Logo Historisch Centrum Leeuwarden

De chat is op dit moment niet beschikbaar.


Voor meer informatie bezoek onze contactpagina.

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Een groot deel van wat eerst op microfiches stond, is inmiddels gescand en digitaal te bekijken via de website Allefriezen.nl. Kijk bijvoorbeeld op deze pagina voor een overzicht van gescande bronnen van het Nedergerecht van Leeuwarden. Gescand zijn bronnen betreffende rechtspraak, burgerlijke stand Leeuwarden en Leeuwarderadeel (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, bevolkingsregisters, wijkregisters en volkstellingen). Verder nog certificaat- en instructieboeken, het wapenboek van Hesman, topografische kaarten en tekeningen en wijk- + kadasterkaarten.

Kijk hier voor een overzicht van de bronnen die nog wel op microfiche beschikbaar zijn.