Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Warga, Fricoweg 1-3, 1968-1972
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1864 Warga, Fricoweg 1-3, 1968-1972
Plaatsnaam:
Warga
Straatnaam:
Fricoweg
Huisnummer:
1-3
Datering:
1968-1972
Verleend voor:
zuivelfabriek c.a.
Omvang:
1968
Ga naar dit stuk: