Mata Hari en HCL

Op 14 oktober 2017 opent in het Fries Museum de tentoonstelling Mata Hari de mythe en het meisje. Het HCL heeft o.a. het schoolrapport en het bewijs van overlijden van Margaretha Geertruida Zelle (oftewel Mata Hari) uitgeleend ten behoeve van deze expositie. In het informatiecentrum van het HCL is een kleine expositie te zien over Adam Zelle (de vader van).

ZelleVitrineKlaas Zandberg geeft uitleg aan journalisten bij de vitrine over Adam Zelle.

Met het Fries Museum is een wandelgidsje uitgegeven langs ‘Sporen van Mata Hari’ in Leeuwarden. Op 21 oktober is er een lezing in het HCL over de voorouders van Mata Hari. Ook is er elke vrijdag in oktober en november een Mata Hari-stadswandeling vanuit het HCL met een gids. Het Nederlands Dagblad besteedde op 27 oktober 2017 eveneens aandacht aan het nieuwe wandelgidsje:

'Het loont de moeite om buiten het moderne gebouw van het Fries Museum aan het Leeuwarder Wilhelminaplein te gaan kijken. Dat kan heel goed met een betaalbaar gidsje van het Historisch Centrum Leeuwarden. Die stad zit een beetje met Mata Hari in de maag. Er is trots en gêne, verwoordt directeur Geart de Vries met andere scribenten. Trots omdat de meest bekende spionne uit de wereldgeschiedenis in de stad opgroeide, maar ook gêne omdat haar beroep en dat van erotisch danseres niet de beeldvorming oplevert die de Europese Culturele Hoofdstad 2018 graag wil omhelzen.'

Ook elders in de stad is er nog het een en ander te beleven. Op 27 oktober wordt een Culinaire Mata Hari wandeling georganiseerd. In de kelder van het Stadhuis is gedurende enkele maanden een selectie te zien uit de collectie van Mata Hari-verzamelaar Jan Brugman. In Pakhuis Koophandel aan de Oostersingel is t/m april 2018 een tentoonstelling over mode uit de jaren 1900-1930 te zien met als titel Mata Hari “Lady of Fashion”

Mata Hari-herdenking in Dorpskerk Huizum

Op zondag 15 oktober werd in Dorpskerk Huizum een herdenkingsbijeenkomst gehouden over Mata Hari. Het publiek was al om 6:15 in de ochtend aanwezig, exact honderd jaar na de executie van de beroemde Friezin. De klok sloeg twaalf keer en daarmee kon het programma beginnen. Het werd een bijzondere ochtend met diverse muzikale en tekstuele voordrachten van onder anderen de sopraan Claron MacFadden, Gerard Rinsma, Gerk Koopmans en de Kleine Opera Haarlem. Jessica Voeten en Angela Dekkers lazen een stuk voor uit hun nieuw te verschijnen boek en Mata Hari-verzamelaar Jan Brugman vertoonde een maquette voor een te realiseren monument. De ochtend werd afgesloten met een Mata Hari-lied, gezongen door Jouke van der Zee op de melodie van Het Dorp. Een uitgebreid verslag heeft in de Leeuwarder Courant en in het Friesch Dagblad gestaan.
Omrop Fryslân maakte een filmcompilatie:

http://www.omropfryslan.nl/nijs/764047-fideo-klokken-klinke-fjoerpeloton-betinking-mata-hari

  

Expositie over Mata Hari in kelder stadhuis

De Friese kunstenaars Anneke Boekema, Hein Kocken, Jantina Herder, Joke Stapensea, Machteld Remerie en Reinier Knol verbeelden ieder op hun eigen wijze de persoon Mata Hari. Maar niet alleen kunst ….. Mata Hari verzamelaar Jan Brugman vertelt haar geschiedenis door middel van de media met o.a. prentbriefkaarten, kranten, tijdschriften, boeken en portretten. Met de opening van de expositie op 15 september wordt tevens de nieuwe Stadsgalerie 2018 in de ‘Auckemakelder’ onder het oude Leeuwarder stadhuis geopend.

Laatste kans bezoek expositie 'De onschuld voorbij - Mata Hari re-photographed'

In verband met allerlei festiviteiten rondom de honderdste sterfdag van Mata Hari, is besloten om de actuele expositie De onschuld voorbij Mata Hari re-photographed van Tjibbe Hooghiemstra in het Pier Pander Museum met een maand te verlengen. Op zondagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober van 13:00 u. tot 17:00 u. kan de tentoonstelling in het Pier Pander Museum nog worden bekeken.

PPM-Hooghiemstra-Verlengd-2

Terug