Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

In 2020 is de vaste expositie Verhalen van Leeuwarden vernieuwd en uitgebreid. Voorwerpen, archiefstukken en schilderijen uit vooral de collecties van HCL en Fries Museum geven een beeld van meer dan 1000 jaar geschiedenis van Leeuwarden en omliggende dorpen. De tentoonstelling begint met een introfilm die de geschiedenis van de stad in een notendop laat zien. Aan de hand van tien thema’s wordt de bezoeker vervolgens meegenomen in de rijke lokale historie. Vanaf de vroegste sporen en Leeuwarden als kleine nederzetting op drie terpen via de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden en de Zilveren Eeuw naar de ontwikkeling van Leeuwarden als moderne stad omringd door dorpen. Ook is er een experience waarin wordt teruggeblikt op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

Met de positieve ervaringen opgedaan met het paviljoen Liwwadders in de Prinsentuin in 2018, met verrassende en speelse presentaties over de historie van Leeuwarden (met zo’n 40.000 bezoekers), is deze nieuwe permanente presentatie met de vernieuwde publieksruimtes een plek waar iedereen die meer wil weten over Leeuwarden vroeger en nu naar binnen wil gaan. Niet alleen interessant voor bewoners van Leeuwarden, maar zeker ook voor toeristen uit binnen- en buitenland.

De tentoonstellingen zijn corona-proof ingericht en zijn toegankelijk volgens de protocollen van de Nederlandse Museumvereniging en de brancheorganisaties van de Nederlandse archieven.

Check voor uw bezoek de openingstijden.

Expo HCL Extra beelden 49
Foto's: Ruben van Vliet 
Expo HCL Ruben van Vliet 32