Resultaten

 1. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Jans, J. en Tr.
  Koper Sibrants, P.
  Niaarnemer
  Jaar 1639
  Opmerkingen
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 124
 2. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Everts-Tiercx, B.
  Koper Lijcklama, L.
  Niaarnemer
  Jaar 1643
  Opmerkingen o.z.
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 116
 3. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Jans-Hendricx, F.
  Koper Jelles, M.
  Niaarnemer
  Jaar 1643
  Opmerkingen naast de Kanselarij
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 10
 4. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Aerntsma, A.T.
  Koper Hoorn, U. de
  Niaarnemer
  Jaar 1643
  Opmerkingen
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 29
 5. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Everts-Burch, J. ter
  Koper Hanenburg, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1645
  Opmerkingen over 't Droevendal
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 243
 6. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Ulbes, P.
  Koper Dirksen, D.
  Niaarnemer
  Jaar 1647
  Opmerkingen over 't Landschapshuis
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 186
 7. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Allerts-Chijs, G. van der
  Koper Meintses, J.
  Niaarnemer
  Jaar 1649
  Opmerkingen
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 91
 8. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Drost-Onia, A.J.
  Koper Adams, P.
  Niaarnemer
  Jaar 1653
  Opmerkingen bij de Kanselarij
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 172
 9. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Hendricx-Piers, T.
  Koper Meijntses, D.
  Niaarnemer
  Jaar 1654
  Opmerkingen
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 275
 10. Koopakten

  Straat Turfmarkt
  Verkoper Epes-Siccama, G.
  Koper Eelckes, P.
  Niaarnemer
  Jaar 1655
  Opmerkingen tegenover de Kanselarij
  Bron Groot-Consentboek
  Folio 14