Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Archief van de stad Leeuwarden
1001 Archief van de stad Leeuwarden
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Ten geleide
1001 Archief van de stad Leeuwarden
1.
Ten geleide
Deze inventaris is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die - beroepshalve of uit liefhebberij - hun weg proberen te vinden in het netwerk van straten, wallen en gloppen van het archief van de stad Leeuwarden, zoals dat gedurende een kleine vier eeuwen, van 1426 tot 1811, is ontstaan, gegroeid, soms vervormd, en tenslotte min of meer is versteend.
Voor sommigen zal hij te karig van informatie zijn voorzien, voor anderen te kwistig. Maar zelfs degenen die in het archief niet meer willen zien dan een honderdtwintig meter hoge stapel teksten, zullen er nog de nummers aan kunnen ontlenen waaronder de stukken in de leeszaal van het Historisch Centrum Leeuwarden kunnen worden aangevraagd.
De inventarisatiewerkzaamheden namen een aanvang in 1976, om een jaar later abrupt weer te worden gestopt. Sinds 1992 kon het project weer worden hervat, om - met talloze onderbrekingen - in 2012 eindelijk te worden voltooid.
Deze verbrokkelde wordingsgeschiedenis zou op dit moment nog niet tot een aanvaardbaar eindresultaat hebben geleid wanneer de opsteller niet met adviezen en feitelijke assistentie van een aantal onderzoekers en collega's zou zijn ondersteund. De belangrijkste worden hier in alfabetische volgorde genoemd: Rudolf Broersma, Wim van Driel, Onno Hellinga (b.m.), Rienk Jonker, Albert Mensema, Henk Oly, Otto Roemeling, Wim van Rijnsoever, Meindert Schroor, Lutske Vlieger, Geart de Vries en Oebele Vries. Zij worden bij deze oprecht bedankt.
René Kunst

Kenmerken

Datering:
1426-1811
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
145,3 m
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1001 Archief van de stad Leeuwarden
VERKORT:
NL-LwnHCL 1001