Zondagmiddag 29 april om 14.00 uur was het feest in het Cambuurstadion. Hampie Bakker, de voormalige stoppersspil van VV Leeuwarden trapte af voor de Liwwadderdag. Er waren naar schatting ongeveer 600 bezoekers in de zakenclub van het Cambuurstadion. Met name de lezingen (‘praatsjes’) in de lounge trokken veel publiek. Ook het getoonde historisch beeldmateriaal was populair.

Ook het HCL werkt mee aan de manifestatie ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’. Ten behoeve van de gelijknamige tentoonstelling in het Fries Museum (van 24 november 2018  t/m 17 maart 2019) zijn het doopboek met de registratie van de doop van Saskia en een album amicorum van een familielid uitgeleend.

Saskia en Rembrandt zoals afgebeeld op een van de plafondpanelen bij de entree van het Stadhuis
Saskia en Rembrandt zoals afgebeeld op een van de plafondpanelen bij de entree van het Stadhuis

Een aantal Britse en Duitse journalisten is door HCL-gidsen langs sporen van Saskia geleid. Van 1 december 2018 t/m 16 maart 2019 is er (nagenoeg) elke zaterdag een Saskia Tour van HCL naar Fries Museum. Voor scholen en (andere) groepen zijn op aanvraag speciale Saskia Tours mogelijk.

Het boekje ‘Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw’ (incl. dvd) is te koop voor 7,50 E.  

Een versie van de Saskia Tour is ook digitaal beschikbaar: https://historischcentrumleeuwarden.nl/toerisme/stadswandelingen-apps?id=1523%3Asporen-van-saskia-stadswandeling&catid=11
Er is eveneens een beknopte wandel/fiets/autoroute door Leeuwarden, Franeker en Het Bildt: https://historischcentrumleeuwarden.nl/PDF-bestanden/Saskia_Rembrandt-4.pdf

Terug

Met de sluiting van de Oldehove, het Paviljoen Liwwadders en het Pier Pander Museum op 28 oktober kan worden gesteld dat voor het HCL het toeristisch seizoen 2018 ten einde loopt; een zeer succesvol seizoen.


Bron: https://huisaanhuisleeuwarden.nl

De Oldehove heeft in 2018 ruim 65.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar werd minder dan de helft van dat aantal bezoekers in de scheve toren ontvangen. Die stijging heeft natuurlijk verband met LF2018, maar ook door de ruimere openingstijden. Paviljoen Liwwadders, de tijdelijke drijvende expositieruimte van het HCL in de Noorderstadsgracht, werd vanaf april ongeveer 40.000 keer bezocht. Het Pier Pander Museum trok in die zeven maanden (alleen open van vrijdag t/m zondag) meer dan 4500 belangstellenden (een toename van 65%).

Een delegatie uit Aarhus wordt rondgeleid door HCL-stadsgids Ad Fahner

Het HCL telde tot november ruim 31.000 bezoekers (een stijging van 44%). Het aantal via het HCL geregelde stadswandelingen is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdriedubbeld. Eind oktober stond de teller op ruim 800 groepen met ongeveer 12.000 deelnemers. De HCL-groepen werden zoveel mogelijk in omvang beperkt, zodat de overlast voor binnenstadsbewoners meeviel. Ook andere activiteiten buiten het HCL trokken veel belangstellenden.

De openstelling van de Oldehove was alleen mogelijk door de enorme inzet van ongeveer 30 vrijwillige torenwachters. Ook in het Paviljoen Liwwadders en in het Pier Pander Museum werden bezoekers ontvangen en rondgeleid door vrijwilligers. Het HCL kon in 2018 een beroep doen op ruim 110 vrijwilligers.

Veel activiteiten gaan overigens gewoon door in de winterperiode. HCL-wandelingen worden ook dan aangeboden. De expositie Leeuwarden de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu in het HCL loopt tot 7 januari. Het HCL is alleen gesloten in de periode 24 december t/m 1 januari. De Oldehove kan in sommige gevallen voor groepen open.

Terug

Onlangs heeft de presentatie plaatsgevonden van een rijk geïllustreerd boek van de hand van Henk de Vries over de geschiedenis van de Emmakade in Leeuwarden, getiteld 'Tussen twee Bruggen'.

Terwijl op 3 november de eerste Dach fan ut Stadsfrys houden wurde, fiert ut Liwwadders/Leewarders deze maand ut 250-jarich bestaan. Om bij dit heugluke feit stil te staan is un fitrine inrichten in ut informaasiesintrum fan ut HCL. In deze fitrine o.a. enkele bisondere dokumenten fan Leovardia (de froegere Liwwadder studentefereniging in Leiden) uut de HCL-kolleksie en ut oudste skreven Liwwadders: un manuskript uut 1768 dat ut HCL in bruukleen kregen het fan Tresoar. In 2018 binne deur HCL en Aed Levwerd allerhande aktiviteiten organiseerd ter gelegenhied fan 250 jaar Liwwadders. Op 16 desember idder in ut HCL noch un lezing over de oorsprong fan ut Liwwadders.

Liwwadders Vitrine 4

Lees meer in een bijdrage van Maria Del Grosso in de Leeuwarder Courant van 2 november 2018.

Terug