Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden

1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Inventaris
2.10. Beheer der eigen geldmiddelen
2.10.3. Vermogensbeheer
2.10.3.6. Erfstellingen en legaten
648 Extracten uit testamenten i.d. 1534-1788 van erflaters en begunstigers van het weeshuis, met tot 1806 bijgehouden staat van ontvangsten en uitgaven van de donatie van Mr. E. van Haersma.
1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
2. Inventaris
2.10. Beheer der eigen geldmiddelen
2.10.3. Vermogensbeheer
2.10.3.6. Erfstellingen en legaten
648
Extracten uit testamenten i.d. 1534-1788 van erflaters en begunstigers van het weeshuis, met tot 1806 bijgehouden staat van ontvangsten en uitgaven van de donatie van Mr. E. van Haersma.
NB:
(Reg.nrs. 3, 11, 14, 17, 36 en 63).
De Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden bezit een dergelijk deel, afkomstig van het Friesch Genootschap, geschreven met twee verschillende 18e eeuwsche handen, waarin de bovengenoemde staat is bijgehouden tot 1803 en dat tot voorbeeld van nr. 648 zal hebben gediend. Het exemplaar van de S.B. kwam later in het bezit van Mr. W.W. Buma, die er afschriften van een resolutie van weeshuis voogden i.d. 24 April 1856 en stukken uit de jaren 1561, 1596 en 1637 in copieerde. Beide handschriften zijn weder een gedeeltelijke copie van Inv.nr. 134
Omvang:
1 deel

Kenmerken

Datering:
1534-1919
Soort toegang:
inventaris
Inventaristitel:
Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1534(1530)-1919(1933)
Omvang:
8,4 m
Bloknummer:
206
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
VERKORT:
NL-LwnHCL 1182