Oud-HCL-medewerker Wim Dolk overleden

Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat oud-medewerker Wim Dolk was overleden. Van 1950 tot 1986 was Dolk werkzaam bij het Gemeentearchief, de voorganger van het HCL. Na zijn pensionering was hij nog regelmatig in het informatiecentrum te vinden, totdat een mobiliteitsprobleem hem dit sedert oktober 2015 onmogelijk maakte. Een week voor zijn overlijden, op 5 augustus, werd hij 91 jaar.

 	Rondleiding in het Stadhuis in de zogenaamde "Kernweek". Links: W. Dolk (ambtenaar gemeentearchief).
Rondleiding in het Stadhuis in de zogenaamde "Kernweek", eind september 1958. Links: archiefmedewerker Wim Dolk.

Zijn veelzijdige expertise op het terrein van de Leeuwarder geschiedschrijving, alsmede zijn bescheiden persoonlijkheid zullen door alle HCL-medewerkers en oud-collegae worden gemist.

Wim Dolk op 24 december 2014, studerend op 17de-eeuwse bescheiden uit het oud stadsarchief op zijn favoriete stekje in het informatiecentrum. Foto: Ad Fahner.
Wim Dolk 56 jaar later, studerend op 17de-eeuwse bescheiden uit het oud stadsarchief op zijn favoriete plekje in het informatiecentrum. Foto: Ad Fahner.

Lees ook het door Pieter de Groot geschreven in memoriam over Wim Dolk in de Leeuwarder Courant van 13 augustus jongstleden.

Terug