Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Jongstra Dirkje Melles geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
2 Kleinsma Rinze Ates geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
3 Bontekoe Hiltje IJsbrands geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
4 Plantinga Hyke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
5 Finstra Sybren geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
6 Bakker Constantinus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
7 Jorna Jacob geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
8 Sinnema Sara Petrus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
9 Feddes Marius geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
10 Feddes Gerbrandus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
11 Feddes Geeske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
12 Colee Jetske Nicolaas geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
13 Koldijk Gjalt Martens geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
14 Huizenga Doede geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
15 Wiersma Elisabeth geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
16 Pieters Berber geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
17 van Alken Berbera geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
18 Walta Sybrandus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
19 van Alken Maria geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
20 Dijkstra Agatha Rienks geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
21 de Haan Douwe Harmens geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
22 Jans Sijtske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
23 Sakes Trijntje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
24 Bloemsma Rinske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
25 Thee Hinke Pieters geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
26 Huizinga Lolkje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
27 Bijlsma Jeltje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
28 Buissink Johannes Henricus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
29 Rooswinkel Helena Alida geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
30 Nauta Johannes Ivardus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
31 Bijlsma Wieke Haayes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
32 Bijlsma Jeltje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
33 Bonstra Tetje Sydses geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
34 Bakker Christiaan geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
35 Bakker Jan geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
36 Bakker Jentje Serda geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
37 Bakker Cornelis geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
38 Bakker Tietje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
39 van der Heide Klaas geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
40 Hardorff Jacobus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
41 Hoekstra Tietje Piers geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
42 Stelpstra Beitske Gerrits geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
43 Atsma Tietje Rienks geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
44 Bijlsma Akke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
45 Andringa Lidia Dirks geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
46 Ably Tilleman Jacobs geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
47 Ably Dirk Jacobs geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
48 Albarda Jeltje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
49 Postma Woutertje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
50 Frederiks Trijntje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 17147