Op 12 maart 2002  overleed op 80-jarige leeftijd jhr. drs. Maurits Jacob van Lennep, die 24 jaar lang, van 1953 tot 1977, gemeentearchivaris van Leeuwarden is geweest.

Van Lennep werd geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam. Hij was een achter-achterkleinzoon van de bekende negentiende-eeuwse dichter en romanschrijver Jacob van Lennep (1802-1868).

De jurist en historicus Van Lennep was een toegewijd en gedreven vakman, trots op zijn eruditie, scherp van intellect. Zijn wat rusteloze activiteit, die hem iets excentrieks gaf, richtte zich in de allereerste plaats op het verzamelen van alle materiaal dat de geschiedenis van Leeuwarden direct of indirect maar enig extra reliëf kon geven. Hij las en knipte zoveel mogelijk kranten, van plaatselijke tot de Staatscourant, om zijn documentatie van de leden van de Leeuwarder burgerij aan te kunnen vullen; geen document was hem te bescheiden om er zijn historische verzamelingen mee te verrijken. Soms bracht zijn nerveuze strijdbaarheid hem met zijn omgeving in conflict en toen het gemeentebestuur begin jaren zeventig besloot tot een rigoureuze sanering van zijn geliefde Stedelijke Bibliotheek, heeft Van Lennep het Archief en Leeuwarden tenslotte teleurgesteld de rug toegekeerd.

Van Lennep wortelde in een aantal opzichten mentaal in de negentiende eeuw en hij is opgeleid in de periode vóór de modernisering die het Nederlandse archiefwezen vooral sinds de jaren zestig sterk van karakter heeft veranderd. Toch heeft hij op een deel van de nieuwe ontwikkelingen met succes ingespeeld. Mede door zijn vasthoudendheid kon in 1970 eindelijk de zolderverdieping van het stadhuis als hoofdvestiging van het Gemeentearchief worden verruild voor de huidige locatie aan de Grote Kerkstraat. De publieke belangstelling kreeg hierdoor eindelijk de ruimte die zij behoefde en het bezoekenaantal is toen in zijn laatste paar ambtsjaren nog verdrievoudigd. Van Lenneps hart lag vooral bij de Stedelijke Bibliotheek, maar hij heeft ook belangrijke archieven als die van het Old Burgerweeshuis en de Evangelisch Lutherse Gemeente geordend en beschreven.

Publicitair was Van Lennep vooral actief als genealoog, maar ook als cultuurhistoricus. Zijn in 1968 in de Vrije Fries verschenen artikel ‘Vroege en late regenten in Friesland' wordt nog steeds geraadpleegd.

Terug