Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Kramer Johan Bernard geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
2 Eekhoff Hendrikje geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
3 Ros Antje geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
4 Scheffers Johanna geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
5 van der Geest Antje geregistreerde 1758 inschrijving Toon bron
6 Fockema Daam geregistreerde 1771 inschrijving Toon bron
7 de Rijck Allegonda Agnes Maria geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
8 Jans Ietje geregistreerde 1760 inschrijving Toon bron
9 van der Weij Antje Hiltje geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
10 van der Meulen Tjeerd Henderik geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
11 de Wind Hans Baukes geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
12 Smid Lutske Aukes geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
13 Weidema Anna geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
14 Toremans Johanna geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
15 Okel Martha Philippina geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
16 de Boer Tjaltje Ydes geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
17 van Dijk Sjoukje geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
18 Bouma IJetske geregistreerde 01-1769 inschrijving Toon bron
19 Wagenaar Grietje geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
20 Dijkstra Yke geregistreerde 20-10-1773 inschrijving Toon bron
21 Nooitgedagt Akke geregistreerde Akkrum 1773 inschrijving Toon bron
22 Bouma Eeltje geregistreerde Stiens 28-09-1766 inschrijving Toon bron
23 Kooistra Tjitze geregistreerde Stiens 11-03-1770 inschrijving Toon bron
24 van der Plaats Wijbe geregistreerde Stiens 30-08-1772 inschrijving Toon bron
25 Terpstra Haije geregistreerde Stiens 17-10-1764 inschrijving Toon bron
26 Hovinga Nanne geregistreerde Stiens 30-11-1770 inschrijving Toon bron
27 Porte Trijntje geregistreerde Stiens 14-09-1773 inschrijving Toon bron
28 Wagenaar Grietje geregistreerde Stiens 04-02-1768 inschrijving Toon bron
29 Tjepkema Rinse geregistreerde Vrouwenparochie 19-02-1769 inschrijving Toon bron
30 Tuinstra Marijke geregistreerde Sexbierum 11-1766 inschrijving Toon bron
31 Jacobs Roelofje geregistreerde Oosterzee 1770 inschrijving Toon bron
32 Jacobs Ybeltje geregistreerde Duurswoude 1772 inschrijving Toon bron
33 Eeltjes Piertje geregistreerde Sneek 1770 inschrijving Toon bron
34 Vollema Gerlof geregistreerde Folsgare 1770 inschrijving Toon bron
35 de Jong Tjitske geregistreerde Oldeboorn 1771 inschrijving Toon bron
36 Modderman Bettje geregistreerde Oldeboorn 1767 inschrijving Toon bron
37 Lemstra Froukje geregistreerde Rottum 1772 inschrijving Toon bron
38 de Groot Jentje geregistreerde Oldeboorn 1765 inschrijving Toon bron
39 Zeinstra Korneliske geregistreerde Kortezwaag 1771 inschrijving Toon bron
40 Peenstra Gooitzen geregistreerde Oldeboorn 1771 inschrijving Toon bron
41 Visser Sijbren geregistreerde Oldeboorn 1772 inschrijving Toon bron
42 Algersma Wytske geregistreerde Lekkum 1768 inschrijving Toon bron
43 Algersma Wytske geregistreerde Lekkum 1768 inschrijving Toon bron
44 Zaagmans Engeltje geregistreerde Oldeboorn 1766 inschrijving Toon bron
45 van den Berg Trijntje geregistreerde Opeinde 1773 inschrijving Toon bron
46 Alles Trijntje geregistreerde Kortehemmen 1757 inschrijving Toon bron
47 van der Meulen Elisabeth geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
48 Keta Anna geregistreerde Leeuwarden 24-08-1773 inschrijving Toon bron
49 Schaafsma Jeltje geregistreerde Baarderadeel 1774 inschrijving Toon bron
50 Dirks Elisabeth geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 717