Al meer dan 25 jaar wordt landelijk de jaarlijkse Open Monumenten Dag georganiseerd. Zo ook in Leeuwarden. Daarbij staat ieder jaar weer een ander thema centraal. Leeuwarden is in dit opzicht veelal een buitenbeentje. De stad en haar inwoners staan als tamelijk eigenzinnig bekend, hetgeen zich eveneens vertaalt in de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendagen. Ieder jaar slaagt de Werkgroep Open Monumentendag van de Leeuwarder Historische Vereniging 'Aed Levwerd' in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden er weer in om er een typisch 'Liwwadder Open Monumentendag' van de maken, waarbij toch de raakvlakken met het landelijke thema niet uit het oog worden verloren.

In diezelfde 'Liwwadder' traditie past ook het ieder jaar uitgeven van het Open Monumentendagboekje, waaruit de oprecht geïnteresseerde liefhebber die 'de route doet' een schat aan achtergrondinformatie kan opdiepen, die veelal bijeengesprokkeld is door een leger van enthousiastelingen met kennis van zaken en op wie ieder jaar weer een beroep kan worden gedaan. Zonder deze belangeloze inzet, de financiële bijdragen van de vele sponsoren en subsidiënten en ook de enthousiaste particulieren die de honderden geïnteresseerden voor één dag een kijkje in hun privédomein gunnen, zou Leeuwarden deze drukbezochte - en bovenal gezellige - monumentendagen node moeten missen!

Omdat veel Open Monumentendagboekjes al sedert jaar en dag niet meer verkrijgbaar zijn - voor velen hebben ze inmiddels de status van collectors item - biedt het Historisch Centrum Leeuwarden de inhoud ervan in digitale vorm op zijn website aan. Hieronder staat een overzicht. Door op de blauwe titels te klikken kan men de inhoud bekijken. Zie ook het complete Open Monumenten-overzicht in PDF-formaat over de periode 1987-2010. 

 1987  Open monumenten in Leeuwarden
 1988  Open monumentale woonhuizen in Leeuwarden
 1989  Open monumenten in de dorpen ten zuiden van Leeuwarden
 1990 

'Een snoer van weldadigheid'. Gast- en weeshuizen in Leeuwarden

 1991  Open Monumenten aan de Eewal
 1992  Oostwaarts! Het Nieuwe Kanaal en aanliggende wijken
 1993  Zie eens in die brede ramen
 1994  Het Vliet. Een gribus met karakter en sfeer

 1995  

'Un singeltsje om'. Tussen Hoekster- en Vrouwenpoortsbrug
 1996  Langs Dokkumer Ee, tussen Bonke en Ake. Monumenten in en rond Lekkum
 1997  'Seeckere voortreflijcke huijsinghen'. Voornaam wonen in Leeuwarden
 1998 'Oppa nye merkit' . Monumenten aan en rondom de Tweebaksmarkt
 1999 'Hier wordt U, voor gij sterft, een lusthof aangeboden'. Begraven en begraafplaatsen
 2000 'Un singeltsje om'. Tussen Hoekster- en Vrouwenpoortsbrug
 2001 Tapperijen, logementen, sociëteiten en huizen van plezier'. Historische horeca
 2002 'Tot berging van allerleije goederen'. Pakhuizen in Leeuwarden
 2003  
 2004 ´Aan hunne nagedachtenis verschuldigd´. Woonhuizen van bekende Leeuwarders
 2005  
 2006 Het Sint Anthony Gasthuis
 2007
 2008 Open Monumentendag 2008
 2009  
 2010 “Eene menigte stegen” Stegen en binnenterreinen in de Leeuwarder binnenstad

Terug