Het Pier Pander Museum ontving tijdens het UIT-festival 2015 een recordaantal bezoekers

Het Pier Pander Museum trok tijdens het UIT-festival op 30 augustus jongstleden een recordaantal bezoekers. Welgeteld 1188 passeerden de drempel van het tot 10  jaar geleden nog tamelijk onbekende museum. De bij het museum behorende Pier Pander Tempel kreeg daar bovenop nóg eens zo'n 250 bezoekers te verwerken. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) werd door 462 belangstellenden met een bezoek vereerd.

Zo'n 1017 bezoekers beklommen diezelfde middag de Oldehove.

Terug