Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden

1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Inventaris
2.12. De Haersmalegaten en de daaruit voortvloeiende ac- en festiviteiten
Na het overlijden op 26 Maart 1783 van de voogdes Susanna Maria Elisabeth Faber schonk haar weduwnaar Mr. Eelco van Haersma per donationem inter vivos 50.400 Car.gld., op voorwaarde dat omstreeks haar sterfdag de weeskinderen telken jare getracteerd zouden worden op gebraden vleesch met pruimen of appelbollen en 's avonds op rijstebrij en poffen. De voogden of voogdessen zouden dien dag met gasten een tractement genieten, bestaande uit zeven schotels met wel toebereide spijzen en met een proportioneel dessert en eenig gebak en andere versnaperingen, onder het genot van een behoorlijk glas wijn dien middag en volgenden avond, voorts met thee, koffie, koekjes, krakelingen, pijpen, tabak en poffen met boter en kaas.
Bij zijn testament i.d. 16 Juli 1788 bepaalde Mr. Eelco van Haersma (die op 11 Jan. 1793 overleed) voorts, dat het weeshuis twee leenen (studiebeurzen) à f 250.- zoude instellen, genaamd Eelco en Susanna Maria Elisabeth Faber-van Haersmaleenen tot de theologische studie van twee in het weeshuis opgevoede jongelingen. Op grond van het K.B. van 26 Dec. 1818 no. 48 betrekkelijk de administratie der goederen toebehoorende aan de stichtingen der beurzen of van kollegien, vorderden de besturen van provincie en gemeente het recht van toezicht en beheer op deze leenen, waartoe de voogden als bestuurders inderdaad bij arresten van 7 Dec. 1864 en 29 Dec. 1865, resp. van het Provinciaal Geregtshof en den Hoogen Raad, werden veroordeeld.
Sedert dien tijd traden Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden onder het oppertoezicht van Gedeputeerde Staten op als provisoren, totdat het provisorschap bij besluit van den Minister van O.K.&W. i.d. 10 Maart 1923 No. 597 afd. H.O. aan den Commissaris der Koningin werd overgedragen.
794 Stukken betreffende het proces tusschen voogden van het Old Burger Weeshuis en het gemeentebestuur van Leeuwarden over het recht van toezicht op het bestuur der Eelco-S.M.E. Faber-van Haersmaleenen, 1862-1865.
1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
2. Inventaris
2.12. De Haersmalegaten en de daaruit voortvloeiende ac- en festiviteiten
794
Stukken betreffende het proces tusschen voogden van het Old Burger Weeshuis en het gemeentebestuur van Leeuwarden over het recht van toezicht op het bestuur der Eelco-S.M.E. Faber-van Haersmaleenen, 1862-1865.
Datering:
1862-1865
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1534-1919
Soort toegang:
inventaris
Inventaristitel:
Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1534(1530)-1919(1933)
Omvang:
8,4 m
Bloknummer:
206
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
VERKORT:
NL-LwnHCL 1182