Bronnen: diversen

(r) betekent aansluitende herbenoeming, ((r)) in voorvorige periode zitting gehad, (v) zal aansluitend worden herbenoemd, ((v)) zal later worden herbenoemd; rr en vv betekenen: tweemaal eerder of later.

Varianten: (vw): zal worden herbenoemd als wethouder; (vs): als schepen, tevens vroedschap; (vvr): als vroedschap


1795 feb 10: Provisionele Municipaliteit

Hermanus Balk ((r))
Durk Claasen
Willem Corée
Carel Willem Coulon ((r))
Jacob Cup
Jan Durks >feb17> Reitze Bloembergen ((v))
Hendrik Eringa ((v))
Herman/Hector Feugen
Petrus van Gorkum (v)
Johannes Petrus Pulinx ((vv))
Claas Sybrens
Auke van Tuinen


1795 apr 10: Municipaliteit

Johannes van Asperen (vv)
Hermanus Borgrink
Jan Ubles Dijkstra
Petrus van Gorkum (r)
Oene Gerrits Gorter (v)
Jan Carel Kutsch (v)
Egbert Miedema
Rintje Ros (vv)
Jan Valk (vv)
Johannes van der Veen ((v))
Mighiel Adriaan van der Wal
Lolke Westerveld


(1796 jan c.15-26: ‘Provisionele Municipaliteit’ (niet gefunctioneerd): Reitze Bloembergen, Anastasius? Bruinsma, Hendrik Eringa, Daam? Fokkema, Claas Sybrens, Auke van Tuinen)


1796 apr 3: idem

Johannes van Asperen (r)(v)
Jacob Buisman (v)
Hendrik Cuperus (v)
Bernardus van Daalen (r) >mei 16>
Johannes van Bacchum
Oene Gerrits Gorter
Fonger de Haan (v)
Jan Carel Kutsch (r)
Tjerk Leenhuis >jul 1> Johannes Bouman (v)
Johannes Pulinx ((r))(v)
Rinke Nollides (v)
Rintje Ros (r)(v)
Jan Valk (r)(v)


1797 apr 20: Raad der Gemeente (1798 apr 11 formeel afgezet, maar meteen als ‘provisioneel’ weer aangesteld en aangebleven tot 1802 nov 25)

Johannes van Asperen (rr)
Cornelis Blok
Johannes Bouman (r)
Jacob Buisman (r)
Hendrik Cuperus (r)
Oene Oedses Gorter
Fonger de Haan (r)
Johannes ter Horst Ger.zn. (v)
Rinke Nollides (r)
Johannes Pulinx (rr)
Rintje Ros (rr)
Jan Valk (rr)


1802 dec 13: Gemeentebestuur (tot 1806 maart tevens Gerecht)

Reitze Bloembergen (vvr)
Henricus Brouwer (vvr)
Gerardus Magnus Cahais (vvr)
Pieter Cats (vw)
Hendrik Eringa (gest. 1807 aug 22)
Jan Feima (vvr)
Johannes ter Horst Ger.zn. (r) (vw)
Mr. Jan Le Maire, gedimitteerd >1806 jan 15>
Willem Livius van Vierssen (vs)
Mr. Willem Augustinus Posth. van Sloterdijck (vw)
Doeke Ritskes Smeding (vw)
Johannes van der Veen (vs)
Johannes de Wal (vs)


1808 feb: Burgemeester en Wethouders (vanaf 1811 Maire en Adjuncten); Vroedschappen (Municipale Raden)

Mr. Julius van Burmania, Burgemeester;
Pieter Cats, Wethouder (r)
Johannes ter Horst Ger.zn., idem (rr)
Mr. Willem Augustinus P. van Sloterdijck, idem (r)
Doeke Ritskes Smeding, (v.a. 1809?), idem (r)
Reitze Bloembergen, Vroedschap (r)
Henricus Brouwer, idem,
tevens plv.Weth. (gest.1808 nov 29) (r)
>1809 jan 17>Mr. Bernhardus Buma
Anastasius Bruinsma?, idem
Reinder Buising, idem
Gerardus Magnus Cahais, idem (r)
Sible Cats, idem,
tevens plv.Weth.
Julius Vitringa Coulon, idem
Jan Feima, idem (r)
Roelof Storm. idem
Johannes van der Veen, idem, tevens Schepen (r)
Guillaume/Gidion? Verwer, idem
Willem Livius van Vierssen, idem,
tevens Schepen (r)
Johannes de Wal, idem,
tevens plv.Weth., tevens Schepen (r)
Laurentius Dominicus Wartna, idem,
tevens plv.Weth., tevens Schepen
Pier Zeper, idem


- rechterlijke colleges:

1802 dec 13: Drost en Gerecht

Pier Zeper, Drost
[als Gemeentebestuur], Gerecht


1806 april: 6 Schepenen (tevens leden Gemeentebestuur)

Pieter Cats (vw)
Johannes ter Horst Ger.zn. (r) (vw)
Mr. Willem Augustinus Posth. Van Sloterdijck (vw)
Johannes van der Veen (vs)
Willem Livius van Vierssen (vs)
Johannes de Wal (vs)


1808 feb: 4 Schepenen (tevens Vroedschappen)

Johannes van der Veen (r)
Willem Livius van Vierssen (r)
Johannes de Wal, tevens plv.Weth., (r)
Laurentius Dominicus Wartna (per 1808 apr),
tevens plv.Weth.


PM 1811 feb 28: Vrederechter: Theodorus Nicolaas Wierdsma; plaatsvervangend: Johannes de Wal en Johannes ter Horst Ger.zn.

Terug