Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Snijtsma Antje Johannes geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
2 Noord van der Anne Ruurds geregistreerde 1815 inschrijving Toon bron
3 van der Woude Jacobus Sjoerds geregistreerde 1809 inschrijving Toon bron
4 Visser Grietje Jacobs geregistreerde 1816 inschrijving Toon bron
5 Klein of Kleinberends Maria Philippus geregistreerde 1817 inschrijving Toon bron
6 Bosma Jochem Jelles geregistreerde 1807 inschrijving Toon bron
7 Boersma Tjeerd Joukes geregistreerde 1824 inschrijving Toon bron
8 Westra Wilhelmina geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
9 Germeraad Hendrik geregistreerde 1812 inschrijving Toon bron
10 Willema Tjitske Roelofs geregistreerde 1815 inschrijving Toon bron
11 Voordewind Herre Tjerks geregistreerde 1821 inschrijving Toon bron
12 Wijnsma Rinske geregistreerde 1819 inschrijving Toon bron
13 Hiemstra Hermina Goslings geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
14 Katsma Jantje Cornelis geregistreerde 1821 inschrijving Toon bron
15 de Groot Sjoukje Rinzes geregistreerde 1818 inschrijving Toon bron
16 van der Vliet Ekke Jans geregistreerde 1820 inschrijving Toon bron
17 Dijkstra Bonne Sytzes geregistreerde 1821 inschrijving Toon bron
18 van der Wal Taetsche geregistreerde 1813 inschrijving Toon bron
19 Visser Elske Douwes geregistreerde 1816 inschrijving Toon bron
20 Conradi Rigtje geregistreerde 1801 inschrijving Toon bron
21 van Dam Hieke geregistreerde 1819 inschrijving Toon bron
22 Klebach Maria geregistreerde 1813 inschrijving Toon bron
23 Jong de Antje geregistreerde 1817 inschrijving Toon bron
24 Westerkamp Grietje geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
25 Beers Jan geregistreerde 1812 inschrijving Toon bron
26 Kramer Tjeerd geregistreerde 1820 inschrijving Toon bron
27 Tuinmans Marijke geregistreerde 1817 inschrijving Toon bron
28 Koopal Pieter Sjeerds geregistreerde 1803 inschrijving Toon bron
29 de Heer Sjoerd Geerts geregistreerde 1818 inschrijving Toon bron
30 Vlietstra Anna Jans geregistreerde 1822 inschrijving Toon bron
31 Plantinga Jan Hendriks geregistreerde 1821 inschrijving Toon bron
32 Wijk van Eeuwe Jans geregistreerde 1819 inschrijving Toon bron
33 Oosterhof Hendrik Joostes geregistreerde 1824 inschrijving Toon bron
34 Huberts Jogina Jans geregistreerde 1813 inschrijving Toon bron
35 Pitstra Jan Jans geregistreerde 1822 inschrijving Toon bron
36 Eigelaar Gerritje Hendriks geregistreerde 1804 inschrijving Toon bron
37 Elfring Aaltje Harmens geregistreerde 1810 inschrijving Toon bron
38 Osinga Pietje geregistreerde 1813 inschrijving Toon bron
39 Gort Dirk Roelof geregistreerde 1808 inschrijving Toon bron
40 Boersma Tjeerd Joukes geregistreerde 1824 inschrijving Toon bron
41 van der Veer Hendrik geregistreerde 1809 inschrijving Toon bron
42 Toonstra Rinse Oedses geregistreerde 1809 inschrijving Toon bron
43 Lieuwa Hendrikje Lieuwes geregistreerde 1804 inschrijving Toon bron
44 Brommer Tettje Pieter geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
45 Akkermans Fedde Klaases geregistreerde 1817 inschrijving Toon bron
46 Polak Jan geregistreerde 1819 inschrijving Toon bron
47 Visser Hendrika geregistreerde 1810 inschrijving Toon bron
48 Drost Lena geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
49 van der Veen Theunis Lammerts geregistreerde 1822 inschrijving Toon bron
50 Grun Gerrit geregistreerde 1810 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 107172