Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

 Check voor uw bezoek onze openingstijden

Vanaf zaterdag 29 april kunnen bezoekers van het Historisch Centrum Leeuwarden genieten van een nieuwe exposite: Van herberg tot huiskamercafé.

Wie Leeuwarden en haar inwoners wil leren kennen kan het beste een rondgang maken langs de vele horecagelegenheden die de stad rijk is. Ieder met een eigen sfeer en publiek. Hier wordt gelachen, gegeten en gedronken. Er worden ruzies gemaakt en onder het genot van een goed glas bijgelegd. Liefdes bloeien er op en worden er vergeten. De vreemdeling komt er in contact met de lokale bevolking.

Deze expositie neemt u mee langs diverse horecagelegenheden in Leeuwarden. U zal zich wanen in een ouderwetse kroeg, inclusief bar en stamtafel, waar vier eeuwen horeca in Leeuwarden worden toegelicht. Van het staankroegje van Bieneke van Cleef tot de Ossekop met Willem Annee achter de tap. Maar ook eerdere horeca gelegenheden zoals Café Blauwhuis, sociëteit Amicitia en Hotel De Phoenix komen aan bod. De eerste vermeldingen van herbergen en kroegen in deze stad dateren uit de 15de-eeuw. Herbergen bevonden zich daar waar reizigers de stad binnenkwamen. Al eeuwen lang zijn er vele verschillende horecagelegenheden in Leeuwarden te vinden. Er zijn ‘nette’ gelegenheden voor een rustiger publiek en intieme cafés waar vrienden samenkomen en gezellig bijpraten. Bewonder het schilderij ‘Boerenfeest voor een herberg’ van Wigirus Vitringa uit 1699 (bruikleen Fries Museum) en andere prachtige etsen en tekeningen uit de 17deen 18de -eeuw die een beeld schetsen van herbergen uit het verleden in Leeuwarden. Maar ook onderwerpen zoals spel, drank, horeca buiten de stadsgrachten en prostitutie komen aan bod.

De expositie is geheel gratis te bezoeken tot 9 oktober 2023.

 Hist. Horeca

 

DE BAREN

De bodem van de Leeuwarder binnenstad is een schatkamer! De stad zit vol reliëf dat mensen in de loop der eeuwen hebben aangelegd om droge voeten te houden. De binnenstad is gebouwd op drie terpen. Namelijk de Oldehove-terp en de terp Nijehove-terpen (ten noorden en zuiden van de Eewal). Het kruispunt van de Grote Kerkstraat en Kleine Hoogstraat op de terp Nijehove ligt wel 5 meter hoger dan de Eewal.

Tijdens het festival Arcadia was de terp Nijehove thuishaven van project De Baren waarin bewoners, kunstenaars en wetenschappers letterlijk en figuurlijk de terp bloot hebben gelegd. Met een mechanische boorinstallatie is er een kolom, met een totale lengte van 5 meter diep, uit de terp gehaald. 

In deze expositie kan u de vijf kolommen met de bodemopbouw van de terp Nijehove bewonderen.

De baren