Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Aegum, Master Wybrensdyk 6, 1979-1981
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1760 Aegum, Master Wybrensdyk 6, 1979-1981
Plaatsnaam:
Aegum
Straatnaam:
Master Wybrensdyk
Huisnummer:
6
Datering:
1979-1981
Verleend voor:
melkveehouderij
Omvang:
1979