Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Cornjum, Martenawei 17, 1921
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1440-1696 Minutenvan verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1919-1942.
Hinderwetvergunning
1452 Cornjum, Martenawei 17, 1921
Plaatsnaam:
Cornjum
Straatnaam:
Martenawei
Huisnummer:
17
Datering:
1921
Verleend voor:
Timmerwerkplaats
Kadastraal nummer:
Gemeente Jelsum, sectie B, nr. 1160
Omvang:
1921
Ga naar dit stuk: