Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Doting Jan Pieters geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
2 Swarts Dieuwke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
3 van der Form Johannes Scheltes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
4 van der Form Schelte Johannes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
5 van der Form Jacoba Scheltes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
6 van der Form Sara Scheltes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
7 Westerdijk Klaas Everts geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
8 Westerdijk Johannes Everts geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
9 Westerdijk Tamme Everts geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
10 Westerdijk Jitske Everts geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
11 van der Form Hessel Scheltes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
12 Kroese Beitske Nannes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
13 van der Form Schelte Hessels geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
14 van den Berg Froukje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
15 Rooswinkel Henrikus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
16 Mentz Tieltje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
17 Jorna Catharina geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
18 Sandstra Hendrik Lammerts geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
19 Jonker Jetske Ynzes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
20 Bakker Grietje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
21 Tanja Gepke Tjallings geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
22 Schuil Philippus Ernestus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
23 Jansen Seijke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
24 Koning Grietje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
25 Bloemsma Rinske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
26 Thee Hinke Pieters geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
27 Feddes Marius geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
28 Feddes Gerbrandus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
29 Feddes Geeske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
30 Colee Jetske Nicolaas geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
31 Koldijk Gjalt Martens geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
32 Huizenga Doede geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
33 Wiersma Elisabeth geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
34 Pieters Berber geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
35 van Alken Berbera geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
36 Walta Sybrandus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
37 van Alken Maria geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
38 Dijkstra Agatha Rienks geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
39 de Haan Douwe Harmens geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
40 Jans Sijtske geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
41 Sakes Trijntje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
42 Osinga Rienk geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
43 van Gruisen Catharina Anna Maria geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
44 van Gruisen Frederica Theodora Petronella geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
45 Smeding Jacobus geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
46 Bloemsma Trijntje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
47 Vollenga Age Taekes geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
48 Bijlsma Bartele Harmen geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
49 Lammerts Sjoukje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
50 Hoekstra Dieuwke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 17172