Eerste Liwwadder straatnaam gepresenteerd

Donderdag 7 januari 2016 is de eerste Liwwadder straatnaam feestelijk onthuld door wethouder Henk Deinum. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2010 besloten de nog naamloze steeg tussen Chinees restaurant Kota Radja en de voormalige Rijkskweekschool aan het Groot Schavernek te benoemen tot 'Kweekskoalsteeg'. Deze kweekschool was op die locatie gevestigd van 1929 tot 1966. De nieuwe benaming, bedacht door oud-leerling Henk Olij, is te beschouwen als de eerste officiële Liwwadder straatnaam.

Harmonie- of Haniakwartier
De nieuwe 'Kweekskoalsteeg' vormt de verbinding tussen Groot Schavernek en Haniasteeg. Daarmee is de metamorfose van het Harmonie- of Haniakwartier nagenoeg voltooid. Het terrein voor en achter het nieuwe cultureel centrum Neushoorn is inmiddels heringericht.

Gedicht
De onthulling van het steegnaambord Kweekskoalsteeg heeft schrijver en dichter Josse de Haan (hij woont al jaren in Baskenland) gestimuleerd een speciaal gedicht te schrijven. Josse de Haan is destijds student geweest op deze kweekschool en was daar 'hopeloos verliefd', zoals dat vast meer studenten zal zijn overkomen.

kweekskoalleleafde   - foar g.c.l.c. –

justjes ferve lippen yn dyn wyt en bleek gesicht
reade pumps, nethoasskonken, ek glinstereagen
heal opstutsen hier, pikswart om ‘e holle teard
sinnebril en houtsjetoutsjejas mei blauwe kapusjon
ferware tekens tusken muorren, sliten klinkers
fan de smelle cul de sac – de kweekskoallesteech

dêr fûn ik dyn chanel bûsdoekje mei inisjalen
waardest myn trix cuperus fan de âlde kweek
in leafde dy’t nei jierren Feuilles Mortes berne
doe rûgelen de wurden tusken dyn boarsten troch
it begjin fan literatuer, de berte fan in skriuwer
no, fyftich jier letter, krijt it stal yn in tegel poëzy

josse de haan – rykskweekskoalle fan ’57 oant ‘62

(hendaye – france – 1/1’16)

Terug

kweekskoalleleafde   - foar g.c.l.c. –

 

justjes ferve lippen yn dyn wyt en bleek gesicht

reade pumps, nethoasskonken, ek glinstereagen

heal opstutsen hier, pikswart om ‘e holle teard

sinnebril en houtsjetoutsjejas mei blauwe kapusjon

ferware tekens tusken muorren, sliten klinkers

fan de smelle cul de sac – de kweekskoallesteech

 

dêr fûn ik dyn chanel bûsdoekje mei inisjalen

waardest myn trix cuperus fan de âlde kweek

in leafde dy’t nei jierren Feuilles Mortes berne

doe rûgelen de wurden tusken dyn boarsten troch

it begjin fan literatuer, de berte fan in skriuwer

no, fyftich jier letter, krijt it stal yn in tegel poëzy

 

josse de haan – rykskweekskoalle fan ’57 oant ‘62

 

(hendaye – france – 1/1’16)