Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Secretarie van de Gemeente Leeuwarden
1004 Secretarie van de Gemeente Leeuwarden
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.2. De Organisatie
1.2.3. Adviescommissies aan burgemeester, wethouders en gemeenteraad
1004 Secretarie van de Gemeente Leeuwarden
1. Inleiding
1.2. De Organisatie
1.2.3.
Adviescommissies aan burgemeester, wethouders en gemeenteraad
Nieuwe, door de gemeenteraad ingestelde adviesorganen waren respectievelijk: de Commissie voor Openbare Werken in 1970, de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening in 1974 en in 1978 volgden de Commissie voor Openbare Orde, de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden, de Commissie voor Regioaangelegenheden en de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden.
Hieronder een overzicht van alle raden en commissies, zoals die in maart 1979 geregistreerd stonden (Bron: 'samenstelling raden en commissies, maart 1979'- inv.nr. 2107):
advies aan burgemeester
- openbare orde
- onderzoek van de geloofsbrieven
advies en bijstand met beheerstaken aan b. en w.
- gezondheidszorg
- sport en recreatie
- woningbedrijf
- grondbedrijf
- princessehof
advies en bijstand zonder beheerstaken aan b. en w.
- dienst reiniging en brandweer
- marktwezen en het slachthuis
- gemeentelijk elektriciteitsbedrijf
- gemeentearchief en stedelijke bibliotheek
- gemeentelijke muziekinstituut Leeuwarden
- gemeentelijke sociale dienst
adviescommissies
- automatiseringsaangelegenheden
- monumentenzorg
- verkeersaangelegenheden
- stadsautobusdienst
- begeleidingscommissie openbaar lager- en kleuteronderwijs
- commissie voor de gemeentelijke publicatie 'Aan de Grote Klok'
gemeenschappelijke regelingen
- regeling regio Leeuwarden
- algemeen bestuur van de school voor avond MAVO/MEAO Leeuwarden-Sneek-Harlingen
Raadsadviescommissies
- ruimtelijke ordening
- openbare werken
- onderwijs
- volksgezondheid en milieuhygiëne
- welzijnsaangelegenheden
- financiën
- regioaangelegenheden
commissies op grond van bijzondere verordeningen
- beroepsschriften ingevolge de drank- en horecaverordening
- beroepsschriften ingevolge de algemene politieverordening
- georganiseerd overleg
- beroepsschriften ingevolge de bouwverordening
- functioneren van de gemeenteraad en de positie van de raadsleden
functionele raden
- culturele aangelegenheden
- jeugdaangelegenheden
- sportaangelegenheden
- maatschappelijke dienstverlening
- volkshuisvesting
- bejaardenaangelegenheden
bestuurscommissies
- voor de schooladviesdienst te Leeuwarden
- akademie voor beeldend kunstonderwijs 'Vredeman de Vries'
- gemeentelijk studiefonds
overlegcommissies
- voor het midden- en kleinbedrijf
- overlegorgaan met de verenigingen van dorpsbelangen
- overlegorgaan agrarisch bedrijfsleven

Kenmerken

Datering:
1972-1981
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
200,5 m
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1004 Secretarie van de Gemeente Leeuwarden
VERKORT:
NL-LwnHCL 1004