De openingsavond van het culturele hoofdstadjaar LF2018 op 26 januari trok al honderden bezoekers naar het HCL. Foto: Jacob van Essen / Fotobureau Hoge Noorden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), en het daarmee verbonden Pier Pander Museum en de Oldehove, heeft een zeer succesvol en druk jaar beleefd. Wederom werden records verbroken. Het HCL telde ruim 35.000 bezoekers (in 2017 22.000). De expositie ‘Leeuwarden de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu’ was een grote trekker. Zie ook het jaarverslag over 2018 met een vooruitblik op 2019.

Het aantal schoolgroepen verdubbelde, van 133 in 2017 naar 280 in 2018. In totaal bezochten ongeveer 6400 scholieren en studenten het HCL groepsgewijs in het kader van een introductie of project. Voor de zondagmiddaglezingen, boekpresentaties, filmmiddagen en activiteiten als de Dag van de Leeuwarder Archeologie was eveneens veel belangstelling.

Het aantal via het HCL geregelde stadswandelingen is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdriedubbeld. Begin december stond de teller op circa 800 groepen met ongeveer 13.000 deelnemers (incl. bus- en fietstochten en rondleidingen door het stadhuis). Iets minder dan de helft van de groepen startte in het HCL. Soms waren de groepen heel klein. De beroemde schrijver Dan Brown en de Ierse ambassadeur kregen een privé tour. De Liwwadderdag, Famillement, de Open Monumentendag en andere (mede door het HCL georganiseerde) activiteiten buiten het HCL trokken ook veel belangstellenden.

De Amerikaanse schrijver Dan Brown (The Da Vinci code) kreeg een speciale rondleiding van stadsgids en Leeuwardenkenner Henk Oly.
De Amerikaanse schrijver Dan Brown (rechts) kreeg een speciale rondleiding van stadsgids en Leeuwardenkenner Henk Oly.

Paviljoen Liwwadders, de tijdelijke drijvende expositieruimte van het HCL in de Noorderstadsgracht, werd ongeveer 40.000 keer bezocht. De Oldehove heeft in 2018 ongeveer 66.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar werd minder dan de helft van dat aantal bezoekers in de scheve toren ontvangen. Het Pier Pander Museum trok meer dan 4500 belangstellenden (een toename van 65%).

De spectaculaire stijging van bezoekerscijfers heeft natuurlijk verband met LF2018, maar ook met de ruimere openingstijden. De openstelling van de Oldehove was alleen mogelijk door de enorme inzet van ongeveer 30 vrijwillige torenwachters. Ook in het Paviljoen Liwwadders en in het Pier Pander Museum werden bezoekers ontvangen en rondgeleid door vrijwilligers. Het HCL kon in 2018 een beroep doen op ruim 110 vrijwilligers.

Terug