Nieuw of wederom verkrijgbaar in onze winkel

 

  Stadswandeling Alma Tadema015

Stads- en dorpswandeling Leeuwarden

Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leewarden

Gert Elzinga, Leeuwarden 2016

€ 7,50

In deze editie van stadswandelingen door Leeuwarden worden de sporten gevolgd van de Friese roots van Alma Tadema: de plekken waar hij heeft gewoond en waar hij (vermoedelijk) in zijn Friese tijd zijn stappen zal hebben gezet. Verder wordt ingegaan op de mensen met wie hij zoal is omgegaan in zijn jonge jaren. Natuurlijk nemen we de wandelaar, na een algemene rondleiding, eerst mee op een uitstapje naar zijn geboortedorp Dronrijp.

 

Stadswandeling en fietstocht Leeuwarden

Sporen van een industrieel verleden

Walter Kromhout e.a., Leeuwarden 2016

€ 7,50

Dit boekje vertelt in kort bestek het verhaal van de industriële ontwikkeling van Leeuwarden aan de hand van een wandeling en fietstocht langs een aantal industriegebouwen. De focus ligt daarbij op het gebied rondom het Nieuwe Kanaal, in het oosten van de stad, waarin zich sinds 1895 fabrieken van heel uiteenlopende aard vestigden.

  Stadswandeling Industrieel verleden016

  Het Friesland van Johann Hermann Knoop011

Het Friesland van Johann Hermann Knoop

Een selectie uit de Tegenwoordige Staat of Historische beschryvinge van Friesland uit 1763

Hertaling door Corien Rattink, Leeuwarden 2016

€ 12,50

Als hovenier werd Johann Hermann Knoop door Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu) naar Friesland gehaald. Maar hij ontpopte zich al snel tot een veelzijdig publicist. Zijn baanbrekende boeken over tuinen (bijvoorbeeld zijn Pomologia) zijn nog altijd populair bij tuinmensen in binnen- en buitenland. In zijn Tegenwoordige Staat of Historische beschryvinge van Friesland uit 1763 geeft hij een interessante beschrijving van de provincie in de achttiende eeuw. Knoop behandelt een breed scala aan onderwerpen. Je kunt het zo gek niet bedenken of de grote allesweter schrijft erover. In deze uitvoerige selectie zien we hoe de aardappel werd geïntroduceerd, dat er - ook toen al - langs de elf steden werd geschaatst, maar ook dat de Friezen wel raad wisten met het nuttigen van zelfgestookte brandewijn. Daardoor is dit boekje een uniek en prachtig tijdsdocument.

 

De Spion

Mata Hari. Haar enige fout was dat ze een vrije en onafhankelijke vrouw was

Paulo Coelho, Amsterdam 2016

€ 18,99

'Onschuldig? Misschien is dat niet het juiste woord. Onschuldig ben ik nooit geweest, sinds in voet heb gezet in deze stad waar ik zo van hou. Ik dacht dat ik mensen die uit waren op staatsgeheimen, kon manipuleren, ik dacht dat Duitsers, Fransen, Engelsen of Spanjaarden geen van allen ooit mijn persoon zouden weerstaan - maar uiteindelijk was ik de gemanipuleerde.' - Mata Hari in De Spion.

Ook in Friese editie!

  De spion nederlandse versie006

  Alma Tadema001

Alma-Tadema

Klassieke verleiding

Elizabeth Prettejohn en Peter Trippi (red.), Leeuwarden 2016

€ 39,95

Alma-Tadema wordt beschreven als een schilder die een van de beste verhalenvertellers van zijn tijd werd. Met zijn voorstellingen en overmoed had hij grote impact. Zijn werken inspireerden de makers van films als Exodus en Gladiator. Hoe wij als moderne mens de oudheid zien: dát is Alma-Tadema.

 

Leeuwarden in de Gouden Eeuw

Henk Oly en Geart de Vries (red.), Leeuwarden 2016

€ 29,00

In de zeventiende eeuw maakte Leeuwarden een bloeiperiode door. De stad nam een vooraanstaande positie in tussen de andere steden van de Republiek. In de talrijke vroegmoderne stadsgeschiedenissen wordt doorgaanse de loftrompet gestoken over het unieke karakter van de eigen stad. Deze bundel belicht verschillende aspecten van Leeuwarden in de Gouden Eeuw.

  Leeuwarden in de gouden eeuw009

  250-sporen_van_de_gouden_eeuw.jpg

Stadswandeling Leeuwarden

Sporen van de Gouden Eeuw

Henk Oly en Leo van der Laan, Leeuwarden 2013

€ 7,50

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag, welke dit jaar geheel in het teken stond van de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw, is op 10 september het 15e deeltje in de reeks wandelgidsjes met als titel Stadswandeling, Sporen van de Gouden Eeuw gepresenteerd. Het eindresultaat van het Leeuwarder crowdfundigsproject Bouw mee aan Leeuwarden in 3D, is op DVD bijgevoegd.
  

 

Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij

Oege Kleijne, Amersfoort 2013

€ 49,95

Het vroegere lokaalspoor in Noord-Friesland ontsloot het gebied ten noorden van de denkbeeldige lijn Harlingen - Leeuwarden - Buitenpost en spreekt nog steeds velen tot de verbeelding. Maar een degelijke geschiedschrijving ontbrak tot op heden. Met dit rijk geïllustreerde standaardwerk krijgt de lezer een uitgebreide beschrijving van de opkomst en de ondergang van de spoorwegmaatschappij NFLS en haar lijnen in handen. Op een toegankelijke, verhalende wijze wordt de geschiedenis van het lokaalspoor - gelardeerd met tientallen anekdotes - aan de vergetelheid onttrokken. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de met het lokaalspoor concurrerende (stoom)tram- en buslijnen. Dit boek is niet alleen bedoeld voor liefhebbers van trein, tram en bus, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de Noord-Friese streekgeschiedenis. Als aanvulling op dit standaardwerk is een website met aanvullende informatie ontwikkeld en kan een speciale app worden gedownload die de weg wijst naar de restanten van het lokaalspoor en de tram.

Spoorwegmaatschappij.jpg
 de_reis_van_Tiesema.jpg

De reis van Tiesema

Rients Faber, Leeuwarden 2013

€ 12,00

Jan Douwes Faber (1844-1930) werd in het leven genadeloos afgerekend op de valse start die hij als smid maakte in de buurtschap Snakkerburen nabij Leeuwarden. Door alle tegenslagen in het nauw gedreven, maakte de gelegenheid in 1880 een dief van hem. Hij pleegde een opzienbarende inbraak in Goutum bij de familie van een der opkopers van zijn smederij. Daarvoor had hij reeds door veelvuldig drankgebruik het contact met vrouw en kinderen verloren. Na een vijfjarige gevangenisstraf verdween hij spoorloos in 1887. Pogingen van zijn kinderen om hem terug te vinden, mislukten. Anno 2012 kon zijn reis door het leven worden gevolgd, dankzij internet en de digitalisering van archieven. Met inlevingsvermogen en verbeeldingskracht schrijft Rients Faber over deze voorvader. 

 

Fyn en grou

Een leven in de politiek

Jakob Vellenga, Leeuwarden 2013


€ 22,50

Politicus en bestuurder Jakob Tiede Vellenga (1920-2012) dankte zijn bekendheid vooral aan zijn wethouderschap in Leeuwarden, maar was ook lid van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarnaast had hij ook nog allerlei andere functies, zoals predikant, ambtenaar van de burgerlijke stand en journalist. Hij werkte samen met zoon Harry aan deze memoires tot aan zijn dood op 20 september 2012. Het manuscript was toen grotendeels voltooid.

Het levensverhaal van Vellenga biedt inzicht in de gang van zaken rond belangwekkende historische gebeurtenissen zoals de oprichting van de PvdA, het aantreden van het kabinet-Den Uyl, Kneppelfreed en de verwoestende stedenbouwkundige plannen in Leeuwarden in de zeventiger jaren (die in belangrijke mate door zijn toedoen op het nippertje werden voorkomen). Het geeft ook een beeld van een man uit een streng gelovig eenvoudig milieu met veel kwaliteiten op allerlei terreinen, die veel van zijn ambities waar heeft kunnen maken en tot aan het eind van zijn leven maatschappelijk betrokken bleef. Maar ook van iemand die de teleurstellingen die hij op zijn pad was tegengekomen, uiteindelijk met het nodige zelfinzicht kon relativeren.

 Vellenga.jpg

  dorp_achter_tralies.jpg

 

Dorp achter tralies

Auke Zeldenrust, Leeuwarden 2013

€ 29,95

In de gevangenis in Leeuwarden zitten 248 mannen vast voor de meest uiteenlopende delicten. De PI Leeuwarden, in de volksmond De Marwei geheten, herbergt dieven, drugshandelaars, beroepscriminelen en moordenaars. Samen met ruim tweehonderd mensen die in de gevangenis werken, vormen de gedetineerden een aparte samenleving, een dorp achter de tralies. Zoals in ieder dorp, werken hier ook een dokter, tandarts en een kapper. Er zijn kerkdiensten, sporttoernooien en vader- en kinddagen. Dit boek geeft een kijkje in de wereld die voor de meesten van ons onbekend terrein is en gelukkig blijft. De lezer leert de mensen in de bajes kennen, niet alleen gedetineerden maar ook de bewakers en de medewerkers die hun uiterste best doen om gevangenen op het rechte pad te krijgen. 'Dorp achter tralies' gaat niet over slachtoffers. Toch is elk woord geschreven in het besef dat de mannen een spoor van verdriet en leed in de vrije samenleving hebben achtergelaten. Maar met hun daden, hoe gruwelijk soms ook, hebben ze misschien alles verspeeld, behalve dan dat ze nooit opgehouden zijn mens te zijn.

 

 

Subjective atlas of Fryslân

Subjectieve atlas van Fryslân

Roelof Koster en Annelys de Vet e.a., Leeuwarden 2013

€ 14,50

Het lijkt erop dat Fryslân-als-identiteit zich op een fundamenteel kantelmoment bevindt. De contouren van het nostalgische beeld vervagen en de moderniteit stelt nieuwe vragen. Wat betekent het om nu in Fryslân te wonen? Wat kenmerkt het dagelijks leven? Hoe vertaalt het verleden zich naar de toekomst?
Een bevlogen groep ontwerpers en kunstenaars die wonen of gewoond hebben in Fryslân heeft deze vragen beantwoord en de provincie van binnenuit in kaart gebracht. Van zelfredzaamheid tot zorg, van boerderijen tot hoogbouw en van oranjekoeken tot beeldende kunst. Het resultaat is een collectie beelden, kaarten en foto's die wellicht de huidige ziel van Fryslân ontsluierd. Soms op ontroerende wijze, op andere momenten de harde realiteit spiegelend - of sporen trekkend langs de horizon, dwars door de huishoudens heen. Deze atlas is daarmee een poëtische vorm van antropologie die de actuele identiteit van Fryslân bevraagt, voorbij de nostalgie en clichés.
   

  subjectieve_atlas_van_Fryslan.jpg   

  Bulldozers_en_bloednoazen.jpg

 

Bulldozers & Bloednoazen

De stadsrand van Leeuwarden

Abe de Vries, Leeuwarden 2013

€ 17,50

Mijn moeder groeide op bij wat wij nu de noordelijke stadsrand van Leeuwarden noemen. Ik logeerde geregeld bij mijn grootvader op het boerderijtje in prachtig, open boerenland. De stadsrand leek ver weg, maar de hoge flats kwamen dreigend op mij over. Nog dichterbij zou natuurlijk het einde van deze idylle zijn! Leeuwarden, dat was toen voor mij de stad van bronzen beelden - "ús mem" en "ús heit" -en de roltrap van V & D.
De Dairy Campus is al lang niet futuristisch meer. Het compleks verbindt het nieuwe agrobusiness-landscape van Fryslân met de rommelige en nogal ontzielde industriële zone van Leeuwarden. Het boerderijtje van opa ligt nu in de luwte van het een paar jaar geleden aangelegde Leeuwarder bos. Zo is de mooie oude stad, ooit onstaan uit drie terpen, niet langer verbonden met het ongeschonden oude land. Toch verschijnen voor mijn geestesoog altijd de kwelders van de middelzee als ik vanaf een terp in het centrum naar beneden loop.
Het oog, en de pen, van Abe de Vries laten mij zien zoals ik nooit naar Leeuwarden heb gekeken. Als jongetje van het platteland heb ik het, net zo min als hij, niet staan op "bliktsjetteldragonders". Maar uit zijn foto's en verhaal klinkt begrip. En de aansporing om voorzichtig met onze ruimte om te gaan. 

  

 

Stadswandeling Leeuwarden

Beeldende kunst in de openbare ruimte

Gert Elzinga en Rienk Terpstra, Leeuwarden 2013

€ 7,50

"Leeuwarden in Beelden" is samengesteld om bezoekers en de eigen inwoners van deze stad te informeren over wat er te zien is aan beeldende kunst in de openbare ruimte in de gemeente. Naast dit boekje is een viertal (losse) routes samengesteld. Die kunt u wandelend of op de fiets volgen. Het boekje geeft uitvoeriger informatie over de in de routes aangegeven kunstwerken en hun makers. De aanleiding om deze routes en boekje samen te stellen was een verzoek van de gemeente Leeuwarden om meer aandacht te geven aan de vele beelden in de openbare ruimte. Leeuwarden is rijk aan herdenkingsmonumenten met een grote historische achtergrond. In de ruim zestig jaar sinds de Tweede Wereldoorlog zijn daarnaast in de openbare ruimte beelden geplaatst die een staalkaart zijn van de stromingen in de beelden kunst. Maar wat is nu eigenlijke monumentale kunst? Monumentale kunst is de "niet-vrije, gebonden- of gebruikskunst in een architectonische omgeving", die vele verschijningsvormen kent en die speciaal voor een bepaalde plek op, in of aan een gebouw ontworpen is.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw, de tijd van de wederopbouw, is veel kunst in en aan openbare gebouwen gerealiseerd.
Omstreeks 1970 begon door de Beeldende Kunstenaars Regeling en de percentageregeling voor kunst de markt voor opdrachten te groeien. Dit was ook de tijd van het nieuwe constructivisme en de belangstelling voor omgevingsvormgeving. Rond de eeuwwisseling komen postmodernisme en nieuwe figuratie in zwang. En er komt ruimte voor hele nieuwe benaderingen in de beeldende kunst: bijvoorbeeld die conceptueel van aard zijn.
De belangrijkste criteria voor de keuze van de kunstwerken is de kwaliteit van het kunstwerk geweest en om de verschillende (periodes van) stijlen te laten zien. Ook de historische achtergrond speelde een rol. Daarnaast was een doorslaggevend criterium of het goed in de wandel- of fietsroute zou passen. Er is niet gestreefd naar een compleet overzicht van de kunstwerken in de openbare ruimte.     stadswandeling_en_fietstochten.jpg

 
 250-wandelgids-bomenroute.jpg

 

Stadswandeling Leeuwarden

Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark

Leon Bok en Daan van Zomeren, Leeuwarden 2013

€ 7,50

Ten noorden van de Leeuwarder binnenstad ligt een groen gebied van ruim twaalf hectare. Deze groene long van Leeuwarden bestaat voor een belangrijk deel uit twee bijzondere parken. Het oudste, ruim vier hectare groot, is aangelegd als begraafpark naar een plan van landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Het andere is het Rengerspark, drieënhalve hectare groot en bijzonder vanwege de fraaie aanleg van Hendrik Copijn en het assortiment aan bomen, struiken en heesters. Ten noorden van de twee parken ligt nog een open terrein dat voorzien is van waterpartijen (de vergraven Oude Meer) en een heuvel. Bij elkaar een groot groengebied dat uitnodigt tot een wandeling.
Waar deze wandeling beter te beginnen dan bij het restant van de oude lijkvaart, net voorbij de Noorderbrug. Wie de Spanjaardslaan afloopt met eerst aan weerszijden de vroeg twintigste-eeuwse bebouwing en dan na het passeren van de Rengerslaan rechts het Rengerspark ziet, krijgt al een idee van wat er allemaal achter ligt. Even verderop ligt de oude stadsbegraafplaats.   

 

  

 

De gereformeerde kathedraal

Koepelkerk Leeuwarden 1923 - 2013

Arjen Bakker, Leeuwarden 2013

€ 19,95

Arjen Bakker (Terschelling, 1980) is journalist. Hij heeft een taalbureau dat particulieren en bedrijven bijstaat met oplossingen voor hun taal- en tekstproblemen. Ervaring deed hij daarvoor op als verslaggever en (chef)redacteur bij het Friesch Dagblad. Hij schrijft voor media, helpt mensen die hun levensverhaal willen opschrijven, kijkt belangrijke teksten kritisch na, zoals scripties, werkstukken en (sollicitatie)brieven. Daarnaast werkt hij aan eigen publicaties.
De Gereformeerde Kerk van Leeuwarden groeide aan het begin van de twintigste eeuw als kool: er was een derde kerkgebouw nodig! Dankzij gulle giften van de gelovigen kon in 1923 de Koepelkerk in gebruik worden genomen. Het gebouw, door architect Tjeerd Kuipers geheel ontworpen naar de ideeën van Abraham Kuyper, zou een van de mooiste en bekendste gereformeerde kerken van het land worden.
In 2013 bestaat de koepelkerk negentig jaar. "De gereformeerde kathedraal" beschrijft de roemruchte geschiedenis van het gebouw en zijn bezoekers. De auteur dook daarvoor in de archieven en sprak met tientallen (oud-)gemeenteleden.
Het boek behandelt onder meer de aanloop naar de bouw, het ontwerp en daarbij gebruikte symboliek en het gemeenteleven door de jaren heen. Daarnaast zijn vijftien portretinterviews met gemeenteleden opgenomen.      de_gereformeerde_kathedraal.jpg

  honkvast.jpg
 

Honkvast. Muziekwijk Transvaalwijk Vogelwijk

Veertig jaar in hetzelfde huis

Wilma Koole, Leeuwarden 2013

€ 17,50

De Nederlander verhuist tijdens z'n leven gemiddeld zeven keer. Dat is eens in de tien jaar. Niet iedereen voelt die drang geregeld te verkassen. Sommigen zijn dermate verknocht aan hun huis en wijk dat ze al meer dan veertig jaar in hetzelfde huis wonen. Wilma Koole ging in haar eigen buurt, de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk in Leeuwarden, op zoek naar deze honkvaste bewoners. Ze tekende hun verhalen en herinneringen op en fotografeerde hen. Het resultaat is een prachtig boek, dat duidelijk maakt waarom deze Leeuwarders al tientallen jaren in hetzelfde huis wonen en dat de lezer mee terugneemt naar de tijd dat de wijken nog aan de weilanden grensden en op bijna elke straathoek een buurtwinkel was.   

 

Melodie: gedichten van Couperus  

Jankobus Seunnenga, Leeuwarden 2013

€ 10,00

Melodie: Gedichten van Couperus is in februari 2013 opgenomen in de Sing Sing Studio te Metslawier.
Het Louis Couperus Genootschap, Het Louis Couperus Museum en het Historisch Centrum Leeuwarden ondersteunen met enthousiasme de optredens en de cd van JanKobus Seunnenga met de muzikale vertaling van gedichten van Louis Couperus.

 

  

CD_seunnenga.jpg

 

 
 Saskia_025_2.jpg

Saskia Uylenburgh & Rembrandt

Gedenck-Clanck

Stichting Musick's Monument, Amersfoort 2012

€ 10,00

Cd uitgegeven door Stichting Musick's Monument. Met Paula Bär-Giese - sopraan en spinet als Saskia van Uylenburgh, Francis Evers - mezzo soptraan als Titia Uylenburgh, Hans Meijer - luit als Rembrandt en Adriaen van Rijn en Hein Hof - klavecimbel als ds. Adriaen Smout  

 

Saskia

De vrouw van Rembrandt

Ben Broos, Zwolle 2012

€ 29,90

Ruim 400 jaar geleden werd Saskia Uylenburgh geboren. Zij was de enige vrouw met wie Rembrandt formeel getrouwd is geweest. Het paar had bijna tien jaar lang een gelukkig huwelijk. Ze kregen drie kinderen die al vroeg overleden. Titus was daarna hun enige kind dat de volwassenen leeftijd bereikte. Saskia stierf dertig jaar jong, in het jaar waarin Rembrandt "De Nachtwacht" schilderde.
Kunsthistoricus Ben Broos verrichtte vele jaren archiefonderzoek en beschrijft in deze uitgave het leven van Saskia -haar jeugd in Friesland, haar huwelijk met Rembrandt, de jaren in Amsterdam. Dit boeiende verhaal wordt rijk geïllustreerd met onder meer alle schilderijen, tekeningen en etsen die Rembrandt van zijn echtgenote heeft gemaakt.
Een prachtige biografie van een vrouw, van wie iedereen wel eens gehoord heeft, maar die in dit boek voor het eerst  uit de schaduw van haar wereldberoemde man treedt.  

    Saskia.jpg

 
 img002b.jpg

 

Leeuwerden de hooftstadt van Frislant  

Leoverdia Metropolis Frisia 1603

Ark Fryslan, Historisch Centrum Leeuwarden en Platform Gras, Groningen 2012

€ 6,95

De eerste plattegronden van Leeuwarden dateren uit de zestiende eeuw. Deze vormden het begin van een lange cartografische traditie die geresulteerd heeft in talloze prachtige kaarten van de stad.
Als eerste in deze serie presenteren wij u de kaart van Johannes Sems uit 1603: een lofzang op de Friese hoofdstad, staand op de drempel van de Gouden Eeuw. De kaart geeft een uiterst gedetailleerde weergave van de bebouwing in de stad en wordt tot op de dag van vandaag als historische informatiebron gebruikt. Reis met de kaart naar het Leeuwarden van de vroege zeventiende eeuw!   

 

Saskia, meer dan Rembrandt's muze

St. Culturele herdenkingen Fryslân i.s.m. Havenfamkes, Leeuwarden 2012

€ 12,50

Catalogus van dertig beeldend kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de grote Rembrandt en zijn muze Saskia Uylenburgh. Een idee dat is ontstaan op een moment van inspiratie bij de voorbereiders van de Saskia herdenking in 2012 in Leeuwarden.

    img007b.jpg

  250-voetstappen_mtv-wijk.jpg

 

Stadswandeling Leeuwarden

Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk

Jaap de Groot en Henk de Vries, Leeuwarden 2012

€ 7,50

De Muziek-, Transvaal-, en Vogelwijk liggen ten noorden van de Leeuwarder binnenstad. Administratief zijn ze samengevoegd tot de MTV-wijk. De ruime wijk biedt heel veel historische en andere interessante informatie. Er zijn dan ook diverse routes te maken. Er is gekozen voor een wandelroute langs water, bomen en bouwwerken, langs raadselachtige bordjes, toverachtige torentjes en sierlijke hekjes.
De route is niet meer dan een leidraad. De wandelaar kan gemakkelijk afwijken van de route, omdat hij geobsedeerd raakt door bijzondere historische elementen, verrassende nieuwbouw of opgezogen wordt door enkele groene longen van deze wijk.

 

 

Monuments

Oldehove, leaning tower of Leeuwarden  

Erwin Boers, Leeuwarden 2012

€ 7,50

Engelse editie van het eerder verschenen boek Oldehove, scheve toren van Leeuwarden.

For Leeuwarden, the Oldehove was a beautiful dream that turned into a nightmare. In 1529, the city hoped to build an imposing tower, perhaps even the tallest in the wide surrounding area. When construction on the Oldehove had only reached a heigt of ten metres, the tower began to lean to one side. Architect Jacob van Aaken and his succesor did what they could, but in the end the builders had to stop after 39 metres. There was no saving it.

The Oldehove is thus a failed tower. Not only does it lean, it curves as well. The tower has a tendency to crack. For the past five centuries, the city council has had to perform countless restorations and repairs to preserve the building. At times it had to put up fences around it due to falling masonry. Leeuwarden could have saved a lot of money and effort by tearing down this useless building. The shame and disappointment of the lopsideness would then have been long forgotten. Yet the building stands, proud as ever.

 

   250-oldehove_leaning_tower.jpg

  stadswandeling_leeuwarden.jpg

 

Stadswandeling Leeuwarden

Voetstappen in de Vosseparkwijk

Jan van der Hoek en William Lord, Leeuwarden 2012

€ 6,00

Stadswandelingen door woongebieden van onze tijd of die van onze (voor)ouders zijn zeer interessant. Dat geldt in Leeuwarden zeker voor de Vosseparkwijk (eigenlijk Westerparkwijk) waar vooral vanaf de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw onder architectuur werd gebouwd voor veelal de gegoede burgerij. Maar ook zorgvuldig ontworpen complexe huurwoningen tot in de kleinere straten; rijtjeswoningen die het aanzien nog steeds waard zijn.

De wandeling volgt een route waarmee recht wordt gedaan aan alle aspecten van woning- en scholenbouw in de Vosseparkwijk. Niets houdt de wandelaar tegen om van deze route af te wijken, even door te lopen en vooral ook even door de grenzen van de wijk heen te kijken.

 

 

Stadswandeling Leeuwarden

Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen  

Leendert Plaisier en Gerk Koopmans, Leeuwarden 2012

€ 7,50

Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen is de negende aflevering in de serie waarin Historisch Centrum Leeuwarden stadswandelingen, fietstochten en beschrijvingen van monumenten uitbrengt.
De route van de wandeling gaat langs markante plekken in de stad. Aan de hand hiervan wordt de geschiedenis en ontwikkeling geschetst van de financiële sector in Leeuwarden. Lange tijd hing die vooral samen met de bedrijvigheid rondom het Zaailand, waar de boeren uit de regio handel dreven. Opvallend is de rijke traditie van het grote aantal kleine verzekerings- en financieringsmaatschappijen, waarvan een deel later vaak fuseerde.

    250-sporen_van_banken.jpg

Terug