Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
151 Orie Sijbrandus Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
152 Orie Alegonda Sophia geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
153 Orie Theodora geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
154 Grouwstra Dirkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
155 Siberens Cecilia geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
156 Prozee Zwegtze Geerts geregistreerde Suameer inschrijving Toon bron
157 Mulder Albert geregistreerde Oldemarkt inschrijving Toon bron
158 Wybenga Jan Wijbes geregistreerde Birdaard inschrijving Toon bron
159 Schoor David geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
160 van der Boom Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
161 Andringa Jop Jans geregistreerde Minnertsga inschrijving Toon bron
162 van der Veen Tjebbe geregistreerde Lekkum inschrijving Toon bron
163 Ritsma Jan Oenes geregistreerde Minnertsga inschrijving Toon bron
164 Barrenstein Levy geregistreerde Hoorn inschrijving Toon bron
165 van der Haak Roelof geregistreerde Kollum inschrijving Toon bron
166 Zytsma Sytze geregistreerde Birdaard inschrijving Toon bron
167 de Jager Sytze geregistreerde Midlum inschrijving Toon bron
168 Kort Jan Gosses geregistreerde Compagnie inschrijving Toon bron
169 Kort Oene Gosses geregistreerde Compagnie inschrijving Toon bron
170 van der Klok Rijkle geregistreerde Sintjohannesga inschrijving Toon bron
171 de Vries Petrus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
172 Bos Tatske Annes geregistreerde Marrum inschrijving Toon bron
173 van Dijk Albert geregistreerde Heerenveen inschrijving Toon bron
174 Feenstra Dedde Jelkes geregistreerde Damwoude inschrijving Toon bron
175 Bouma Klaas Stazis geregistreerde Minnertsga inschrijving Toon bron
176 van der Meer Sijbren Gerrits geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
177 Toutenburg Reinder geregistreerde Deinum inschrijving Toon bron
178 Dijkstra Rinske Ymes geregistreerde Berlikum inschrijving Toon bron
179 Annes Gooitske geregistreerde Peins inschrijving Toon bron
180 Zeinstra Akke Willems geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
181 Dijkstra Sytske Ymes geregistreerde Blessum inschrijving Toon bron
182 Dijkstra Ymkje Ymes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
183 van Straten Marten geregistreerde Sint Annaparochie inschrijving Toon bron
184 Jager Jeen Tjeerds geregistreerde Drachten inschrijving Toon bron
185 Smid Klaas Pieters geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
186 van den Bosch Jelle geregistreerde Beetsterzwaag inschrijving Toon bron
187 Krommerus Pieter Lieuwes geregistreerde Koudum inschrijving Toon bron
188 Roos Maarten geregistreerde Alkmaar inschrijving Toon bron
189 Stringelberg Johann Adam geregistreerde Nideraar inschrijving Toon bron
190 Witters Folkert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
191 Vellenga Ynskje Pieters geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
192 Vellenga Gerrit Pieters geregistreerde Bolsward inschrijving Toon bron
193 Tuinstra Klaas Klazes geregistreerde Oude Bildzijl inschrijving Toon bron
194 Tuinstra Jan Klazes geregistreerde Oude Bildzijl inschrijving Toon bron
195 van Wallinga Ruurd geregistreerde Kortezwaag inschrijving Toon bron
196 IJsbrandi Janna Geertrui geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
197 Brouwer Bernard geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
198 Groenhof Aafke Beerts geregistreerde Twijzel inschrijving Toon bron
199 Noorderbroek Anna geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
200 Onclin Jean Georg geregistreerde Glons, Belgie inschrijving Toon bron
Resultaten 151 - 200 van 1719259