Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Een groot deel van wat eerst op microfiches stond, is inmiddels gescand en digitaal te bekijken via de website Allefriezen.nl. Kijk bijvoorbeeld op deze pagina voor een overzicht van gescande bronnen van het Nedergerecht van Leeuwarden. Gescand zijn bronnen betreffende rechtspraak, burgerlijke stand Leeuwarden en Leeuwarderadeel (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, bevolkingsregisters, wijkregisters en volkstellingen). Verder nog certificaat- en instructieboeken, het wapenboek van Hesman (in 2022 is de informatie uit het wapenboek verder aangevuld, met dank aan dhr. Ralf Hartemink), topografische kaarten en tekeningen en wijk- + kadasterkaarten.

Kijk hier voor een overzicht van de bronnen die nog wel op microfiche beschikbaar zijn.