Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Aegum, Master Wybrensdyk 5, 1982
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1759 Aegum, Master Wybrensdyk 5, 1982
Plaatsnaam:
Aegum
Straatnaam:
Master Wybrensdyk
Huisnummer:
5
Datering:
1982
Verleend voor:
melkveehouderij
Omvang:
1982