Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 de Jager Abraham geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
2 Deelstra Tjitse geregistreerde 1768 inschrijving Toon bron
3 van Meurs Arie geregistreerde 1771 inschrijving Toon bron
4 Bugelaar Cornelia Glazer geregistreerde 1760 inschrijving Toon bron
5 Straatsma Wiebren geregistreerde 1768 inschrijving Toon bron
6 Ludolf Agnes geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
7 Okel Martha Philippina geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
8 Jorna Cornelia geregistreerde 1769 inschrijving Toon bron
9 Wartena Bauke geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
10 Feenstra Grietje geregistreerde 1763 inschrijving Toon bron
11 Stedeveld Cecilia geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
12 Meijer Grietje geregistreerde 1768 inschrijving Toon bron
13 de Notter Marianna geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
14 Hiemstra Anna geregistreerde 1761 inschrijving Toon bron
15 Scheffer Johannes geregistreerde 1761 inschrijving Toon bron
16 Bakker Sara geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
17 van Kleef Salomon geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
18 van der Veen Marijke geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
19 Gerritsen Gerardus geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
20 Nassette Maria geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
21 van der Steeg Anna geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
22 de Haan Agnietje geregistreerde 1771 inschrijving Toon bron
23 Mensing Johanna geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
24 Pieters Jeltje geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
25 Strikkers Anna geregistreerde 1758 inschrijving Toon bron
26 van Driel Martina geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
27 Peil Antoon geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
28 Maarsma Maria geregistreerde 1766 inschrijving Toon bron
29 Vinken Johanna geregistreerde 1764 inschrijving Toon bron
30 Daniels Anna geregistreerde 1773 inschrijving Toon bron
31 Gorter Gerrit Wopkes geregistreerde 1770 inschrijving Toon bron
32 Dijkstra Keimpe geregistreerde Oenkerk 20-12-1772 inschrijving Toon bron
33 Bakker Gerrit geregistreerde Lekkum 12-06-1773 inschrijving Toon bron
34 van der Meulen Elisabeth geregistreerde Deinum 1773 inschrijving Toon bron
35 Gosliga Pier geregistreerde Wirdum 08-01-1769 inschrijving Toon bron
36 Kuipers Thomas geregistreerde Lekkum 14-08-1758 inschrijving Toon bron
37 Sixma Bauke geregistreerde Oldeboorn 25-12-1771 inschrijving Toon bron
38 Bakker Geert geregistreerde Lekkum 12-06-1773 inschrijving Toon bron
39 Dijkstra Yke geregistreerde 20-10-1773 inschrijving Toon bron
40 Bouma Eeltje geregistreerde Stiens 28-09-1766 inschrijving Toon bron
41 Kooistra Tjitze geregistreerde Stiens 11-03-1770 inschrijving Toon bron
42 van der Plaats Wijbe geregistreerde Stiens 30-08-1772 inschrijving Toon bron
43 Terpstra Haije geregistreerde Stiens 17-10-1764 inschrijving Toon bron
44 Hovinga Nanne geregistreerde Stiens 30-11-1770 inschrijving Toon bron
45 Porte Trijntje geregistreerde Stiens 14-09-1773 inschrijving Toon bron
46 Wagenaar Grietje geregistreerde Stiens 04-02-1768 inschrijving Toon bron
47 Nooitgedagt Akke geregistreerde Akkrum 1773 inschrijving Toon bron
48 Siersma Henderikus geregistreerde 1772 inschrijving Toon bron
49 van Gelder Joseph David geregistreerde 1774 inschrijving Toon bron
50 Bouma IJetske geregistreerde 01-1769 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 717