Sybrand van Haersma Buma in het HCL

Binnenkort wordt van Haersma Buma burgemeester van Leeuwarden en zal hij vanuit die functie ongetwijfeld ook het HCL bezoeken. Eerder bezocht Van Haersma Buma ook al het HCL in het kader van zijn onderzoek naar Leeuwarder voorouder Gerlacus Buma (1793-1838).

Uitsnede omslag proefschrift van Jo Egging over  Willem Hendrik Suringar (1790-1872)

Eindelijk weer eens een promotie op een min of meer Leeuwarder onderwerp. Op 8 mei ontving Jo Egging in Nijmegen de bul voor zijn proefschrift over W.H. Suringar (1790-1872). 'Een prettig geschreven boek over een bijzondere negentiende eeuwer' volgens een van de begeleidende professoren.

Exterieur Pier Pander Museum

Het Pier Pander Museum en de tempel opent 25 mei haar deuren weer. Ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van beeldhouwer Pier Pander wordt het museum op dit moment opnieuw ingericht.

De rode draad in het levensverhaal van Pander blijft bestaan, maar het overige verhaal en een groot deel van de objecten zullen worden vernieuwd, met daarin nooit eerder getoond werk. 2019 is het jaar waarin Pier Pander 100 jaar geleden op 55 jarige leeftijd stierf.

635-affiche-blauw-ppm

Het Pier Pander Museum en de tempel zijn open vanaf 25 mei t/m eind 29 september, iedere zaterdag en zondagmiddag van 13:00 – 17:00 uur.
Volg Pander ook via zijn Facebookpagina:
https://www.facebook.com/PierPanderMuseum/

De Fries Pier Pander (1864-1919) is geboren in Drachten maar werd een beroemd kunstenaar in Rome. Pander is een vertegenwoordiger van de 19e-eeuwse Academische Kunst, die beïnvloed werd door de Franse Académie des Beaux-Arts te Parijs. Een ander Fries lid van deze stijl is Sir Lawrence Alma-Tadema, een beroemd schilder die in Groot Brittannië werd geridderd.

In Nederland is Pander het meest bekend door zijn portret van Koningin Wilhelmina (1880-1962), dat in 1898 werd afgebeeld op de Nederlandse gulden. Pander kreeg deze opdracht tere ere van Wilhelmina’s inhuldiging, als erkenning van zijn status.

De tentoonstelling in het Pier Pander Museum gaat in op Pander’s leven, carrière en werk. Het was het eerste museum in Nederland (1954) dat aan één kunstenaar werd gewijd. In de tempel is speciaal door Pander ontworpen om zijn levenswerk in te huisvesten: een groep van vijf marmeren beelden, die zijn visie weergeeft op hoe een kunstenaar kunst maakt.

Terug

Uitsnede van een krijttekening van de Opgang (naar de stadswal) aan de Boterhoek, in 1916 gemaakt door Andries van der Sloot. Collectie Fries Museum

Onlangs viel het nieuwste nummer van Leovardia weer in de brievenbus. Ook in dit nummer treft u weer een verscheidenheid aan lezenswaardige artikelen aan van o.a. Jelmer Kuipers, Herman Nijholt, Henk Oly, Aldert Toornstra en Alexander Tuinhout. Een kleine greep uit de inhoud van dit nummer:

Kunstmenumarkt in het HCL op 17 april 2019

Op 17 april vond de jaarlijkse Kunstmenumarkt plaats in het HCL. Het nieuwe cultuurprogramma voor volgend schooljaar werd gepresenteerd. Het was een geslaagde, drukbezochte middag, die werd geopend door HCL-directeur Geart de Vries. Er waren stands van aanbieders voor het basisonderwijs, zoals