Samengesteld door Henk Oly

Kleine monumentale elementen staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Muurreclames worden opnieuw geschilderd, hoewel het bedrijf waar reclame voor gemaakt wordt soms al opgeheven is. Straatnaambordjes worden aangebracht met namen die al lang in onbruik zijn geraakt. Gaslantaarns worden opgehangen, zij het geëlektrificeerde.

 

Weliswaar is hier sprake van geschiedvervalsing, van historiserende decoratie, maar - en dat weegt zwaarder - door deze activiteiten gaat de historie van de stad weer meer deel uitmaken van het actuele stadsbeeld.

In 2002 is een begin gemaakt met het in ere herstellen van oude huisnamen: zo kreeg bijvoorbeeld Hofplein 33 de uit de 17e eeuw daterende naam Het vergulden henxsel terug en werd Nieuwestad 49 als het Catshuis vernoemd naar de bouwheer ervan. Amateur-historicus Henk Oly heeft intussen ruim 700 huisnamen in de archieven kunnen lokaliseren. Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel ’In’t huis van pijn in’t hooft’, door de samensteller van deze lijst gepubliceerd in Leovardia nr. 12 (november 2003).

  • Toegevoegd in deze update zij met name een aantal namen op de Voorstreek en Tuinen, en enkele onjuistheden zijn gecorrigeerd
  • De huisnamen zijn in een gestandaardiseerde vorm vermeld;
  • Naamsvarianten zijn afzonderlijk opgenomen;
  • De locatie is uiteraard enigszins indicatief: in veel gevallen zijn huizen in de loop der tijd samengevoegd of juist gesplitst, uitgebreid of (deels) afgebroken;
  • De huisnummers zijn die van de wijkkaarten van 1878, het huidige nummer wijkt in enkele gevallen daarvan af. In de definitieve versie zullen de actuele nummers opgenomen worden;
  • Wanneer als huisnummer 00 wordt vermeld, betekent zulks dat nadere lokalisering onmogelijk is gebleken;
  • Van een en hetzelfde pand worden soms verschillende namen opgegeven omdat dat pand in de loop der tijd die verschillende namen heeft gedragen. In dergelijke gevallen is een subnummering toegevoegd (vgl. Nieuwestad 61.1 en 61.2).

Straatnaam:

Zijde:

Nummer:

Huisnaam/Uithangteken:

Auckamastraatje

Zz

2

het oranje Koffiehuis

Auckamastraatje

Zz

2

het oranje Bierhuis

Auckemastraatje

Nz

1

de Wijnwerkerswacht

Ayttasteeg

Zz

00

de Prins

Ayttasteeg

Zz

00

de Roskam

Bagijnestraat

 

00

de Hulk

Bagijnestraat

Nz

43

de Westerkerk

Bagijnestraat

Nz

57

Sneek

Bagijnestraat

Nz

57

het Patershuis

Bagijnestraat

Nz

63

de Westerkerk

Bagijnestraat

Zz

00

het nieuwe Ravet

Bagijnestraat

Zz

00

de geoctrooieerde Kaatsbaan

Bagijnestraat

Zz

00

de Kaatsbaan

Bagijnestraat

Zz

00

het Ravet

Bagijnestraat

Zz

26

de Hen

Bagijnestraat

Zz

46

de Wildeman

Beijerstraat

 

00

de Prinsenlaars

Beijerstraat

Oz

4

de vijf rode Kruisen

Beijerstraat

Oz

4

de vergulde Koffer

Berlikumermarkt

 

19

Hanenburg

Berlikumermarkt

 

21

Klein Hanenburg

Bij de Put

Wz

1

de drie Schelvissen

Bij de Put

Wz

1

de Zoetekauw

Bij de Put

Wz

3

het Schip

Blokhuisplein

 

18

de Leihamer

Bolswardersteeg

Oz

00

de Bolswarder Kamers

Boterhoek

 

00

de Fortuin

Boterhoek

 

00

het Paradijs

Boterhoek

 

141

de Oranjeboom

Boterhoek

Wz

199

het Kalf

Breedstraat

Oz

44

de Beurs

Breedstraat

Wz

57

de Kraanvogel

Brol

 

00

het witte Engelse Laken

Droevendal

 

00

de zwarte Moor

Druifstreek

Oz

59

de Leihamer

Druifstreek

Wz

72

het Hillemahuis

Eebuurt

 

12

Aardappelbeurs en Schippershuis

Eebuurt

 

16

Oud Blauwhuis

Eebuurt

 

18-20

de Dokkumer Stal

Eebuurt

 

22

het Wapen van Groningen

Eebuurt

 

6

de nieuwe Aanleg van de Dokkumerstoomboot

Eewal

 

00

het Wapen van Leeuwarden

Eewal

Nz

00

de Palmboom

Eewal

Nz

00

de Arend

Eewal

Nz

59

het Vicarishuis van Nijenhove

Eewal

Nz

65

het Espelbachhuis

Eewal

Nz

77

de Wereld

Eewal

Zz

78

de Leihamer

Eewal

Zz

94.1

de vergulde Leeuw

Gouverneursplein

Nz

37

de Tobbe

Gouverneursplein

Nz

37

de Hoop

Gouverneursplein

Zz

42

de Seigneurie

Gouverneursplein

Zz

42

de voormalige Seigneurie

Groeneweg

 

00

de ongemaakte Korf

Groeneweg

Nz

00

de drie Soldaten

Groentemarkt

Oz

1

de vergulde Kat

Groentemarkt

Oz

3

de vergulde Adelaar

Groentemarkt

Oz

3

de drie Schoppen

Groentemarkt

Oz

3

de drie vergulde Schoppen

Groentemarkt

Oz

9

de Ster

Groentemarkt

Wz

00

de Lindeboom

Groentemarkt

Wz

4

de vette Hond

Groentemarkt

Wz

6

de drie Klokken

Groot Schavernek

 

00

de witte Arend

Groot Schavernek

 

13

Duinkerken

Groot Schavernek

 

13

nieuw Duinkerken

Groot Schavernek

 

15

het witte Paard

Groot Schavernek

 

17

de Keerweer

Groot Schavernek

 

21

de Brabantse Wagen

Groot Schavernek

 

23

de Kalkoven

Groot Schavernek

 

3

het Bolswarder Veerhuis

Groot Schavernek

 

7

de Klok

Groot Schavernek

 

7

het Franeker Veerhuis

Groot Schavernek

 

7

het Franeker en Sneker Veerhuis

Groot Schavernek

 

9

het Wapen van Friesland

Groot Schavernek

 

9

het Sneker Veerhuis

Grote Hoogstraat

 

00

de vergulde Valk

Grote Hoogstraat

Oz

14

de vette Os

Grote Hoogstraat

Oz

18

het Leeuwarder Koffiehuis

Grote Hoogstraat

Oz

22

het Soephuis

Grote Hoogstraat

Oz

24

het voormalige Raadhuis

Grote Hoogstraat

Oz

26

de kalkoense Haan

Grote Hoogstraat

Oz

28

de Laars

Grote Hoogstraat

Oz

32

de Maagdenberg

Grote Hoogstraat

Oz

44

de Gaper

Grote Hoogstraat

Oz

44

het Stadhuis van Amsterdam

Grote Hoogstraat

Oz

8

de vergulde Klok

Grote Hoogstraat

Oz

8

de witte Vos

Grote Hoogstraat

Wz

1

het vergulde Hoofd

Grote Hoogstraat

Wz

1

de vergulde Kop

Grote Hoogstraat

Wz

3

de vergulde Drukkerij

Grote Hoogstraat

Wz

3

de vergulde Leest

Grote Hoogstraat

Wz

3

de vergulde Schoen

Grote Hoogstraat

Wz

3

de groene Luiwagen

Grote Kerkstraat

Nz

00

de blauwe Duif

Grote Kerkstraat

Nz

13-15

het Liaukemahuis

Grote Kerkstraat

Nz

23

de Stads- en Landsschapsdrukkerij

Grote Kerkstraat

Nz

23

de Drukkerij

Grote Kerkstraat

Nz

23

de Passer

Grote Kerkstraat

Nz

29

de zwarte Arend

Grote Kerkstraat

Nz

43

de oude Stins

Grote Kerkstraat

Nz

43

Aed Levwerd

Grote Kerkstraat

Nz

47

Schagen

Grote Kerkstraat

Nz

55

het Rad van avontuur

Grote Kerkstraat

Nz

65

de Tuimelaar

Grote Kerkstraat

Nz

67

de Wildeman

Grote Kerkstraat

Nz

69

het Wapen van Jeruzalem

Grote Kerkstraat

Zz

10

Huis van het St. Christoforileen

Grote Kerkstraat

Zz

12

het Dekemahuis

Grote Kerkstraat

Zz

16

het Aebingahuis

Grote Kerkstraat

Zz

18

het Camstra - van Beijmahuis

Grote Kerkstraat

Zz

18

het Aebingahuis

Grote Kerkstraat

Zz

18

het Camstrahuis

Grote Kerkstraat

Zz

20 -

het Cammingahuis

Grote Kerkstraat

Zz

236

Keimpemahuis

Grote Kerkstraat

Zz

24

Schwartzenberghuis

Grote Kerkstraat

Zz

24

het Holdingahuis

Grote Kerkstraat

Zz

30

het Virginische Tabaksvat

Haniasteeg

Oz

00

het Franse huis

Haniasteeg

Oz

00

het Engelse huis

Haniasteeg

Wz

4

de drie Gebroeders

Herenwaltje

Oz

00

het Staverse Veerhuis

Herenwaltje

Oz

18

het witte Lam

Herenwaltje

Oz

6

het Huis met blauwe leien

Herenwaltje

Oz

6

het blauwe Huis

Herenwaltje

Oz

6

het Waltahuis

Herenwaltje

Oz

6

het grote blauwe Huis

Herenwaltje

Oz

6

het grote Huis met blauwe leien

Herenwaltje

Wz

3

het Wijnkannetje in het vat

Hofplein

Nz

33

het vergulde Hengsel

Hoogstraat, Grote of Kleine

 

00

de Pelikaan

Keizersgracht

Nz

9

de Kersenboom

Kelders

 

167

de Boeskool

Kelders

 

167

de Kleerbezem

Kelders

 

169

de schone Gevel

Kelders

 

17

de Bel of Klok

Kelders

 

171

de vergulde Bol

Kelders

 

171

het groene Kruis

Kelders

 

173

de drie Kruisen

Kelders

 

175

de witte Arend

Kelders

 

177

de gekroonde Boordhamer

Kelders

 

179

de witte Gevel

Kelders

 

179

de vergulde Bel

Kelders

 

179

de vergulde Bol

Kelders

 

181

Sint Nicolaas

Kelders

 

185

het halve Maantje

Kelders

 

185

de halve Maan

Kelders

 

185

de witte halve Maan

Kelders

 

187

de vergulde Os

Kelders

 

189

de rode Pot

Kelders

 

189

de Pot

Kelders

 

19

de Rotterdamse Erasmus

Kelders

 

191

het blauwe Lam

Kelders

 

191

de Rotterdamse Erasmus

Kelders

 

193

het vergulde Paard

Kleine Hoogstraat

Oz

8

Thomasmahuis

Kleine Hoogstraat

Wz

11/13

de drie vergulde Kandelaars

Kleine Hoogstraat

Wz

13

de Olifant

Kleine Hoogstraat

Wz

15

de vergulde Fries

Kleine Hoogstraat

Wz

17

de groene Poort

Kleine Hoogstraat

Wz

5

de vergulde Schabel

Kleine Hoogstraat

Wz

7

de Pen

Kleine Hoogstraat

Wz

7

de vergulde Pen

Kleine Kerkstraat

 

00

de vergulde Fortuin

Kleine Kerkstraat

 

00

het Wapen van Amsterdam

Kleine Kerkstraat

Oz

00

de leren Emmer

Kleine Kerkstraat

Oz

00

de twee vergulde Troffels

Kleine Kerkstraat

Oz

00

het Engelse Wapen

Kleine Kerkstraat

Oz

00

de vijf rode Kruisen

Kleine Kerkstraat

Oz

28

de Bok

Kleine Kerkstraat

Oz

28-30

de Infirmerie

Kleine Kerkstraat

Oz

34 -

het Saackemahuis

Kleine Kerkstraat

Wz

00

de drie Friezen

Kleine Kerkstraat

Wz

13

de Keizerskroon

Kleine Kerkstraat

Wz

13

de Kroon

Kleine Kerkstraat

Wz

13

de vergulde Kroon

Kleine Kerkstraat

Wz

15

de nieuwe IJskelder

Kleine Kerkstraat

Wz

21

de nieuwe Hopzak

Kleine Kerkstraat

Wz

23

het Rekenboek

Kleine Kerkstraat

Wz

23

het Schrijfboek

Kleine Kerkstraat

Wz

25

de drie Regenbogen

Kleine Kerkstraat

Wz

25

de Regenbogen

Kleine Kerkstraat

Wz

25

de Regenboog

Kleine Kerkstraat

Wz

35

het Koehoornshuis

Kleine Kerkstraat

Wz

35

de Koehoornspoort

Klokstraat

Zz

16

de Ratelaarswacht

Lange Marktstraat

 

16

Hollandia

Lange Marktstraat

 

28

het blauwe Paard

Maria Annastraatje

Nz

5

het Metselaarsgildehuis

Maria Annastraatje

Nz

9

de jonge Monnik

Maria Annastraatje

Nz

9

de jonge St. Jacob

Minnemastraat

Oz

12

Admiraal Maarten Harpertsz Tromp

Minnemastraat

Oz

8

de vergulde Brebil en blauwe passer

Molensteeg

Nz

13

de Noteboom

Monnikemuurstraat

Wz

107

de Kersenboom

Naauw

 

00

het vergulde Varken

Naauw

 

00

de Pauw

Naauw

Nz

17-21

het grote met blauwe leien gedekte

Hoekhuis

Naauw

Nz

17-21

het Heenthiamahuis

Naauw

Nz

21

de halve Maan

Naauw

Nz

3

de vergulde Hand

Naauw

Nz

5

de Kat

Naauw

Nz

5

de nieuwe Fortuin

Naauw

Nz

5

de bonte Kat

Naauw

Wz

143

het Tonnetje

Naauw

Zz

188

het zwarte Kruis

Naauw

Zz

52

het vergulde Kruis

Naauw

Zz

53

het Klaverblad

Naauw

Zz

8

de vergulde Draak

Nieuweburen

 

00

de vergulde Braadpot

Nieuweburen

 

00

het Klaverblad

Nieuweburen

 

00

de rode Leeuw

Nieuweburen

Nz

00

de Papegaai

Nieuweburen

Nz

133

het Fortuin

Nieuweburen

Nz

93

de Vijzel

Nieuweburen

Nz

93

de vergulde Vijzel

Nieuweburen

Zz

118

de Sparrenboom

Nieuweburen

Zz

120

de Passer en Winkelhaak

Nieuweburen

Zz

86

Luijnen

Nieuwekade

Wz

84

Korenmeterswacht

Nieuwestad

 

00

de Vrijheid

Nieuwestad

Nz

00

de vergulde Put

Nieuwestad

Nz

00

de Pauw

Nieuwestad

Nz

00

de Pauw

Nieuwestad

Nz

00

de vergulde Hoorn

Nieuwestad

Nz

00

de Put

Nieuwestad

Nz

00

de blauwe Poort

Nieuwestad

Nz

00

de drie Leeuwen

Nieuwestad

Nz

1

het Wagentje

Nieuwestad

Nz

101

de zwarte Bok

Nieuwestad

Nz

101

het vergulde Hart

Nieuwestad

Nz

107

de Regenboog

Nieuwestad

Nz

109

de grote Sociëteit

Nieuwestad

Nz

109.0

de twaalf Keizers

Nieuwestad

Nz

113

de Engel

Nieuwestad

Nz

113

de vergulde Engel

Nieuwestad

Nz

117

de Toren van Babel

Nieuwestad

Nz

121

het Stapellaken

Nieuwestad

Nz

121

de witte Beer

Nieuwestad

Nz

123

de Grutterij

Nieuwestad

Nz

125

het groene Laken

Nieuwestad

Nz

127

de IJskelder

Nieuwestad

Nz

137

het Hoefijzer

Nieuwestad

Nz

139

de rode Leeuw

Nieuwestad

Nz

141

de Koning van Frankrijk

Nieuwestad

Nz

141

de vergulde Bril

Nieuwestad

Nz

29

het rode Laken

Nieuwestad

Nz

3

de besloten Stoel

Nieuwestad

Nz

43

de vier Heemskinderen

Nieuwestad

Nz

47

de vergulde Zeepketel

Nieuwestad

Nz

47

de Kaatsbaan

Nieuwestad

Nz

49

de vergulde Ster

Nieuwestad

Nz

49.2

de gouden Nobel

Nieuwestad

Nz

49.2

de Henricusnobel

Nieuwestad

Nz

49.2

de Nobel

Nieuwestad

Nz

49.3

de witte Hen

Nieuwestad

Nz

5

de bonte Kraai

Nieuwestad

Nz

53

de drie Kronen

Nieuwestad

Nz

53

het Ravet

Nieuwestad

Nz

53

het oude Ravet

Nieuwestad

Nz

53

de zwarte Helm

Nieuwestad

Nz

53

het Hart

Nieuwestad

Nz

53

het vergulde Hart

Nieuwestad

Nz

61.1

de witte Leeuw

Nieuwestad

Nz

61.1

de witte Windhond

Nieuwestad

Nz

61.1

de Windhond

Nieuwestad

Nz

61.2

de Schierhuister huijsingen

Nieuwestad

Nz

61.2

de zwarte Varkenskop

Nieuwestad

Nz

63

de drie Potten

Nieuwestad

Nz

67

de groene Akker

Nieuwestad

Nz

69

Deinum

Nieuwestad

Nz

9

het Burmaniahuis

Nieuwestad

Nz

9

het Catershuis

Nieuwestad

Nz

93

de vergulde Pels

Nieuwestad

Nz

95

het Scheepje

Nieuwestad

Nz

95

het Schip

Nieuwestad

Nz

99

de Pelikaan

Nieuwestad

Zz

00

de zwarte Hoed

Nieuwestad

Zz

00

het nieuwe Wijnhuis

Nieuwestad

Zz

00

de Helm

Nieuwestad

Zz

00

de blauwe Sleutel

Nieuwestad

Zz

00

de drie Spaanse dekens

Nieuwestad

Zz

10

de drie Hoefijzers

Nieuwestad

Zz

104

het zwarte Lam

Nieuwestad

Zz

106

de drie vergulde Prinsendaalders

Nieuwestad

Zz

106

de drie vergulde Koningsdaalders

Nieuwestad

Zz

106

het Wapen van Amsterdam

Nieuwestad

Zz

106

de drie Prinsendaalders

Nieuwestad

Zz

108

de blauwe Wagen

Nieuwestad

Zz

108

de vijf Ringen

Nieuwestad

Zz

108

Arum

Nieuwestad

Zz

116

de drie Klaverbladeren

Nieuwestad

Zz

116

het Lemster Veerhuis

Nieuwestad

Zz

118

de vergulde Ketting

Nieuwestad

Zz

12

het vergulde Loopen

Nieuwestad

Zz

12

het Bolswarder Veerhuis

Nieuwestad

Zz

12

de Harlinger Kelder

Nieuwestad

Zz

12

het Harlinger Veerhuis

Nieuwestad

Zz

120

de vergulde Helm

Nieuwestad

Zz

122

de Koning van Denemarken

Nieuwestad

Zz

124

het Wagentje

Nieuwestad

Zz

124

de vergulde Wagen

Nieuwestad

Zz

124

het gouden Wagentje

Nieuwestad

Zz

126

de vergulde Zeis

Nieuwestad

Zz

126

de witte Zwaan

Nieuwestad

Zz

126

de Zeis

Nieuwestad

Zz

132

de Moor

Nieuwestad

Zz

132

de vergulde Ploeg

Nieuwestad

Zz

134

de groene Pot

Nieuwestad

Zz

138

de blauwe Engel

Nieuwestad

Zz

138

het hoge Huis

Nieuwestad

Zz

138.2

het vergulde Hoofd

Nieuwestad

Zz

138.2

St. Anna

Nieuwestad

Zz

14

de witte gekroonde Zon

Nieuwestad

Zz

14

de Boot

Nieuwestad

Zz

14

de Zon

Nieuwestad

Zz

140

de grauwe Hengst

Nieuwestad

Zz

140?

het grauwe Paard

Nieuwestad

Zz

140?

de Eikel en het lam onder de boom

Nieuwestad

Zz

142

het zwarte Kruis

Nieuwestad

Zz

144

het zwarte Zadel

Nieuwestad

Zz

150

het Poortje

Nieuwestad

Zz

150

de Fraterniteit

Nieuwestad

Zz

150

de Doos

Nieuwestad

Zz

150

de vergulde Doos

Nieuwestad

Zz

152

het vergulde Hoofd

Nieuwestad

Zz

152

de Tronie

Nieuwestad

Zz

152

de nieuwe Wijnberg

Nieuwestad

Zz

152

het oude vergulde Hoofd

Nieuwestad

Zz

154

Julius Caesar

Nieuwestad

Zz

156

de schone Gevel

Nieuwestad

Zz

156

de Ooievaar

Nieuwestad

Zz

158

de blauwe Klok

Nieuwestad

Zz

16

het Dronrijpster Veerhuis

Nieuwestad

Zz

160

de vergulde Hoed

Nieuwestad

Zz

160

de Hoed

Nieuwestad

Zz

162

de rode Haan

Nieuwestad

Zz

162

het groene Hart

Nieuwestad

Zz

166

de Wereld

Nieuwestad

Zz

166

het Anker

Nieuwestad

Zz

168

het Koffiehuis

Nieuwestad

Zz

168

het grote heren Koffiehuis

Nieuwestad

Zz

168

het heren Koffiehuis

Nieuwestad

Zz

168

de Os

Nieuwestad

Zz

28

de Wolf

Nieuwestad

Zz

28

het Kromhout

Nieuwestad

Zz

30

de drie Friezen

Nieuwestad

Zz

30

het halve Maantje

Nieuwestad

Zz

30

de halve Maan

Nieuwestad

Zz

32

de Wereld

Nieuwestad

Zz

34

de witte Zon

Nieuwestad

Zz

40-42

het Martenahuis

Nieuwestad

Zz

44

de rode Wagen

Nieuwestad

Zz

50

de Ooievaar

Nieuwestad

Zz

52

de blauwe Os

Nieuwestad

Zz

52

de Os

Nieuwestad

Zz

54

de Zwaan

Nieuwestad

Zz

54

de bonte Koe

Nieuwestad

Zz

56

de rokende Moor

Nieuwestad

Zz

58

het Poptagasthuis

Nieuwestad

Zz

58

de blauwe Kroon

Nieuwestad

Zz

72

het Turkse Hoofd

Nieuwestad

Zz

74

het witte Kruis

Nieuwestad

Zz

76

de Oliemolen

Nieuwestad

Zz

78

het zwarte Paard

Nieuwestad

Zz

8

de zwarte Zwaan

Nieuwestad

Zz

80

de Groninger Toren

Nieuwestad

Zz

82

de vergulde Roskam

Nieuwestad

Zz

82

de goede Koop

Nieuwestad

Zz

82

de Roskam

Nieuwestad

Zz

86

de witte Ploeg

Nieuwestad

Zz

98

de nieuwe Fortuin

Nieuwesteeg

 

12b

de Zevenwouden

Nieuwesteeg

Wz

5

nieuw Amsterdam

onbekend

 

00

de vergulde Schaaf

Oostergrachtswal

 

3

Al te na

Ossekop

Oz

1

de groene Gevel

Ossekop

Oz

1

de gladde Gevel

Ossekop

Oz

1

de groengeglazuurde Gevel

Oude Lombardsteeg

Oz

00

het Paradijs

Over de Kelders

 

00

de vergulde Zwaan

Over de Kelders

 

10

het Paradijs

Over de Kelders

 

16

de koperen Pot

Over de Kelders

 

198

de rode Hond

Over de Kelders

 

198

de rode Hand

Over de Kelders

 

208

de jonge Moor

Over de Kelders

 

212

de blauwe Pot

Over de Kelders

 

216

de drie Haringen

Over de Kelders

 

218.1

de vergulde Ring

Over de Kelders

 

8

de twee Mouden

Peperstraat

Nz

9

de jonge Ruiter

Peperstraat

Zz

14

de Hoop

Peperstraat

Zz

2

de gekroonde Waarheid

Peperstraat

Zz

8

de Zaadzaaier

Poststraat

Nz

43

de rode Os

Poststraat

Zz

28

de halve Maan

Prins Hendrikstraat

 

00

de zeven Kamers

Raadhuisplein

 

36

Auckemahuis

Raadhuisplein

Zz

21.0

de vergulde Leeuw

Raadhuisplein

Zz

34

de twee oude Friezen

Raadhuisplein

Zz

34

de Fortuin

Reigersstraat

Nz

11

de Turfdragersbaan

Reigerstraat

Nz

2

de Reiger

Ruiterskwartier

 

111

het Baarsje

Ruiterskwartier

 

151

de Wagen

Ruiterskwartier

 

151

de Korenbeurs

Ruiterskwartier

 

155

de Roskam

Ruiterskwartier

 

155

de vergulde Roskam

Ruiterskwartier

 

157

het grauwe Paard

Ruiterskwartier

 

163

de liggende Os

Ruiterskwartier

 

165

het metalen Kruis

Ruiterskwartier

 

167

de blauwe Poort

Ruiterskwartier

 

167

de grote blauwe Poort

Ruiterskwartier

 

177

de zwarte Bles

Ruiterskwartier

 

179

de Veehandel

Sacramentsstraat

NOz

00

de Appelboom

Sint Jacobsstraat

 

00

het vergulde Wijnhuis

Sint Jacobsstraat

 

00

de drie Kronen

Sint Jacobsstraat

Oz

00

het Hof van Holland

Sint Jacobsstraat

Oz

10

de Olifant

Sint Jacobsstraat

Oz

16

het Wijnhuis

Sint Jacobsstraat

Oz

2

de Toren van Babilonië

Sint Jacobsstraat

Oz

2

de vergulde Olifant

Sint Jacobsstraat

Oz

22

Nijd baart strijd

Sint Jacobsstraat

Oz

4

de Groninger Toren

Sint Jacobsstraat

Oz

4

de rode Leeuw

Sint Jacobsstraat

Oz

4

Corpus multifarium vulnerum

Sint Jacobsstraat

Oz

6

het wilde Wijf

Sint Jacobsstraat

Oz

8

de Perenboom

Sint Jacobsstraat

Oz

8

het Hoefijzer

Sint Jacobsstraat

Oz

8

het vergulde Hoefijzer

Sint Jacobsstraat

Wz

1

de Kan

Sint Jacobsstraat

Wz

11

de Feniks

Sint Jacobsstraat

Wz

13

de vergulde Toelast

Sint Jacobsstraat

Wz

13

de Toelast

Sint Jacobsstraat

Wz

17

de Laars

Sint Jacobsstraat

Wz

17

de Kaars

Sint Jacobsstraat

Wz

17

het Turkse Hoofd

Sint Jacobsstraat

Wz

7

de witte Helm

Sint Jacobsstraat

Wz

9

het Hof van Holland

Sint Jacobsstraat

Wz

9-11

de Feniks

Slotmakersstraat

Wz

13

de zwarte Hond

Speelmansstraat

Nz

29

de Kersenboom

Speelmansstraat

Nz

29

het Wapen van Popta

Speelmansstraat

Zz

34

de Noteboom

Torenstraat

Wz

1

het Walvisrib

Torenstraat

Wz

17

de Trekschuit

Tuinen

Nz

1

de zwarte Hoed

Tuinen

Nz

1

de vergulde Ster

Tuinen

Nz

13

de Zonnewijzer

Tuinen

Nz

13

Grand Café Suisse

Tuinen

Nz

19

het Oostermeerder Veerhuis

Tuinen

Nz

23

de witte Leeuw

Tuinen

Nz

23

het Wapen van Amsterdam

Tuinen

Nz

27

de vergulde Leeuw

Tuinen

Nz

29

het Veerhuis van Bakkeveen

Tuinen

Nz

3

de drie witte Zwanen

Tuinen

Nz

37

de witte Koe

Tuinen

Nz

39

de Valk

Tuinen

Nz

39

de rode Hand

Tuinen

Nz

39

het Veerhuis van Groningen

Tuinen

Nz

43

het Zwolse Veerhuis

Tuinen

Nz

43

het blauwe Laken

Tuinen

Nz

5

de drie vergulde Hoefijzers

Tuinen

Nz

8

het springend Hert

Tuinen

Nz

9

de blauwe Rib

Tuinen

Nz

9

de vergulde Vlasbloem

Tuinen

Zz

00

Groningen

Tuinen

Zz

00

Sloten

Tuinen

Zz

00

de vergulde Klok

Tuinen

Zz

2

het Veerhuis van Drachten en

Beetsterzwaag

Tuinen

Zz

44

de Zwanenhals

Tuinen

Zz

44

de vergulde Troffel

Tuinen

Zz

64

de Mosterdmolen

Tuinen

Zz

64

de Molensteen

Tuinen / Schipperssteeg

Zz

34

het Veerhuis van Heerenveen, Oldeboorn

en Joure

Turfmarkt

Wz

12

het Veerhuis van Suawoude

Turfmarkt

Wz

16

het Burumer Kwartier

Turfmarkt

Wz

24.3

de zwarte Bargekop

Turfmarkt

Wz

24.3

de Bargekop

Turfmarkt

Wz

4

het Huis in het water

Tweebaksmarkt

 

00

de Prins

Tweebaksmarkt

 

00

de vergulde Varkenskop

Tweebaksmarkt

 

00

de Prins van Oranje

Tweebaksmarkt

Oz

39

de Munt

Tweebaksmarkt

Wz

00

de vergulde Fontein

Tweebaksmarkt

Wz

30

het Wapen van Groningen

Tweebaksmarkt

Wz

30

de drie Friezen

Tweebaksmarkt

Wz

32

het beloofde Land

Tweebaksmarkt

Wz

32

het Hof van Friesland

Tweebaksmarkt

Wz

36

de bonte Hond

Tweebaksmarkt

Wz

50

de Zon

Uniabuurt

Zz

12

de Ossenkop

Uniabuurt

Zz

12

het Ossenhuis

Voorstreek

 

00

het gekroonde Tabaksvat

Voorstreek

 

00

de gloeiende Oven

Voorstreek

 

00

Emden

Voorstreek

Oz

00

het Wapen van Rusland

Voorstreek

Oz

00

het Wijnvat

Voorstreek

Oz

00

de Oliemolen

Voorstreek

Oz

00

de drie gekroonde Straallampen

Voorstreek

Oz

00

de metalen Klok

Voorstreek

Oz

00

de vergulde Valk

Voorstreek

Oz

00

de drie Akkers

Voorstreek

Oz

00

de vergulde Stoffer

Voorstreek

Oz

10

het Nederlands Koffiehuis

Voorstreek

Oz

114

de stad Dokkum

Voorstreek

Oz

12

de oranje Appel

Voorstreek

Oz

222

het vergulde Anker

Voorstreek

Oz

224

het Wapen van Amsterdam

Voorstreek

Oz

224

de vergulde Laars

Voorstreek

Oz

228

de drie Leliën

Voorstreek

Oz

232

de witte melkmond

Voorstreek

Oz

234

het Lam

Voorstreek

Oz

234

het witte Lam

Voorstreek

Oz

234

de drie Hamers

Voorstreek

Oz

242

de drie Puntbroodjes

Voorstreek

Oz

244

de vergulde Ossenkop

Voorstreek

Oz

244

de vergulde Kroon

Voorstreek

Oz

244

Kronenburg

Voorstreek

Oz

246

de blauwe Duif

Voorstreek

Oz

246

het Ossenhoofd

Voorstreek

Oz

246

de Ossenkop

Voorstreek

Oz

248

de drie Vijzels

Voorstreek

Oz

250

de Valk

Voorstreek

Oz

252

de Laurens Koster

Voorstreek

Oz

254

Benthem

Voorstreek

Oz

256

de vergulde Pauw

Voorstreek

Oz

256

de Pauw

Voorstreek

Oz

258

de Kleerbezem

Voorstreek

Oz

260

de blinde Ezel

Voorstreek

Oz

262

de vergulde Molen

Voorstreek

Oz

264

Simson

Voorstreek

Oz

266

de witte Pauw

Voorstreek

Oz

268

de blauwe Pot

Voorstreek

Oz

286

de groene Oliemolen

Voorstreek

Oz

286

de vergulde Engel

Voorstreek

Oz

312

de vier witte Pilaren

Voorstreek

Oz

32

Grand Café Neuf

Voorstreek

Oz

32

de vergulde Valk

Voorstreek

Oz

328

Langweer

Voorstreek

Oz

332

de vergulde Zwaan

Voorstreek

Oz

332

de Zwaan

Voorstreek

Oz

336

de Sparrenboom

Voorstreek

Oz

336

Visvliet

Voorstreek

Oz

336

het Molentje

Voorstreek

Oz

346

de Bijl

Voorstreek

Oz

346

de brede Bijl

Voorstreek

Oz

352

de vergulde Ster

Voorstreek

Oz

352

de Ster

Voorstreek

Oz

354

de Eenhoorn

Voorstreek

Oz

364

de drie witte Leliën

Voorstreek

Oz

368

de Troffel

Voorstreek

Oz

44

de Molen

Voorstreek

Oz

62

het Amelandshuis

Voorstreek

Oz

64

de drie dubbele Koeken

Voorstreek

Oz

98

het Hallumer Veerhuis

Voorstreek

Wz

00

de blauwe Hen

Voorstreek

Wz

1

de nieuwe Doelen

Voorstreek

Wz

1

het Minnemahuis

Voorstreek

Wz

105?

de groene Kan

Voorstreek

Wz

201

het zwarte Kruis

Voorstreek

Wz

203

de Bril

Voorstreek

Wz

203

de Schepel

Voorstreek

Wz

205

de ijzeren Man

Voorstreek

Wz

209

de witte Eenhoorn

Voorstreek

Wz

209

de Eenhoorn

Voorstreek

Wz

209

de vergulde Schepel

Voorstreek

Wz

211

de vergulde Kam

Voorstreek

Wz

211

het bonte Paard

Voorstreek

Wz

213

de drie Camelotten

Voorstreek

Wz

215

de drie witte Webben

Voorstreek

Wz

217

het Veldhoen

Voorstreek

Wz

217

de rode Haan

Voorstreek

Wz

219

de drie Hozen

Voorstreek

Wz

219

de drie Engelse Hozen

Voorstreek

Wz

221

de drie Haringen

Voorstreek

Wz

223

de Hen

Voorstreek

Wz

223

de Pauw

Voorstreek

Wz

223

de witte Pauw

Voorstreek

Wz

225

Antwerpen

Voorstreek

Wz

225

Keizer Adolf

Voorstreek

Wz

225

Enkhuizen

Voorstreek

Wz

227

het Wapen van Stavoren

Voorstreek

Wz

229

de vergulde Haas

Voorstreek

Wz

231

de vergulde Schoen

Voorstreek

Wz

233?

het Engelse Laken

Voorstreek

Wz

239?

Enkhuizen

Voorstreek

Wz

239?

de stad Enkhuizen

Voorstreek

Wz

243

de drie Stokvissen

Voorstreek

Wz

243

het zwarte Kruis

Voorstreek

Wz

247

Deinum

Voorstreek

Wz

251

de rode Koe

Voorstreek

Wz

253

de Brouwketel

Voorstreek

Wz

255

de Zwaan

Voorstreek

Wz

255

de zwarte Vilthoed

Voorstreek

Wz

257

de drie Koningskaarsen

Voorstreek

Wz

259

de witte Roos

Voorstreek

Wz

263

het witte Kruis

Voorstreek

Wz

263

de drie Klokken

Voorstreek

Wz

267

het Haantje

Voorstreek

Wz

269

het Stienser Veerhuis

Voorstreek

Wz

269

de drie Bijenkorven

Voorstreek

Wz

271

de witte Arend

Voorstreek

Wz

279

Warga

Voorstreek

Wz

281

de oude Fries

Voorstreek

Wz

283

de Toren van Groningen

Voorstreek

Wz

287

de Fortuin

Voorstreek

Wz

291

de Zwaan

Voorstreek

Wz

291

Groningen

Voorstreek

Wz

291

de witte Zwaan

Voorstreek

Wz

291

de Druif

Voorstreek

Wz

291

de vergulde Druif

Voorstreek

Wz

295

de Appelboom

Voorstreek

Wz

33

het Kollumer Veerhuis

Voorstreek

Wz

4

het vergulde Anker

Voorstreek

Wz

53

het Veerhuis van Buitenpost

Voorstreek

Wz

63

het Rinsumageester Veerhuis

Voorstreek

Wz

73

het Veerhuis van Marrum, Ferwerd en Hoogebeintum

Voorstreek

Wz

73

het Veerhuis van Holwerd, Blija en Bartlehiem

Voorstreek

Wz

87

het Wapen van Dokkum

Voorstreek

Wz

87

het Dokkumer Veerhuis

Voorstreek

Wz

91

het Veerhuis van Anjum etc.

Weaze

Oz

43

Muntenburg

Weaze

Oz

43

de Munt

Weaze

Wz

00

het Aylvahuis

Weaze

Wz

12

Ockingahuis

Weaze

Wz

16

het Veerhuis van Wolvega

Weaze

Wz

30

het Ayttahuis

Weaze

Wz

30

Montzimahuis

Weaze

Wz

32

de bonte Haan

Weaze

Wz

38

de Ooievaar

Weaze

Wz

40

het Orgel

Weaze

Wz

8

de nieuwe drie Klokken

Weerd

 

00

het Spaanse Kleed

Weerd

 

00

de witte Arend

Weerd

Oz

14

het Paradijs

Weerd

Oz

16?

de dragende Credens

Weerd

Wz

13

de Stad Parijs

Weerd

Wz

17

de Arend

Weerd

Wz

17

het Bildt

Weerd

Wz

19

het Koffiehuis

Weerd

Wz

19

de Eenhoorn

Weerd

Wz

19

het Parlement van Engeland

Wijde Gasthuissteeg

Wz

00

het rode Kalf

Wirdumerdijk

 

00

de Spaanse Galei

Wirdumerdijk

 

00

de Keizer

Wirdumerdijk

Oz

00

het rode Hart

Wirdumerdijk

Oz

00

de Hulk

Wirdumerdijk

Oz

00

het Valkje

Wirdumerdijk

Oz

00

de Prins

Wirdumerdijk

Oz

1

de Keizerskroon

Wirdumerdijk

Oz

1

de Meermin

Wirdumerdijk

Oz

1

het Paradijs

Wirdumerdijk

Oz

11

het Fries Koffiehuis

Wirdumerdijk

Oz

17

de vergulde Hoed

Wirdumerdijk

Oz

25

Der volle het, zil volle litte

Wirdumerdijk

Oz

3

de Wijnberg

Wirdumerdijk

Oz

3

het vergulde Tonnetje

Wirdumerdijk

Oz

3

de nieuwe Kroon

Wirdumerdijk

Oz

31

Wirdum

Wirdumerdijk

Oz

31

de drie Dissels

Wirdumerdijk

Oz

31

de drie vergulde Dissels

Wirdumerdijk

Oz

31

de vergulde Wagen

Wirdumerdijk

Oz

31

het grauwe Paard

Wirdumerdijk

Oz

33

de Jachtwagen

Wirdumerdijk

Oz

33

de blauwe Helm

Wirdumerdijk

Oz

33

de witte Wagen

Wirdumerdijk

Oz

41

de Hollandse Tuin

Wirdumerdijk

Oz

45

Sociëteit Amicitia

Wirdumerdijk

Oz

5

de Hopzak

Wirdumerdijk

Oz

5

het Nederlandse Wapen

Wirdumerdijk

Oz

5

de drie vergulde Sterren

Wirdumerdijk

Oz

5

de drie Sterren

Wirdumerdijk

Oz

7

de Oranjeboom

Wirdumerdijk

Oz

9

de Toren van Mechelen

Wirdumerdijk

Wz

00

de Nijenoord

Wirdumerdijk

Wz

00

de blauwe Valk

Wirdumerdijk

Wz

22

de Valk

Wirdumerdijk

Wz

22

de vergulde Sleutel

Wirdumerdijk

Wz

24

Bolsward

Wirdumerdijk

Wz

26

de witte Leeuw

Wirdumerdijk

Wz

28

de drie Romers

Wirdumerdijk

Wz

28

de drie vergulde Romers

Wirdumerdijk

Wz

28

de Valk

Wirdumerdijk

Wz

28

het Wapen van Leeuwarderadeel

Wirdumerdijk

Wz

30

de Wijnberg

Wirdumerdijk

Wz

30

de nieuwe Wijnberg

Wirdumerdijk

Wz

32

’s lands Welvaren

Wirdumerdijk

Wz

4

de blauwe Engel

Wirdumerdijk

Wz

4

de Pauw

Wirdumerdijk

Wz

6

het rode Hert

Wirdumerdijk

Wz

6

het rode Hart

Wissesdwinger

Nz

1

de garnizoens Infirmerie

Wissesdwinger

Zz

62

de zwarte Ster

Wissesstraat

Nz

43

de Troffel

Wortelhaven

 

94.0

de Roggedragerskelder

Wortelhaven

NOz

00

de drie vergulde Leeuwen

Wortelhaven

NOz

00

het vergulde Vlies

Wortelhaven

NOz

00

de drie Leeuwen

Wortelhaven

Zwz

00

de Korenbeurs

Zaailand

 

40

het witte Stek

Zaailand

 

74

de Zaaier

Zaailand

 

96-98

de Vrijmetselaarsloge

Zaailand/Arendsklooster

 

30-32

de zwarte Arend

Zuupsteeg

Wz

3

de Ster

Terug