwitz en Sobibor. In de film komen deze mensen lachend en feestvierend tot leven. De kinderen begrijpen opeens waarom ze vroeger nooit in de koffer mochten kijken: zo sjouwden papa en mama het ondraaglijke verleden met zich mee.

€ 21,00

 

 1 Joodse Bruiloft Auke Zeldenrust

Terug